Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländarna har Europas billigaste bostadslån – men vi tar också en större risk än låntagare i andra länder

Från 2018
Uppdaterad 25.04.2018 12:50.
Nyckelknippa med nycklar till en bostad.
Bild: Kimmo Hiltunen / Yle

Den senaste statistiken från Europeiska centralbanken visar att räntan på bostadslån i Finland i medeltal är 0,92 procent. I länder där banksektorn har kämpat med problem som Irland och Grekland är räntan högst.

Europeiska centralbankens senaste statistik bekräftar ett läge som har rått ganska länge. Både Finland och Portugal har låga räntor.

- Det återspeglar främst att största delen av bostadslånen i Finland och Portugal är knutna till rörliga marknadsräntor. Så kallade korta räntor. I resten av eurozonen är längre fasta räntor vanliga. Det betalar låntagarna ett högre pris för, säger Heidi Schauman som är chefsekonom på Aktia.

Staplar över räntenivån i olika europeiska länder.
Bild: yle/ Miro Johansson

Samtidigt får låntagarna i resten av eurozonen njuta av en större trygghet. Då bostadslånet är knutet till längre räntor vet den som lyfter ett lån hur hög kostnaden för lånet kommer att vara.

- Här i Finland ser det ut som om vi skulle föredra ett lägre pris framom tryggheten. Då bär vi marknadsrisken själva. I praktiken handlar det om kutym. Det är så det har varit länge. Man vill ofta göra som alla andra gör. Därför har vi ganska olika system i olika delar av Europa, säger Heidi Schauman.

Under goda ekonomiska tider är det här en bra strategi. Vi har fått njuta mera än resten av Europa av den här extremt låga räntenivån som råder för tillfället.

Sämre tider höjer räntan mer i Finland än i andra länder

Heidi Schauman påpekar ändå att vi kommer att drabbas hårdare än resten av Europa den dag räntorna stiger.

- I Finland är tolv månaders euribor den vanligaste referensräntan för bostadslån. Den justeras var tolfte månad. Då räntan börjar stiga kommer också finska bostadslånetagare att känna av en högre ränta. Kostnaderna för bostadslånet stiger beroende på hurdan låneform man har. Tyskarna betalar ofta under ett tjugoårigt bostadslån samma jämna summa.

Samtidigt lyfter Heidi Schauman fram att slutkostnaderna för ett lån knutet till en rörlig ränta ofta blir lägre i det långa loppet.

Ränteförändringar påverkar Finland mycket

Det kan verka oväntat att räntenivån på bostadslån varierar så mycket i olika delar av eurozonen trots att alla har samma penningpolitik.

- Finland är ett bra exempel på ett land där penningpolitikens genomslagskraft och inverkan på ekonomin har varit sällsynt bra. Med ränteförändringar ser man faktiskt stora förändringar i realekonomin och vanliga människors ekonomiska situation.

Finland är ett bra exempel på ett land där penningpolitikens genomslagskraft och inverkan på ekonomin har varit sällsynt bra

- Det betyder att det också syns när räntorna stiger. Men det är ju meningen. På det sättet är Finland ett ganska effektivt land att man kan få till stånd snabba förändringar i hushållens konsumtion med ändringar i räntorna, säger Heidi Schauman.

Räntorna förväntas stiga långsamt

Heidi Schauman räknar med att finländarna ännu kan dra nytta av de låga räntorna ganska länge.

- I bostadslån med långa räntor har man försökt beakta vad som kan hända med räntorna. Bankerna har ju inte för avsikt att gå på minus på lång sikt. Det är ju en stor kostnad att knyta pengar för en så lång tid. Nu ser det ut som om räntorna inte kommer att stiga speciellt snabbt.

Aktia räknar i sin prognos med en första räntehöjning nästa år.

- Det kan hända att den inte kommer ens då. Det är ändå klart att centralbanken kommer att höja räntorna långsamt om vi inte får några överraskningar. Vi kommer att ha väldigt låga räntor ännu under många år och de kommer att gynna finska bolånetagare.

Rättelse 25.4 kl 11.10: Ordet Europa har på en del ställen specificerats till eurozonen.

Diskussion om artikeln