Hoppa till huvudinnehåll

Tala om knarket

"Helsingfors kan inte gå emot lagen" – Motion om narkotikarum får både ris och ros

Från 2018
Uppdaterad 27.04.2018 08:52.
Juha Hakola
Bildtext – Enligt lagen är det förbjudet att inneha och använda narkotika, så det som sker i de här rummen är olagligt. Staden kan inte gå emot lagen i den här frågan, säger överkommissarie Juha Hakola från Helsingforspolisen.
Bild: YLE/ Christoffer Gröhn

Ett rum där man kan använda narkotika under uppsikt av en hälsovårdare. Det förslår ledamot Kati Juva (De gröna) i en fullmäktigemotion. Men är det lagligt att öppna ett narkotikarum och var ska de placeras?

– Det här är ett verkligen bra initiativ, säger Sami Henttonen, styrelsemedlem i brukarorganisationen Suomen Lumme.

Suomen Lumme värnar om narkotikabrukares rättigheter.

Henttonen vädjar om förståelse från de som motsätter sig rummen.

– Tänk om ditt barn börjar använda narkotika i hemlighet. Känns det bättre om ditt barn använder droger i något trapphus, eller i ett säkert utrymme under uppsikt?

Sami Henttonen, styrelsemedlem i brukarorganisationen Suomen Lumme.
Bildtext Sami Henttonen är styrelsemedlem i Suomen Lumme, som värnar om narkotikabrukares rättigheter. Organisationen har bland annat jobbat för att få soptunnor för använda sprutor till parker i Helsingfors.
Bild: Lukas Rusk

Goda resultat utomlands

Miina Kajos är projektkoordinator för Muunto-hanke vid A-klinikstiftelsen. Stiftelsen informerar om rusmedel och arbetar förebyggande.

Muunto-hanke är ett projekt som utreder om det är möjligt att öppna laboratorium där narkotikaanvändare kan testa sina medel. Ett stort problem med olaglig narkotika är att man inte alltid vet om medlet är vad det ska vara och hur rent det är.

– Säkra rum för narkotikabruk har testats i flera länder med goda resultat. Droglaboratorium finns i anslutning till de säkra rummen i ganska få länder, säger Kajos.

Miina Kajos, projektkoordinator för Muunto-hanke vid A-klinikstiftelsen.
Bildtext – När hälsovårdare gett brukare råd om hur de ska använda droger rätt har de ofta märkt att många inte till exempel vet hur man ska injicera rätt, trots att de tror sig veta. Om man injicerar fel kan skadorna för bruket öka drastiskt, säger Miina Kajos från A-klinikstiftelsen.
Bild: Lukas Rusk

Kajos säger att man ska komma ihåg att det inte handlar om rum där folk får knarka fritt. Rummen är en del av socialt arbete vars målsättning är att narkotikabrukets skador, säger hon.

– Tanken är att det alltid ska finnas en hälsovårdare på plats. Hen kan ge folk rena sprutor, ge råd om hur man ska använda narkotika rätt och kalla på hjälp om någon får en överdos.

Om någon vill sluta bruka kan hälsovårdaren berätta var personen kan få hjälp med det.

Ett av rummens viktigaste mål är att färre ska dö i överdos, säger Kajos.

Polisen: "Rummen är olagliga"

I andra länder har polisen haft ett så kallat gentlemannaavtal med socialtjänsterna. Polisen har då gått med på att inte gripa någon i rummen eller utanför dem.

– I de länder där det inte har funnits ett sådant avtal har brukarna inte vågat använda rummet, säger Kajos.

Juha Hakola, överkommissarie vid Helsingforspolisen, säger att polisen inte tar ställning i frågan.

– Enligt lagen är det förbjudet att inneha och använda narkotika, så det som sker i de här rummen är olagligt. Staden kan inte gå emot lagen i den här frågan, säger Hakola som också sitter i Helsingforsfullmäktige för Samlingspartiet.

Två av hans partikamrater har skrivit under motionen.

Rättskunnig: "Inte nödvändigtvis olagliga"

Kimmo Nuotio är professor i straffrätt vid Helsingfors universitet. Han menar att vår nuvarande lagstiftning gör det möjligt att öppna dylika rum.

– Enligt lagen är det straffbart att inneha och bruka narkotika. Men samtidigt finns det också en speciell regel om åtgärdseftergift.

Kimmo Nuotio
Bildtext – Det kunde vara bra att diskutera ifall narkotikabruk ska vara olagligt eller om man kunde hjälpa brukarna mer ifall användning dekriminaliserades, säger Kimmo Nuotio, professor i straffrätt vid Helsingfors universitet.
Bild: Samu Takala / Yle

Regeln gör det möjligt att låta bli att straffa personer som innehar eller brukar narkotika ifall bruket är ringa eller personen sökt hjälp.

– Men det verkar ha blivit praxis att man straffar användare. Ifall sådana här rum öppnas borde rätten i så fall via prejudikat göra en linjedragning att man i de här rummens fall tillämpar åtgärdseftergift, säger Nuotio.

"Det måste finnas förtroende"

Henttonen från Suomen Lumme tror att det är viktigt att polisen lämnar rummen ifred.

– På nittiotalet grundades en informationspunkt i Helsingfors där brukare kunde få råd om hur de ska bruka rätt. Där kunde de också byta ut sprutor. I början patrullerade polisen kring stället.

Det ledde till att inga användare kom till platsen.

– Då var det ingen nytta av stället, hjälpen nådde inte fram. Polisen slutade sedan patrullera vid stället. Det tog några år men sedan började brukare komma till stället igen, säger Henttonen.

Henttonen säger att det är viktigt att brukare har ställen där de känner sig välkomna och blir sedda.

– När man blir sedd som människa så kan det vara en öppning ut ur missbruket, säger han.

SFP:s Rantala: "Många frågetecken

Stadsfullmäktigemotionen om de säkra rummen har undertecknats av tjugo ledamöter från flera olika partier.

Marcus Rantala (SFP) har inte skrivit under motionen. Han säger att det ännu finns många obesvarade frågor.

– Grundtanken är bra, att vi ska kunna hjälpa de här människorna och förhoppningsvis också minska antalet använda sprutor i parker som barn plockar upp. Men det finns många frågetecken.

Rantala säger att rummen nog klingar konstigt med den nuvarande lagstiftningen.

– Blir det ett ställe för droghandel? Blir det ordningsproblem så att polisen ändå måste ta sig dit, oberoende av vilka gentlemannaavtal man har? Det är väldigt viktigt att lyssna på polisens åsikt och förstås också lagstiftarens åsikt.

Marcus Rantala (SFP) och Kati Juva (De Gröna) gästade Yle Huvudstadsregionen på Malms flygplats och diskuterade säkra rum för narkotikabruk samt flygplatsens framtid.
Bildtext SFP:s Marcus Rantala (t.v.) och De grönas Kati Juva (t.h.) besökte Yle Huvudstadsregionens Ted Urho för att diskutera motionen om narkotikarummen.
Bild: Sandra Anttila

"Det finns alltid de som skapar problem"

Initiativtagaren Kati Juva säger att tanken är att droghandel inte ska få förekomma i rummet.

En annan fråga är var rummet ska placeras.

– Rummet kan inte finnas nära bostäder. En möjlighet är att det finns i anslutning till ett stort social- och hälsovårdscenter, som till exempel i Fiskehamnen, säger Juva.

Henttonen från Suomen Lumme säger att det är viktigt att man lätt kommer till rummet.

– Placera det vid någon trafikknutpunkt. Det är också bra om det finns annan service i samband med rummet, till exempel möjlighet att tvätta kläder.

Rummet ska inte vara nära ett daghem, tycker Henttonen.

– Det ska inte heller finnas parker eller mörka knutar nära rummet. Där uppstår det lätt problem. I alla grupper finns det de som skapar problem, också bland narkotikabrukare, säger han.

"Någonstans måste det få finnas!"

Rantala är orolig för att droghandeln ska öka nära rummet

– Det kan inte finnas på ett bostadsområde eftersom det skulle kunna vara stigmatiserande och öka droghandeln där, säger han.

Henttonen från Suomen Lumme medger att droghandeln kan öka kring rummet.

– Det är en risk. Då måste man se vad som kan göras med hjälp av övervakning.

Henttonen säger ändå att rummet kommer att möta motstånd var det än planeras.

– När man planerar tjänster för mindre bemedlade människor, till exempel härbärgen eller såna här rum, så blir många förskräckta. Men någonstans ska de tjänsterna också finnas.

Diskussion om artikeln