Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

”Hoppas folk lämnar bilen hemma och börjar cykla” – stora delar av lättrafikleden mellan Borgå och Kullo är snart klar

Från 2018
by
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Lättrafikleden, väster om Borgå centrum, har funnits på stadens önskelista i tiotals år. En ytterligare sträcka på två kilometer ska byggas ut senare.

Som en grusorm slingrar sig lättrafikledsbygget längs med väg 170, Helsingforsvägen. En cirka 4,5 kilometer lång led. Enligt planerna ska allt vara klart i maj. All asfaltering återstår ännu att göra.

Det är inte precis varje dag som en så här lång lättrafikled byggs i Östnyland. Kommunteknikchefen Kari Hällström på Borgå stad gör ett försök att minnas ett liknande bygge.

- Ja … mitt minne sviker nog … det är så länge sedan vi har fått en så här lång sträcka byggd för cyklar och fotgängare. Vi på staden har hoppats på att få leden byggd i tiotals år.

De cyklister som nu åker på vägrenen, medan den tunga trafiken tätt sveper förbi, sneglar säkert många gånger med längtan på vägbygget.

Byggandet av cykelväg.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

- Vägen är tungt trafikerad och det är många som jobbar i Sköldvik som cyklar längs med den. Nu hoppas vi att fler människor börjar lämna bilen hemma och cyklar istället, säger Hällström.

Också många skolelever kommer att få en tryggare skolväg till Kullo då cykelvägen är klar. Då Yle Östnyland hösten 2016 besökte Kullo by var förväntningarna höga på den efterlängtade lättrafikleden.

- Hastigheterna stiger ibland på vägsträckan och vindpustar från den tunga trafiken får fotgängarna att svaja till, säger Linda Antell-Behm. Vi är många som kommer att använda lättrafikleden.

Enligt en trafikmätning gjord i maj 2011 rörde sig omkring 400 personer längs med vägen dagligen. Av dem var cirka 350 cyklister.

Byggandet av cykelväg.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Den sträcka som snart är klar att tas i bruk går mellan Kullo och Tjusterbyvägen. Det lämnar fortfarande en sträcka på ungefär två kilometer mellan Tjusterbyvägen och Ernestas utan lättrafikled.

- Vi siktar på att den andra delen byggs redan under nästa år, säger Kari Hällström. Det beror förstås på vilka anslag Närings-, trafik- och miljöcentralen har.

Budgeten för hela projektet går lös på 3,2 miljoner euro, kostnaderna delas jämnt mellan Borgå stad och NTM-centralen.

Byggandet av cykelväg.
Bildtext Snart...
Bild: Yle/Mikael Kokkola