Hoppa till huvudinnehåll

Tala om knarket

#7 "Vad borde vi göra annorlunda för att dessa ungdomar skulle få hjälp i tid?"

Från 2018
Anonym människa sitter på bänk.
Bild: Unspalsh/Krists Luhaers

Inställningen till cannabis blivit allt friare, ser jag i mitt jobb som skolhälsovårdare inom andra stadiets yrkesutbildning.

Ungdomarna förstår inte konsekvenserna av användningen. Också andra droger har blivit mycket vanligare och vi - personalen i skolan - stöter så gott som varje vecka på studeranden som helt klart är påverkade.

Som det kommit fram i tidigare artiklar, bottnar den ungas användning oftast i psykiskt illamående. Man har ångest, depression och social fobi.

Tack vare drogerna tycker man att alla problem försvinner, man klarar av den sociala biten och allt känns bra för stunden.

Det mest ledsamma är att många av dessa unga som hamnat mitt in i ett drogberoende, oftast har eller har haft många samtalskontakter från tidigare, men inte upplevt att de varit till någon hjälp.

Så den centrala frågan tycker jag är att vad borde vi göra annorlunda för att dessa ungdomar skulle få hjälp i tid?

Tala om knarket - publikens berättelser