Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Rivningar och nybygge vid Vasa centralsjukhus – 180 miljoner kostar paketet

Från 2018
Uppdaterad 25.09.2018 13:35.
En skiss av hur det nya H-huset vid Vasa centralsjukhus ska se ut.
Bildtext Så här kan det nya H-huset vid Vasa centralsjukhus se ut. Skissen visades på en medialunch 24 april.
Bild: Vasa sjukvårdsdistrikt

Nu rivs gamla byggnader för att ge plats för nya på området vid Vasa centralsjukhus. Om fyra år ska det nya H-huset stå klart och det ska serva hela Österbottens social- och hälsovård.

Det nya H-huset kallades i ett tidigt stadie för SOTE-huset men det namnet är nu begravt. Planerna är allt annat än begravna och det nya H-huset ska rymma allt från specialsjukvård till primärhälsovård.

- Jag brukar säga att H-huset på ett sätt kan vara framtiden för Österbottens social- och hälsovårdsverksamhet för vi kommer att ha både primärhälsovård och specialsjukvård där, säger Marina Kinnunen, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt.

Porträtt av Marina Kinnunen, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt.
Bildtext Marina Kinnunen
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Bland annat ska Vasa sjukvårdsdistrikt flytta all psykiatri från enheten i Roparnäs till H-huset. Det nya huset ska också inrymma en del bäddplatser och olika polikliniker samt en del mindre enheter som dialys.

- Alla Vasa stads hälsostationer ska också flyttas till H-huset, säger Kinnunen.

Hur påverkar det nya H-huset Vasa centralsjukhus?

- Det kommer att vara en stor kulturförändring för alla har hittills jobbat i olika enheter och ska nu lära sig ett nytt sätt att arbeta. Men det viktigaste är att vi får hälsosamma utrymmen och att det är bra att jobba där, säger Kinnunen.

Nybygge innebär inbesparingar

Det nya H-huset har en kostnadsberäkning på omkring 130 miljoner euro. Med allt annat som är på gång som till exempel renovering av X-huset och flytt av infra landar summan på omkring 180 miljoner euro.

Som bäst pågår också renovering av intensivvårdsavdelningen och operationssalarna. Allt det innebär att sjukvårdsdistriktet måste spara någonstans.

- Vi har hela tiden planerat det på så sätt att vi kan jobba på ett lite klokare sätt och att vi klarar oss med mindre personal.

Kinnunen säger att de hela tiden har med patienterna i tanken när de planerar det nya H-huset.

- Vi hoppas att det ska vara lättare för dem för de får mycket på samma gång. Till exempel har vi ansökt om att få ett vanligt apotek till huset så då är det lättare att man kan gå via apoteket på samma gång man far hem.

Utmaning att få trafiken att fungera under byggtiden

Just nu renoveras en del av X-huset för att bli ett nytt kontorshus. Fasaden renoveras och vattentaket blir helt nytt.

Renovering pågår av ett några våningar högt kontorshus. Byggnaden är inplastad.
Bildtext X-huset renoveras som bäst.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Inom de närmaste veckorna påbörjas rivningen av H-, I- och R-husen för att ge plats för det nya H-huset. Själva bygget av H-huset ska inledas i februari 2019 och stå klart 2022.

Att bygga på ett sjukhusområde innebär en del utmaningar.

- Utmaningarna är främst logistiken på området, ambulanstrafiken ska tryggas men patienttrafiken med tillhörande parkering ska också fungera, säger Ulf Stenbacka, teknisk direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt.

Hurudan utmaning är det att riva de hus som ska rivas?

- Att riva är inte tekniskt svårt men det är de närliggande byggnaderna som måste skyddas. Utmaningarna ligger i att trafiken till och från parkeringen ska fungera och patienterna ska ta sig från parkeringen till gamla sjukhuset, säger Stenbacka.

Porträtt av Ulf Stenbacka, teknisk direktör på Vasa sjukvårdsdistrikt.
Bildtext Ulf Stenbacka
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Det nya H-huset planeras inte enbart av sjukvårdsdistriktet och arkitekterna och först därefter läggs det ut på offert till byggföretag. Samtliga parter är involverade redan från början och det har man valt att kalla alliansen Bothnia High 5.

- Det är ett samarbete mellan fem företag, planerare och byggare. Vi utvecklar och planerar tillsammans från början. Genom det undviker vi planeringsmisstag då byggaren kan ta ställning direkt, säger Stenbacka.

Ny infart från motorvägen

I framtiden kommer också trafikarrangemangen att ändra kring sjukhuset. Enligt Vasa stads planering ska motorvägen förkortas och det innebär att man får en direkt infart till sjukhuset från motorvägen.

- Nu har vi parkeringen bakom sjukhuset men i samband med att vi får en ny infart från motorvägen kommer det ytterligare parkering framför sjukhuset, Stenbacka.

Vad behöver ni efter att de byggnader ni nu planerar är klara?

- I morgon ska vi ha ett möte där vi går genom helheten för tyvärr är det så att vi hela tiden får mer problem med inomhusluften i de gamla husen. Det här arbetet kommer inte att ta slut men något nybygge tror vi inte att vi behöver de närmaste åren utan det blir renovering av de gamla husen, säger Kinnunen.

Prio ett med friska utrymmen

För ett år sedan stod U-huset klart dit bland annat lung- och neurologiska polikliniken, barnpolikliniken och sjukhusapoteket flyttade. Ett år senare fungerar allt som det ska i U-huset.

- Det innefattar också att vi har tagit i bruk ett helt nytt system att arbeta så det har förstås gått åt tid att alla har lärt sig det. Men vi har hört mycket positivt och att det fungerar bra, säger Kinnunen.

- Det viktigaste är att det är frisk luft där och det är det som vi behöver att vi har bra utrymmen, säger Kinnunen.

Ni har haft en del problem med inomhusluften här på sjukhuset?

- Ja, tyvärr har vi det fortfarande. Därför väntar vi på det nya H-huset.