Hoppa till huvudinnehåll

Tala om knarket

Kan hallucinogena svampar vara till hjälp för svårt deprimerade?

Från 2018
Uppdaterad 26.04.2018 13:45.
Två toppslätskivlingar
Bildtext Toppslätskivlingen är en av de arter som innehåller psilocybin.
Bild: ullstein bild - imageBROKER

Ämnet psilocybin och svampar som innehåller ämnet är narkotikaklassade. Men preliminära studier som har gjorts visar att de kanske kunde vara till hjälp för svårt deprimerade.

Det sägs att var femte finländare insjuknar i depression under sitt liv och hos hälften återkommer depressionen. Hos en del blir också depressionen en stadig följeslagare.

Dessvärre har det inte skett några större framsteg på behandlingsfronten för svårt eller långvarigt deprimerade patienter, men under de senaste åren har medicinsk forskning av narkotikaklassade preparat vuxit fram som ett nytt forskningsområde.

I juli 2016 publiceras en studie i den ansedda medicintidskriften The Lancet, som väcker forskarnas intresse.

Tolv försökspersoner, alla med svårbehandlad depression, får en dos av det narkotikaklassade ämnet psilocybin, som finns i hallucinogena svampar.

Samtliga deltagare upplevde att deras depressionssymptom lättade som en följd av behandlingen och de förblir symptomfria upp till tre månader efteråt. Inga allvarliga bieffekter noteras heller bland försökspersonerna.

Svampar som innehåller psilocybin förknippas bland annat med 1960-talets hippierörelse som redan forskade i dess terapeutiska effekter. Men då preparaten fick spridning förbjöds ämnet och svamparna och de är ännu narkotikaklassade i dag.

Jesper Ekelund är professor i psykiatri vid Åbo universitet. Han leder den psykiatriska enheten vid Åbo universitetscentralsjukhus. Han fick också upp ögonen för studien och blev intresserad av ämnets positiva effekt på depressionssymptom.

- På 1980- och 90-talet kom det en hel del serotoninmediciner, men vi har inte haft några nya mekanismer på gång inom psykofarmaka på väldigt länge.

Större, mer omfattande studie inleds ännu i år

För att se om ämnet har en verklig potential att användas i behandlingen av svårt deprimerade, kommer det nu att göras en ny, placebokontrollerad klinisk studie. Sammanlagt 400 försökspersoner från olika håll av Europa deltar, 40 av dem från Finland.

Vilken effekt ger ämnet?

- Rent farmakologiskt så binder psilocybin till serotonin 2-receptorn och ger en psykedelisk erfarenhet eller upplevelse på ungefär 6-8 timmar, förklarar Ekelund.

Från tidigare hjärnavbildningsstudier vet man att ämnet ökar konnektiviteten i hjärnan, det vill säga, kommunikationen mellan olika delar av hjärnan.

- Våra försökspersoner får då antingen en engångsdos av det här ämnet, eller sedan en minimal dos, som kan kallas placebodos.

Att kommunikationen ökar har också den effekten att människor upplever olika slags märkliga associationer eller får hallucinogena upplevelser. Därför är behandlingen inte helt oproblematisk. Försökspersonerna måste övervakas.

- Vi två speciellt utbildade personer som sitter där och följer med och stödjer och hjälper till så att det inte blir en obehaglig upplevelse.

Intresset för studien har varit stort, bekräftar Ekelund. Det visar att det finns en efterfrågan på nya behandlingar för depression.

Det finns ju också andra som använt ämnet i rekreationssyfte som berättat att de haft nytta av det. Men vetenskapligt sett är det här inte så mycket värt och det är därför vi vill göra den här större vetenskapliga studien

Ekelund poängterar ändå att det är frågan om ett mycket experimentellt forskningsprojekt och att det är inte frågan om en godkänd behandling.

Det har har också varit tidskrävande att få alla tillstånd som behövs för forskningen.

De som väljs ut för studien har inte fått någon hjälp av tidigare behandlingar .

- Vissa läkare kan remittera sina depressionspatienter till oss, patienter som naturligtvis har provat andra metoder tidigare, men som ändå är långvarigt deprimerade. Det är alltså ingen vits att höra av sig att man vill vara med i den här forskningen, påpekar Ekelund.

Jesper Ekelund
Bildtext Jesper Ekelund är professor i psykiatri vid Åbo universitet
Bild: Annika Holmbom / Yle

Vad är det eventuellt som gör att psilocybinet har en positiv effekt på depressionssymptom? Det här vet man inte exakt och också det kommer man att forska närmare i. Men i det här skedet har Ekelund is i magen.

- Preliminära studier är alltid lite överoptimistiska. Det såg väldigt bra ut i den här tidigare studien. Det finns också andra som använt ämnet i rekreationssyfte som berättat att de haft nytta av det. Men vetenskapligt sett är det här inte så mycket värt och det är därför vi vill göra den här större vetenskapliga studien.

Ämnet psilocybin kunde alltså eventuellt användas i terapeutiskt syfte i framtiden, men det är osannolikt att det kommer att användas i större skala.

- Jag tror inte det någonsin blir första valets behandling för någon patientgrupp, utan för de som är långvarigt och svårt deprimerade.

Preparatet är också olagligt ännu i dag och på grund av dess hallucinogena egenskaper så rekommenderar Ekelund heller inte att någon på egen hand experimenterar med svampar på grund av dess psykedeliska egenskaper.

- Det som man upplever är ganska obehagligt för många. Det är en psykedelisk erfarenhet, en flera timmars period när man har väldigt störd verklighetsuppfattning och ser konstiga saker. Inte skulle jag själv vilja experimentera med något sådant som förvränger min verklighetsuppfattning ens för en kort stund, om jag inte hade ett problem där jag tror att det skulle hjälpa.

Tala om knarket | Svenska Yles granskning 22.4–1.5.2018

• Mellan den 22 april och den första maj 2018 granskar Svenska Yle knarket.

• Hur påverkar knarket din vardag? Är du syster, bror eller bästa vän med någon som missbrukar? Jobbar du med folk som inte klarar av att ta sig till jobbet utan droger?

• Vår öppna granskning utgår från berättelser som personer i alla åldrar skickar in.

• Under granskningen hoppas vi kunna belysa flera aspekter av missbruk av narkotika och läkemedel med hjälp av era berättelser. Det kan handla om anhörigvården, polisens arbete, skolan, langning, partydroger, kriminalitet och så vidare.

• Vi garanterar att du får vara anonym om du vill.