Hoppa till huvudinnehåll

Tala om knarket

Överdos en av de vanligaste dödsorsakerna bland män under fyrtio

Från 2018
Uppdaterad 21.05.2021 12:57.
En ung man i grå huvtröja sitter i gräset och injicerar en spruta in i sin arm.
Bildtext Dödsfall till följd av droger var 194 till antalet år 2016. Det här enligt Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk.

I Finland var 3–4 dödsfall per 100 000 invånare drogrelaterade år 2016. Det innebär att totalt 194 personer dog till följd av överdos i Finland det året. En ökning med 28 personer från året innan.

Männen är rejält överrepresenterade i andelen döda till följd av en överdos. Överdos är en av de vanligaste dödsorsakerna för män under fyrtio.

I Finland varierar dock siffrorna beroende på hur man räknar och vilken instans det är fråga om.

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, EMCDDA, baserar sina uträkningar på data från Statistikcentralen.

De räknar med 194 fall år 2016 för Finlands del. Det är 28 fler än året innan.

Tillsammans med självmord, olyckor och cancer utgör drogerna de vanligaste dödsorsakerna bland män under fyrtio.

Mer än två tredjedelar av de som dör till följd av droger är män, hela 77 procent.

År 2015 var medelåldern för de män som dör av överdos nästan 38 år, medan kvinnornas medelålder var 51.

På tjugo år, mellan 1996 och 2016, har andelen överdoser ökat sakta men säkert. Den högsta andelen överdoser hittills var år 2012.

Som grafen visar står buprenorfiner för ökningen i dödsfall under senare tid.

Grafik.

Källa:Statistikcentralen

Vanlig dödsorsak i Europa

Att överdoserna i Finland ökar följer den europeiska trenden. De personer som använder opioider i Europa löper en fem till tio gånger högre risk att dö än andra personer i samma ålder och av samma kön visar rapporten.

Den ökade dödligheten beror främst på överdoser, men det finns även andra dödsorsaker som indirekt kan kopplas till narkotikaanvändning, som exempelvis infektioner, olyckor, våld och självmord.

Dålig hälsa är vanligt bland drogmissbrukare, bland annat kroniska lung- och leversjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar är allmänt förekommande.

De siffror som rapporten bygger på bör ändå tolkas med försiktighet eftersom det råder en systematisk underrapportering från vissa länder och registreringsprocesserna leder ofta till försenade rapporter.

Därför kan man säga att de siffror som redovisas utgör en slags miniminivå. Det är svårt att säga hur stort mörkertalet är.

Grafik.

Källa:Statistikcentralen. Tidsöversikt av andelen drogrelaterade dödsfall i Finland.

Ökat inom alla åldersgrupper

Ökningar av överdoser har rapporterats i så gott som alla åldersgrupper.

Tyskland och Storbritannien står tillsammans för ungefär hälften av det totala antalet överdoser i Europa.

l opioidrelaterade dödsfall står heroin, ofta i kombination med andra substanser, för den största andelen.

Dödligheten är högst i norra Europa bland män i åldern 35–39.

I snitt dog cirka tjugo personer per en miljon invånare av överdoser i EU år 2015. I Estland dör allra flest,103 döda i överdoser per en miljon invånare.

Enligt de observationsstudier som Europeiska narkotikarapporten tagit del av är substitutionsbehandling med metadon ett effektivt sätt för att minska dödligheten bland opioidberoende personer.

Tala om knarket | Svenska Yles granskning 22.4–1.5.2018

• Mellan den 22 april och den första maj 2018 granskar Svenska Yle knarket.

• Hur påverkar knarket din vardag? Är du syster, bror eller bästa vän med någon som missbrukar? Jobbar du med folk som inte klarar av att ta sig till jobbet utan droger?

• Vår öppna granskning utgår från berättelser som personer i alla åldrar skickar in.

• Under granskningen hoppas vi kunna belysa flera aspekter av missbruk av narkotika och läkemedel med hjälp av era berättelser. Det kan handla om anhörigvården, polisens arbete, skolan, langning, partydroger, kriminalitet och så vidare.

• Vi garanterar att du får vara anonym om du vill.

Diskussion om artikeln