Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Rättslärdas hårda dom: Brister i hemvården har lett till att åldringar lämnas vind för våg

Från 2018
Uppdaterad 22.04.2018 22:13.
En gammal kvinnas hand
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Hemvården av äldre personer är allvarligt misskött på många håll i Finland.

Emeritusprofessorn i civilrätt vid Helsingfors universitet, Urpo Kangas säger klart ut att åldringar lämnas vind för våg.

- Hemvården får alltför små resurser och har inte utvecklats i den takt den borde då vårdinrättningar har lagts ner.

Chefen för Institutet för välfärdsrätt i samband med Östra Finlands universitet, juris doktor Anna Mäki-Petäjä-Leinonen är av samma åsikt.

Äldre hittas döda i sitt hem

- Att äldre personer hittas döda i sina hem är ett tecken på att åldringar lämnas åt sitt öde i hemförhållanden.

Lagen som reglerar äldrevården skärptes senast år 2015 så att det blev ännu svårare att komma in på en vårdinrättning.

Urpo Kangas varnar för att nyheter om äldre personer som hittas döda i sina hem kommer att bli allt vanligare.

Potrettikuvassa Urpo Kangas, siviilioikeuden emeritus-professori, Helsingin yliopisto
Bildtext Urpo Kangas
Bild: Janne Lindroos / Yle

- Om man kraftigt skär ner på platserna på vårdinrättningarna samtidigt som hemvården inte hänger med i utvecklingen kommer det att bli vardagsmat att inhumana dödsfall i hemmen ökar. Snart går fallen inte längre över nyhetströskeln, säger Kangas.

- Nyligen berättades det om ett fall där en människa sändes hem från en vårdinrättning. Det ska ha skett ett avbrott i informationen och hemvårdarna hade inte besökt åldringen. Åldringen hittades död efter flera veckor.

Tungt för de anhöriga

Anna Mäki-Petäjä-Leinonen konstaterar att det är många närstående som just nu kämpar för sina äldre anhöriga.

- Rättsövervakarna översvämmas av besvär som anhöriga har gjort för att åldringar i dåligt skick är i trängande behov av långvarig vård. Det händer också att hemvårdarna inte besöker åldringen tillräckligt ofta och livet i hemmet har blivit helt upp och ner, säger Anna Mäki-Petäjä-Leinonen.

Potrettikuvassa Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, Hyvinvointioikeuden instituutti, Itä-Suomen yliopisto
Bildtext Anna Mäki-Petäjä-Leinonen
Bild: Janne Lindroos / Yle

- Personer som lider av minnesstörningar och bor hemma är en speciell riskgrupp. Om en människa inte längre kommer ihåg att äta eller ta sina mediciner då är hon alldeles tydligt i behov av vård dygnet runt.

Kangas: Vårdreformen förvärrar läget

Urpo Kangas anser det självklart att social- och hälsovårdsreformen som nu bereds kommer att förvärra situationen för sjuka ensamboende åldringar.

- När vårdsystemet på kommunnivå redan nu lämnar åldringar vind för våg, hur ska ett vårdsystem på landskapsnivå lyckas bättre, frågar sig Kangas.

- Hur fungerar en uppsökande socialvård på landskapsnivå, undrar han.

- Hur ska landskapsbyråkratin lyckas plocka upp den där ensamma människan på den lilla bakgården och föra henne för att få vård?

Ursprunglig artikel: Oikeusoppineet: Vanhusten lisääntynyt kotihoito on johtanut heitteillejättöihin, av Ari Mölsä, Yle Uutiset.

Diskussion om artikeln