Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Socialdirektörerna är allt mer kritiska till vårdreformen – majoriteten säger att den varken stävjar ojämlikhet eller sänker kostnaderna

Från 2018
Collage av ett sjukhuskors och riksdagshuset
Bildtext Hur ska det gå för vårdreformen när det röstas om den i riksdagen, förmodligen i början av sommaren?
Bild: Yle, Sebastian Dahlström

Planeringen kring vårdreformen går framåt men förtroendet för reformen går bakåt. Det framgår ur föreningen Finlands social och hälsas färska socialbarometer.

Det finns både goda och dåliga sidor med den planerade vårdreformen anser de social- och hälsovårdsdirektörer som föreningen Finlands social och hälsa SOSTE har pratat med.

Sammanställnignen av åsikterna har publicerats i den färska socialbarometern.

Det är de dåliga sidorna som har övertaget, men vi kan börja med de goda sidorna med reformen.

Tumme som pekar uppåt.
Bildtext Tummen upp för vårdkvaliteten, tror social- och hälsovårdsdirektörerna.
Bild: All Over Press/Antonio Guillem Fernández/Alamy

Allt fler social- och hälsovårdsdirektörer anser att förberedelserna är i ordning inom de landskap de verkar i. 73 procent av direktörerna är av den här åsikten, vilket är 10 procentenheter mer än förra året.

En majoritet av direktörerna tror dessutom att vården blir mer kundinriktad och kvaliteten blir bättre i och med vårdreformen.

- Det är viktigt att vårddirektörernas synpunkter är med när reformen förbereds, säger SOSTE:s ordförande Vertti Kiukas.

"Is i magen när reformen förbereds!"

Men som sagt, enligt SOSTE:s socialbarometer finns det en hel del oro.

De direktörer som anser att vårdreformen som helhet är dålig har blivit allt fler. Andelen har stigit från 36 till 45 procent. Endast 32 procent ser positivt på reformen som helhet.

Tumme som pekar neråt.
Bildtext Allt fler direktörer ger vårdreformen tummen ner.
Bild: All Over Press/Antonio Guillem Fernández/Alamy

En knapp majoritet säger att vårdreformen misslyckas med att stävja ojämlikhet, medan en klar majoritet anser att målet att strukturen i vårdtjänsterna ska bli tydligare inte kommer att uppfyllas.

Vertti Kiukas efterlyser is i magen i riksdagen.

- Trots tidspress måste det finnas självbehärskning och eftertanke i utskottsbehandlingen angående de orosmoment som har framförts.

Få tror att reformen kan få ner kostnaderna

Det finns också en vacklande tro på både tidtabellen för vårdreformen och målet att den ska få ner kostnaderna för social- och hälsovård.

Nästan 80 procent av social- och hälsovårdsdirektörerna tror inte att tidtabellen kan hålla.

6 femtio euros sedlar i rad
Bildtext Ska det bli pengar över eller kräver vården mera ekonomiska resurser efter vårdreformen?
Bild: Henrietta Hassinen

Angående kostnaderna har direktörerna blivit betydligt mer bekymrade under det senaste året.

För ett år sedan trodde 57 procent att vårdreformen inte kan få ner kostnaderna för vården, nu är 77 procent av den åsikten.

154 social- och hälsovårdsdirektörer har svarat på enkäten. I SOSTE:s socialbarometer har även socialarbetares och olika organisationsarbetares åsikter frågats.

Diskussion om artikeln