Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Ditt lokaltåg går kanske inte ända till Helsingfors centrum under sommaren – banarbete i Böle ligger bakom

Från 2018
Ett lokaltåg har stannat vid en perrong och passagerare stiger på.
Bildtext Banarbete stör lokaltågstrafiken under sommaren 2018.
Bild: Yle/Petra Thilman

Under sommaren 2018 görs förändringar i lokaltågstrafiken på grund av att Böle station renoveras. Det innebär att alla lokaltåg inte går ända in till Helsingfors centralstation.

Det byggnadsarbete som just nu pågår i Böle stör från och med midsommar och ända fram till augusti också tågtrafiken - och närmare bestämt lokaltågen.

Renoveringen av Böle station medför att de yttersta spårparen på bangården i tur och ordning är avstängda, vilket i sin tur gör att en del av lokaltågen inte går ända in till Helsingfors centrum under sommaren.

Då måste passagerarna som vill ända in till centrum byta tåg i Böle och flytta sig från ena ändan till den andra genom en temporärt byggd station.

Fas 1: 24.6–17.7

I den första fasen av arbetet är det tågen till Kervo som berörs. Förändringarna inleds på midsormmarsöndagen den 24 juni klockan 22 och pågår till den 17 juli klockan 5 på morgonen.

Då är det K- och N-tågen till och från Kervo som dagtid stannar i Böle i stället för att som normalt gå ända in till centralstationen.

Rutten förändras också för I- och P-tågen som trafikerar längs ringbanan till Helsingfors–Vanda flygplats.

Under dagtid går P-tåget från centralstationen till flygplatsen, men stannar i Böle på tillbakavägen. I-tåget gör precis tvärtom, det vill säga startar från Böle men går på tillbakavägen ända in till centrum.

Passagerare som reser in till Helsingfors centrum kan byta tåg antingen i Böle eller tidigare i Dickursby

Nattetid går I-, N-, P- och T-tågen som vanligt till och från Helsingfors centralstation.

Karta över lokaltågslinjerna som förändras.
Bildtext Förändringarna som är i kraft i Böle station mellan midsommar och medlet av juli.
Bild: Helsingforsregionenstrafik HRT

Fas 2: 17.7–5.8

I den andra fasen, som inleds den 17 juli klockan 23 och pågår till den 5 augusti klockan 5, är det trafiken till Alberga och Kyrkslätt som berörs.

A-tågen till och från Alberga är de som berörs mest. A-tågen trafikerar dagtid med glesare turer än normalt – med 30 minuters mellanrum.

På dagarna stannar A- och L-tågen dessutom inte i Ilmala.

Och P- och I-tågen förändras så att I-tåget startar från centrum men stannar i Böle på tillbakavägen, medan P-tåget gör tvärtom.

Passagerare som reser till Helsingfors kan byta tåg antingen i Böle eller tidigare i Hoplax.

Nattetid går A-, I-, L- och P-tågen som vanligt till och från Helsingfors centralstation.

Karta över lokaltågslinjerna som förändras.
Bildtext Förändringarna som pågår i Böle station mellan mitten av juli och början av augusti.
Bild: Helsingforsregionenstrafik HRT

Trafikverket ligger bakom banarbetena

Banarbetena utförs i anknytning till HELRA-projekt, som är ett av Trafikverkets projekt.

Det går ut på att utveckla bannätet i Södra Finland bland annat genom att ändra spåren på Helsingfors bangård så att spåren i högre grad klarar av den ökade trafikmängden.

Efter att projektet är slufört ska tågkapaciteten mellan Helsingfors och Böle kunna ökas från 74 tåg till nästan 90 tåg i timmen, vilket under ett dygn innebär en ökning på 200 tåg. Kostnaderna för ändringarna på bangården beräknas uppgå till 60 miljoner euro och HELRA-projektet är beräknat att vara klart år 2020.

Diskussion om artikeln