Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Två vinnare i arkitekttävlingen för Ingåstrand - men förslagen ska bearbetas vidare

Från 2018
Uppdaterad 26.04.2018 19:28.
Hamnen i Ingå en solig vårdag.
Bildtext Viktigt är att hamnen också kan användas till annat efter att området blir klart. Det var en av kriterierna för bidragen.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Fem arkitektbyråer bjöds in till en tävling för att rita upp visioner för hur ett nytt bostadsområde kunde se ut vid Ingåstrand i Ingå centrum.

En jury har sett igenom förslagen och vill att två av koncepten utvecklas vidare. Det ena förslaget, Oihonna, riktar sig mera in på användningen av området och det andra, View, på förslag till boende.

Prisnämnden föreslår nu att arkitektbyråerna bakom bidragen Oihonna och View tillsammans ska se över sina förslag och vidareförädla dem. Sedan fattar man beslut om vidare åtgärder.

Kari Haroma och Esa Ristisuo från Haroma & Partners och Tuula Tuomi och Sasu Alasentie från UKI Arkkitehdit nöjda efter att ha vunnit bidragstävlingen för Ingåstrand.
Bildtext Bakom de två vinnande bidragen fanns arkitektbyrån Haroma & Partners, här representerat av Kari Haroma och Esa Ristisuo, samt arkitektbyrån UKI Arkkitehdit, här representerat av Tuula Tuomi och Sasu Alasentie. Tillställningen där de vinnande koncepten presenterades väckte stort intresse.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Juryn fäster speciellt vikt vid boendet i förhållande till stranden och hamnen. Det ska fortfarande gå att ha stranden i annan användning.

Oihonna bygger på skärgårdskänsla

Förslaget Oihonna utgår från att ge Ingåstrand en stark skärgårdsidentitet.

En skiss över ett område vid en småbåtshamn.
Bildtext Förslaget Oihonna.
Bild: Ingå kommun

I förslaget finns ett havsvattenspa och en flytande semesterby.

Bostäderna finns i småhus, radhus, parhus och flervåningshus.

En skiss från en strand där människor rör sig. I bakgrunden syns flera hus i rött och grått.
Bildtext Förslaget Oihonna.
Bild: Ingå kommun

I förslaget finns också ett hotell och ett utsiktstorn inritat.

Förlaget Oihonna har skapats av arktiektbyrån UKI Arkkitehdit. I arbetsgruppen bakom förslaget medverkade SAFA-arkitekterna Sasu Alasentie och Tuula Tuomi samt arkitektstuderanden Henrik Grönqvist.

View har ett utsiktstorn

View utgår ifrån att man skapar fyra olika bostadskvarter med småhus i en eller två våningar och flervåningshus.

En skiss inifrån ett hus med stora fönster. Utanför skymtar havet.
Bildtext Förslaget View.
Bild: Ingå kommun

Vid åmynningen har man ritat in ett utsiktstorn i form av en fyr. I förslaget ingår också en idrottspark och nya tennisbanor.

En flygbild över Ingå centrum där nya hus och båtbryggor finns inritade.
Bildtext Förslaget View.
Bild: Ingå kommun

I planerna finns också en badplats och en agilitybana för hundar.

Förslaget View utarbetades av arkitektbyrån Haroma & Partners.

I arbetsgruppen medverkade SAFA-arkitekterna Renni Haroma, Esa Ristisuo, Sebastian Rönnblad, Pyry Vihanninjoki samt arkitekten Pia Litokorpi och 3D-modelleraren Matti Jokihaara.

Fem bidrag tävlade

De fem byråerna som inbjöds lämnade anonymt in sina bidrag. De har alla sina egna namn och koncept.

De fem projektnamnen var Inkoonrannan huiput, Oihonna, Patio, Strandpromenaden och View.

Ingåstrand är ett samarbete mellan Ingå kommun, aktiebolaget Finlands bostadsmässa och den tidigare rallyvärldsmästaren Marcus Grönholms bolag Inkoon keskustakehitys.

Grönholm: "Jag skulle vilja ha låga höghus i trä"

Det är på Grönholms initiativ som området byggs. Han tog kontakt med Ingå kommun för fem år sedan och föreslog att området intill hans köpcenter Strand skulle fräschas upp.

- Området är inte särskilt fint och snyggt. Det är ändå mitt i centrum och har havsutsikt så jag tycker att det borde göras något åt det, berättar Grönholm.

Tidigare rallyvärldsmästaren Marcus Grönholm blickar ut mot hamnområdet som han vill förnya i Ingå.
Bildtext Tidigare rallyvärldsmästare Marcus Grönholm säger att många varit i kontakt med honom gällande projektet.t
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Han säger att det känns bra att projektet nu kommit så långt att två vinnare utsetts i arkitekturtävlingen.

- Det kom många bra idéer och nu börjar områdets planering och så ser vi vad den som tar ansvar för byggandet vill göra, det går framåt, konstaterar han.

Grönholm har visioner kring hur slutresultatet blir, men mycket är ännu oklart.

- Vi vet inte hur stort det blir. Jag skulle vilja ha låga höghus, inte några stora och att de skulle byggas av trä. Det finns många idéer, men jag vet ännu inte hur det kommer att se ut sist och slutligen, säger han.

"Flera vill köpa lägenhet"

Grönholm berättar att projektet väckt intresse bland kommuninvånarna.

- Många har frågat när det blir färdigt. Det finns människor som vill köpa lägenhet. Folk har också kontaktat mig med åsikter kring själva tävlingen, men jag har inte hört något hemskt negativt, säger han.

Även folk utanför kommunen har hört om de stundande planerna.

- Månge vet om det här nu och lite intresse har det nog väckt, berättar han.

Ingåstrand ska utmynna i en ny sorts bostadsmässa i mindre skala som ordnas på området år 2022.

- Det är ett pilotprojekt också för Finlands Bostadsmässa. Nu ska man börja planera hur mässan ska se ut, den kommer inte att vara lika lång som en vanlig bostadsmässa, förklarar Grönholm.

Ska locka nya invånare till kommunen

I juryn för tävligen satt Ingås kommundirektör Jarl Boström, tf planläggningschef Marja Kuisma, kommunfullmäktiges ordförande Robert Lemström (SFP) och andra vice ordförande Maria Isoaho (Gröna), Teresa Grönholm (Inkoon Keskustakehitys) och en representant från Finlands arkitektförbund SAFA.

Robert Lemström agerade ordförande för prisjuryn. Han berättar att det fanns två olika kategorier av förslag.

- Vi hade de som satsat mycket på planeringen av boendet och de som satsat på användingen av området. Vi beslöt att utnämna en vinnare ur vardera kategorier, berättar han.

Ingås kommunfullmäktiges ordförande Robert Lemström i Ingås bibliotek.
Bildtext Robert Lemström (SFP) hoppas projektet ska gynna hela Ingå centrums service.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Förhoppningen är att projektet ska intressera såväl gamla som eventuella nya Ingåbor.

- Ett havsnära boende kan ses som lockande för nya invånare, och bland våra nuvarande invånare kan det eventuellt finnas ett behov att till exempel flytta närmare centrum, säger Lemström.

Utmanande område att bygga på

Meningen är också att området ska ge en gnista åt hela centrala Ingå.

- Om projektet lyckas så får vi en ännu större grund att stå på gällande vårt serviceutbud. Vi hoppas att det ska liva upp hela vårt centrum, förklarar han.

Markundersökningar har gjorts för att klarlägga vad som är möjligt att bygga.

- Det är ett utmanande område att bygga på, men det tycker jag det här koncepten tar bra i beaktande, försäkrar Lemström.

Han medger att tidtabellen är utmanande, men tror att den håller.

- Vi får stå på gasen bara så ska vi nog få det gjort, säger Lemström.

Diskussion om artikeln