Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

SPT: Finlandssvenska män mer sällan barnlösa än de finskspråkiga

Från 2018
Pappa pussar sin baby.
Bild: Copyright � Nyulaszi Zsolt. All rights reserved.�

Svenskspråkiga män är oftare pappor än de finskspråkiga. Det här gäller även bland lågutbildade män - en grupp som på sistone skapat rubriker med sin barnlöshet, rapporterar Svensk Presstjänst.

Nyligen slog forskare larm om att män med låg utbildning allt oftare är barnlösa.

Det finns de som säger att marginaliseringen bland unga män kan vara kopplad till det faktum att nativiteten i Finland sjunker.

Trenden att män med låg utbildning och lägre inkomster får färre barn syns i många länder, men situationen ska vara accentuerad i Finland.

SPT skriver ändå nu i en artikel publicerad i HBL om undantaget som bekräftar regeln.

Bland finlandssvenska män är trenden med barnlöshet bland lågutbildade män inte alls så tydlig.

Tydliga skillnader mellan spåkgrupperna

Enligt Statistikcentralens siffror från 2016 är 28,1 procent av 35-44-åriga svenskspråkiga män med andra stadiets utbildning barnlösa, skriver SPT.

Bland de finskspråkiga är andelen 32,8 procent. Det handlar alltså om en skillnad på 4,7 procentenheter.

Ännu större är skillnaden mellan språkgrupperna bland män med högre utbildning. Bland dem är gapet hela 5,8 procentenheter.

Sammanhållningen förklaring?

Forskningsprofessorn Anna Rotkirch på Befolkningsförbundet säger till SPT att en möjlig förklaring är finlandssvenskarnas minoritetsstatus.

Enligt henne är det ofta så att minoriteter har högre nativitet än majoritetsbefolkningen.

Minoriteternas större sammanhållning anses ligga bakom det här.

Speciellt intressant tycker Rotkirch att de stora skillnaderna mellan högutbildade män är.

Rotkirch undrar i SPT:s artikel vad det kan hänga ihop med att fler högt utbildade finskspråkiga än svenskspråkiga män är barnlösa.

Diskussion om artikeln