Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö sparar miljoner på solkraft - sex av tolv solkraftverk står klara på stadens tak

Från 2018
Uppdaterad 27.04.2018 06:09.
Solpaneler på ett tak.
Bildtext På Hagapark skolas tak finns över 300 solpaneler.
Bild: Veronica Montén / Yle

Jag står en dimmig morgon på ett skoltak i Hangö och blickar ut över drygt 300 solpaneler. De här solpanelerna ska fungera i cirka 40 år och producera runt 20 procent av den el som årligen används i Hagapark skola.

Solpanelerna på skolhuset är en del av en större satsning som Hangö stad har gått in för.

Förutom Hagapark skola har fem andra av Hangö stads fastigheter under åren 2017 - 2018 fått solpaneler på sina tak.

När allt är färdigt ska det finnas solpaneler på totalt tolv av stadens tak och solkraftverken ska ha en sammanlagd styrka på runt 700 kilowatt.

Det behövs bara dagsljus

När jag står där på taket börjar jag osökt fundera över hur solpanelerna egentligen fungerar en morgon som den här då dimman har lagt sig över Hangö?

Stadsdirektör Denis Strandell har också tagit sig upp på skoltaket den här torsdagsmorgonen. Han försäkrar att dimma inte är något hinder för de här solpanelerna.

- För cirka en timme sedan tittade jag på min dator och då var produktionen riktigt riktigt bra, mitt i dimman. Moderna solpaneler behöver inte sol, de behöver bara dagsljus.

- Vi ser i dag en produktion från ungefär klockan 6 på morgonen till 9-10 på kvällen. Den kommer att bli ännu längre när sommaren gör sitt intrång.

Denis Strandell står på ett tak fyllt med solpaneler.
Bildtext Denis Strandell tog sig upp på skoltaket.
Bild: Veronica Montén / Yle

Strandell framställer satsningen på solenergi nästan som en lottovinst för Hangö.

Även om han lyfter fram de gröna värdena och den globala uppvärmningen som den stora ideologiska drivkraften bakom, är det ändå ekonomin som i det här fallet väger tyngre.

- Det här gjorde vi helt enkelt med ekonomin i första rum. Det är på lång sikt ekonomiskt att själv producera solenergi för staden.

- På hela sin livstid på ungefär 40 år kommer de här tolv solkraftverken att spara staden cirka 5 miljoner euro i elkostnader med dagens elpris mätt.

Solpaneler på ett tak.
Bild: Veronica Montén / Yle

Det är inte bara lyriska Strandell som menar att solenergi just för kommuner kan vara en lönsam affär.

Frank Hoverfelt, vd på Ekenäs energi, räknar upp flera orsaker som gör att kommuner har bra förutsättningar för att lönsamt kunna bygga solenergi.

- De har i regel en stor elförbruktning också på sommaren. De har ventilation och centralkök och liknande som förbrukar el också på sommaren. Då är det också mera lönsamt att själv producera en del av sin el.

- Sedan får kommunerna också investeringsstöd och får dra av moms som är ekonomiska fördelar.

Tolv tak - två modeller

Det är två olika projekt i Hangö som ligger bakom de totalt tolv solkraftverken.

Det första projektet som resulterade i solpaneler på tre tak är en del av ett större miljöprojekt som heter Hinku och som Finlands miljöcentral står bakom.

Finansieringen här sköts genom ett leasingavtal.

- Det är en traditionell leasingfinansieringsmodell. Vi betalar av investeringen i jämna rater under tolv års tid. De raterna motsvarar mycket långt den inbesparade elkostnaden som vi annars skulle ha.

- Den är kostnadsneutral under hela den här perioden på tolv år varefter den börjar producera pengar direkt in i stadens kassa.

En vit skolbyggnad i tegel.
Bildtext I Hagapark skola finns det finska gymnasiet och finska elever i klasserna 7 till 9.
Bild: Veronica Montén / Yle

Det andra projektet som innefattar nio kraftverk förverkligas i samarbete med det privata företaget Forus som säljer solenergi och paneltillverkaren Valoe.

Företagen står för installationen och finansieringen.

- Här har vi en lite innovativare finansieringslösning där vi har upplåtit våra tak till en privat aktör som har byggt kraftverken.

- Efter det har vi förbundit oss att köpa all el de producerar tills de är återbetalda genom inköpen och till ett pris som ligger 0,1 cent under det pris som vi betalar för vår normala el. Så staden har ingen prisrisk.

- Där är också återbetalningstiden ungefär tolv år varefter de producerar el åt staden resten av sin livstid.

Sol på blå himmel
Bildtext Moderna solpaneler behöver inte sol utan dagsljus, säger Denis Strandell.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Strandell är så hänförd av bara tanken på solpaneler så jag börjar misstänka att här någonstans ligger en hund begraven. Men han ger ett enkelt svar.

- Nej här finns absolut ingen hund begraven. För att en affär ska vara lyckad så ska ju alla aktörer vinna.

- I det här fallet är naturen den stora vinnaren, staden är ekonomiskt sett den stora vinnaren och våra samarbetspartners som har byggt panelen och finansierat det får alla sin beskärda del av det. Så det här är faktiskt ett riktigt riktigt lyckat projekt.

Radio Vega Västnyland

6:32

På andra språk

Diskussion om artikeln