Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors diskriminerar invånare i övriga kommuner – nu tvingas staden ge gratis hälsovård till alla

Från 2018
Uppdaterad 24.04.2018 08:32.
Läkare talar i telefon på mottagning.
Bildtext Hälsostationerna i Helsingfors tvingas nu efter JO:s beslut att slopa hälsocentralsavgiften för icke ortsbor.
Bild: Yle

Den hälsocentralsavgift som Helsingfors kräver av patienter som bor i andra kommuner strider mot diskrimineringslagen. Det här slår riksdagens justitieombudsman (JO) fast. Därför tvingas nu Helsingfors slopa hälsocentralsavgiften för alla.

En person klagade hos JO för att Helsingfors stad tar betalt för varje besök hos hälsocentralsläkaren för personer som inte bor i Helsingfors. Stadens egna invånare behöver inte betala summan på 16,40 euro för varje besök utan de får gå gratis.

Personen anser att stadens praxis sätter icke-ortsbor i en ojämlik ställning gentemot helsingforsare och att den strider mot valfriheten.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen kan en person nämligen välja vilken hälsocentral i landet som helst.

"Godtagbart att människor sätts i olika ställning om det främjar invånares välfärd"

Hälsocentralsavgiften för helsingforsare slopades 2013 men staden fortsatte efter det att ta betalt av icke-ortsbor.

Högsta förvaltningsdomstolen beslöt 2016 att en kommun inte hade godtagbara skäl att ta ut dubbel båtplatshyra av dem som inte var stadigvarande bosatta i kommunen.

Enligt Helsingfors stad går praxisen att kräva hälsocentralsavgift av icke ortsbor ändå inte att jämföra med Högsta förvaltningsdomstolens linjedragning.

Enligt stadens rättstjänster är det godtagbart att människor sätts i olika ställning beroende på hemort om ändamålet är att främja invånares välfärd. Stadens rättstjänster hänvisar till förarbetet till diskrimineringslagen i ett utlåtande till JO.

Andra kommuner ersätter Helsingfors för vårdkostnaderna

JO:s tolkning är ändå att Helsingfors stads förfarande strider mot diskrimineringslagen och att staden bör ändra praxisen för hälsocentralsavgifterna.

JO konstaterar att ändringen inte torde ha ekonomisk inverkan för Helsingfors. Orsaken är att icke ortsbors hemkommuner ersätter Helsingfors för vårdkostnaderna som kommunens patienter gett upphov till.

Helsingfors stad kommer nu att slopa hälsocentralsavgifterna också för icke ortsbor och personer från utlandet. Ärendet behandlas i social- och hälsovårdsnämnden på tisdag.

"Leder inte till ökad efterfrågan"

Under 2017 besökte 2 861 icke ortsbor hälsocentralerna i Helsingfors. Förutom personer som valt att få hälsovården i Helsingfors kan det handla om akutvård. Personer från andra länder som fick vård i Helsingfors i fjol var 1 364.

Personer från EU- och ETA-länder samt Schweiz kan slippa hälsocentralsavgiften men personer från länder utanför EU betalar i princip de verkliga kostnaderna själv. Enda undantaget är Australien som Finland har gjort ett bilateralt avtal om hälsovårdstjänster med.

Enligt Helsingfors stads bedömning leder slopandet av hälsocentralsavgifterna för alla inte till ökad efterfrågan som försvårar helsingforsarnas möjlighet att få vård.

Diskussion om artikeln