Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bjarne Kallis: Kvarkenfärjan har nog svårt att få pengar från Karleby

Från 2018
Uppdaterad 24.04.2018 11:13.
Politiker Bjarne Kallis
Bildtext Bjarne Kallis tror inte att Karleby investerar i Kvarkenprojektet.
Bild: YLE/Chanette Härus

I alla österbottniska kommuner är man inte pigg på att vara med och finansiera den nya Kvarkenfärjan. Vi har många investeringar som jag finner viktigare, säger Karlebys fullmäktigeordförande Bjarne Kallis (Saml).

Alla österbottniska kommundirektörer har fått en förfrågan om huruvida kommunerna kan tänka sig att investera i den nya Kvarkenfärjan.

Frågan har inte ännu diskuterats i någon kommun eftersom en officiell förfrågan inte ännu lämnats in. Men frågan delar åsikterna bland lokalpolitikerna.

"Hård konkurrens om pengarna"

I Karleby säger stadsfullmäktigeordförande Bjarne Kallis att det är svårt att ge ett positivt svar i det här skedet.

- Vi har tillräckligt med viktiga projekt och stora investeringar på gång: sanering av skolfastigheter, en ny idrottshall, nya utrymmen för daghem. Nog har en Kvarkenfärja ganska hårda konkurrenter när det gäller att få pengar från Karleby.

Vad kan den nya Kvarkenfärjan ge Karlebyregionen?

- Färjan erbjuder intressanta möjligheter för oss att resa till Sverige och för svenskarna att komma till Finland, men gällande turisterna har jag lite på känn att det är små smulor som skulle stanna i Karlebynejden.

Så här ska den nya Kvarkenfärjan se ut.
Bildtext Kvarkenfärjan.
Bild: Midway Alignment of the Bothnian corridor/Wärtsilä

- Men för transportföretagen är det här väldigt viktigt. Det är egentligen där den största nyttan finns som jag ser det för tillfället.

Svåra ekonomiska år i Karleby

I Karleby har man också haft svåra tider ekonomiskt, vilket påverkar viljan och möjligheten att delta i Kvarkensatsningen.

- Jag vet inte om jag är för pessimistisk nu. Men vi har två starka mål i vår strategi - det ena är att sänka skatteöret och det andra är att minska stadens skuldbörda. De här två målen har väldigt stor betydelse när vi bestämmer hur pengarna ska användas.

"Alla kommuner vill nog prioritera enligt invånarnas bästa"

Kallis säger att de kommuner som ligger närmast Vasa nog drar en betydligt större nytta av en ny färja än kommuner som ligger längre bort.

- Men nog tror jag att också de närliggande kommunerna har bekymmer med sin ekonomi och vill prioritera på det sätt som gagnar invånarna allra bäst. Om Karleby skulle börja tala om en ny färja och begära bidrag eller investeringar från grannkommunerna är jag nog illa rädd för att det skulle bli ganska litet det belopp vi skulle få.

Vill inte spekulera

I Jakobstad säger stadsstyrelseordförande Peter Boström (SFP) att behovet av goda förbindelser över Kvarken fortsättningsvis är stort.

peter boström
Bildtext Peter Boström.
Bild: Yle/Henrik Leppälä

- Vi ser ju att sen vi blev EU-medlemmar och taxfree- försäljningen försvann har umgänget med Västerbotten minskat betydligt. Vi följer noggrant med Kvarkenprojektet och är positiva till färjan.

Hur mycket kan Jakobstad tänka sig att investera i den nya färjan?

- Det ska jag absolut inte spekulera i. Kommunerna lever i synnerligen besvärliga tider och vad vår eventuella satsning är vill jag inte uttala mig om.

Positiva kommentarer i Korsholm

I Korsholm säger fullmäktigeordförande Carola Lithén (SFP) att hon upplever det som att man i kommunen är väldigt positiv till att vara med och stöda Kvarkenfärjan.

Frågan har ändå bara diskuterats inofficiellt i det här skedet.

Carola Lithén fullmäktige ordförande i Korsholm
Bildtext Carola Lithén.
Bild: Yle/Caroline Lång

- En ny färja är väldigt viktig för hela regionen. Vi har ju redan sett vilket uppsving den nuvarande färjan har fått.

Hur stor satsning på färjan tror du att Korsholms ekonomi skulle klara av?

- Det vågar jag inte säga i det här läget. Det blir förstås en fråga vi måste diskutera internt i kommunstyrelsen och fullmäktige.

Närpespolitiker: Det känns främmande att vi skulle satsa på färjan

I Närpes säger Olav Sjögård (SFP), ordförande för stadsstyrelsen, att det känns främmande att Närpes skulle satsa pengar på Kvarkenfärjan.

- Jag undrar om vi i Närpes har så stor nytta av färjan. Det är klart att det är bra för Närpesborna att det går en färja mellan Vasa och Umeå. Men spontant känns det inte riktigt positivt att Närpes skulle investera i den.

Sjögård säger att Närpes har väldigt stora egna investeringar på gång.

Olav Sjögård
Bildtext Olav Sjögård.
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

- Så om vi skulle bestämma oss för att vara med i finansieringen så kan det i alla fall inte bli frågan om någon stor summa, det kan jag inte tänka mig.

"Vi måste dela på notan"

I Vörå säger kommunstyrelsens ordförande Rainer Bystedt (SFP) att han både som privatperson och styrelseordförande ställer sig positiv till att Vörå kommun tar del i notan för Kvarkenfärjan.

- Vi kan inte stå och hålla vackra hälsningstal och påstå att vi ska ha samarbete i regionen och när räkningen kommer är vi inte beredda att stå för någonting. Sådan är inte jag åtminstone, och Vörå kommun brukar inte heller vara sådan. Men då måste vi veta om de här satsningarna på förhand så att vi kan budgetera medel för dem.

Bystedt säger att Vörå kommun är beroende av de turistströmmar som kommer med färjan från Umeå och far förbi Vörå till exempelvis Power Park.

- De är viktiga turister som vi också borde få ta del av.

Vasa stadsstyrelse gav grönt ljus

Förra veckan fattade stadsstyrelsen i Vasa beslut om att satsa på en ny Kvarkenfärja.

Vasa satsar maximalt 25 miljoner euro på den nya färjan. Man går också i borgen för 35 miljoner euro. Fullmäktige har sista ordet i frågan.