Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nordea: Lönerna i Finland kan stiga för snabbt

Från 2018
Jan von Gerich, chefsstrateg på Nordea.

Finanskoncernen Nordea oroar sig för att lönerna i Finland kan stiga för snabbt. Nordea förutspår att investeringarna stagnerar nästa år och BNP-tillväxten sjunker under 2 procent.

Trots att det för tillfället går bra för den finländska ekonomin har Nordea inte glömt hur Finland strax innan finanskrisen gick in för stora lönehöjningar.

- Om lönerna fortsätter att stiga och produktivitetsutvecklingen är svag finns det risk att vi tappar i konkurrenskraft jämfört med andra länder. Sedan när det börjar gå sämre i ekonomin kommer de här problemen i dagen, varnar Jan von Gerich som är chefsanalytiker på Nordea i Finland.

Nordea varnar för att lönerna kan stiga snabbare än produktiviteten. Men att bedöma produktiviteten är utmanande.

Det finns inga klara mått på hur mycket mera vi tack vare teknisk utveckling och bättre processer kan producera med samma arbete.

- Vi ser ganska klart i realtid hur lönerna stiger, men produktiviteten varierar mera och är inte lika lätt att mäta. Därför är det svårare att säga på vilken nivå den är. Men om man ser på längre sikt är det osannolikt att produktiviteten växer mer än en procent per år. Om det stämmer har vi inte så mycket utrymme att betala stora lönehöjningar, säger Jan von Gerich.

På grund av att produktiviteten är svår att mäta säger han att problemen ofta kommer fram först under en lågkonjunktur.

- Alla kan klara sig bra samtidigt då när den globala ekonomin växer. Det är lättare att hitta efterfrågan för en produkt i ett läge då den globala efterfrågan växer. Men då ekonomin vänder och den globala efterfrågan börjar krympa får konkurrenskraften större betydelse. Då klarar de sig bäst som har den bästa konkurrenskraften.

- Vi vet inte en hur stor del av vår tillväxt som beror på högkonjunkturen och hur stor del som beror på att vi faktiskt har fått tillbaka vår konkurrenskraft. Med de lönehöjningar vi nu ser kommer vi åtminstone inte att vinna tillbaka mera konkurrenskraft.

Nordea hoppas löntagarna ska acceptera knappa lönehöjningar

Samtidigt är det mycket förståeligt att de flesta vill ha mera lön nu då ekonomin äntligen växer. Jan von Gerich vill ändå inte uppskatta hur mycket lönen kunde stiga utan att konkurrenskraften äventyras.

- Vi har haft problem och det är inte så länge sedan vi knappt kunde höja lönerna alls. Vi borde ta det försiktigare nu och hellre säkra att vi får tillbaka tillräckligt med konkurrenskraft. Nu hoppar vi rakt tillbaka till snitthöjningarna i euroområdet. Vi verkar anta att vi har råd att låta våra löner stiga i samma takt som i konkurrentländerna.

Jan von Gerich hoppas att också löntagarna ska ha förståelse för små lönehöjningar.

- Det som verkar bra för en lönetagare just nu är inte nödvändigtvis det som är bra för ekonomin på längre sikt. Då är det inte bra för arbetstagarna på längre sikt heller. Om man förstör konkurrenskraften syns det inte genast.

- Vi kanske inte förstör vår konkurrenskraft under den här löneförhandlingsrundan, men om vi fortsätter med så här stora lönehöjningar och inte ser motsvarande produktivitetsökning är det stor risk att vi råkar illa ut i framtiden.

Diskussion om artikeln