Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Flödesluckorna öppnades i Kyro älv - vatten leds till invallningsområden

Från 2018
Uppdaterad 22.04.2018 14:07.
Yle/Nelli Rapo

Vattennivån i Kyro älv har nu stigit så mycket att man öppnat översvämningsluckorna i Ilmola och Seinäjoki. Från Storkyro och ut mot havet har vattennivån inte stigit under dagen.

Efter nattens regn har vattenståndet i Kyro älv fortsatt stiga under dagen och överskred under eftermiddagen gränsvärdet. Nu har man stannat pumpverken och öppnat översvämningsluckorna i Ilmola och Seinäjoki.

Vattnet släpps ut med en hastighet på 15 kubikmeter per sekund över de invallade områdena som till största del består av åkermark.

Läget oförändrat i Vasaområdet

Vattennivån i Kyro älvs nedre lopp, från Storkyro och ut mot havet, har inte stigit under lördagen säger vattenresurschef Liisa Maria Rautio på NTM-centralen.

- Läget borde inte bli så mycket värre i det området nu när luckorna öppnats och det föll heller inget regn i området under natten till lördag, säger Rautio.

Genom att släppa ut vatten på invallningsområdena förebyggs betydande översvämningsskador för bebyggelsen i Ilmola. För att minska flödestoppen i Kyro älv utnyttjas även de konstgjorda sjöarna Kalajärvi och Kyrkösjärvi.

Vart tjugonde år

Statistiskt sett borde man öppna översvämningsluckorna vart tjugonde år säger Rautio.

- Men det är statistik. Senast har vatten letts till invallningsområdena kring Kyro älv var 2012 och 2013.

I april 2013 låg nästan 3000 hektar åkermark under vatten och den totala vattenmängden var omkring 2,5 miljoner kubilmeter. Året innan i oktober låg omkring 2000 ha åkermark under vatten i samma område.

Sen får man se tillbaka ända till 1984. Då sträckte sig översvämningen från bebyggelsen i närheten av Ilmola centrum ända till forsarna i Ylistaro och man öppnade översvämningsluckorna. Området som täcktes av vatten då var över 7000 hektar.

I Lappo å har vattnet stigit långsammare än i Kyro älv tack vare mindre nederbörd. Tills vidare måste inte flödesluckorna längs Lappo å öppnas men NTM-centralen följer noga upp hur läget utvecklas.

Diskussion om artikeln