Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Gammal soptipp i Ingå läcker fortfarande - kommunen måste snygga upp området

Från 2018
Uppdaterad 26.04.2018 07:03.
Ljusa och svarta påsar på Ekorosk i jakobstad.
Bildtext En gammal soptipp i Ingå har inte skötts som den borde efter att den stängdes. Soporna på bilden har inget med Stormossens avstjälpningsplats att göra.
Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén

Området vid Stormossens avstjälpningsplats i Ingå har inte skötts på rätt sätt. Det har lett till att den gamla tippen fortfarande förorenar den omkringliggande miljön.

Stormossens avstjälpningsplats togs ur bruk år 1993 efter att 150 000 kubikmeter avfall hade deponerats där. Soptippen är 2,5 hektar stor.

Enligt den dåvarande förordningen så borde avstjälpningsplatsen omedelbart ha övertäckts med ett jordlager, snyggats upp och anpassats till miljön efter att den inte längre var i användning.

I mån av möjlighet borde man även ha sett till att inte området innebär någon fara för miljön.

Några sådana åtgärder har ändå aldrig vidtagits på Stormossens avstjälpningsplats i Ingå.

Förhöjda halter ammoniumkväve

Västra Nylands vatten och miljös kontroller visar att näringsämnen läcker från avstjälpningsplatsen nästan i samma utsträckning som för tjugofem år sedan.

Mängderna varierar med vattenbörden. Förhöjda halter ammoniunkväve syns i de närmaste provtagningspunkterna längs Storängsbäcken.

Där den rinner ut i Ingarskila å har ändå tillflöden från annat håll medfört att avstjälpningsplatsens inverkan vanligtvis inte mera kan urskiljas. Avstjälpningsvattnets hygieniska kvalitet har varit bra de senaste åren.

Kunde leda vattnet till reningsverket

Byggnads- och miljönämnden ber nu kommunen göra en utredning av nuläget och komma med förslag kring eftervård av avstjälpningsplatsen.

Målsättningen är att det ska vara ofarligt att röra sig på den gamla soptippen, att det är snyggt och prydligt och att lakvattnen inte förorenar omgivningen.

En lösning kunde vara att avleda vattnet till kommunens avloppsreningsverk. Dessutom bör övertäckningen av den gamla avfallshögen förbättras betydligt.

Området ägs av Ingå kommun. Utredning och förslag ska lämnas till byggnads- och miljönämnden senast den 30 augusti.

Diskussion om artikeln