Hoppa till huvudinnehåll

Tala om knarket

Politiker svarar på knarkproblemet - kan bli aktuellt med avkriminalisering

Från 2018
Riksdagshuset
Bildtext Knark kan bli en viktig fråga för nästa riksdag.
Bild: Ingemo Lindroos

Flera länder, bland dem Norge och Portugal, har gått in för en avkriminalisering av missbrukarna för att sänka tröskeln att söka hjälp. Så här svarar de riksdagsledamöter som Svenska Yle har frågat om avkriminalisering.

Att inte våga söka vård för drogmissbruk är ett av de stora problem som har uppmärksammats i Svenska Yles satsning Tala om knarket.

Många aktar sig för att få en anmärkning i polisens register - en anmärkning om droganvändning kan finnas kvar i åtminstone fem år och inverka på möjligheten att söka vissa jobb.

Andra är rädda för straffpåföljder. Oftast handlar det om böter.

Men ute i världen prövas nu helt andra modeller. Både i Portugal och Norge har man avkriminaliserat användningen av droger.

Det betyder inte att missbruket blir lagligt, men vård ska ges som första alternativ i stället för straff.

Också forskare vid Insititutet för hälsa och välfärd (THL) har talat för en sådan modell i Finland. Meningen är att skadorna blir mindre och färre dör om tröskeln för att söka hjälp blir lägre.

Pekka Puska: Vi behöver bättre metoder

Pekka Puska, riksdagsledamot för Centern och tidigare generaldirektör vid THL:s föregångare Folkhälsoinstitutet, säger att flera internationella studier talar för avkriminalisering.

- Drogproblemet är stort och situationen är inte så bra som den kunde vara. Vi behöver bättre metoder och det här kan vara en viktig sak. Vi måste komma ihåg att det här inte är samma sak som en legalisering av droger, utan vi måste ha den bästa metoden för att få de här personerna till behandling.

Pekka Puska
Bildtext Pekka Puska.
Bild: Ingemo Lindroos

Hur stor betydelse har det för de missbrukare som idag upplever att de stämplas som kriminella?

- Det är väldigt svårt att säga hur stor effekt det skulle ha, men allt som är gynnsamt måste vi ju använda.

Tolvanen: Tryggheten på gatorna skulle bli sämre

Kari Tolvanen är riksdagsledamot för Samlingspartiet och har lång erfarenhet av arbete inom enheten för våldsbrott inom Helsingforspolisen.

Han säger att de drogrelaterade dödsfall som han har utrett som polis så gott som alltid har börjat med cannabisanvändning. Tolvanen anser att man ska akta sig för att ge en signal om att drogmissbruk inte är straffbart.

- Det har ändå en preventiv funktion. Visserligen kan det betyda att användningen hålls undangömd. Men ser man på tryggheten på gatorna så kan vi bara föreställa oss hur den förändras om det blir okej att röka gräs och använda sprutor i parkerna, säger Tolvanen.

Porträtt av Kari Tolvanen
Bildtext Kari Tolvanen.
Bild: Yle

Han säger också att det är viktigt att polisen har ett register över de droganvändare som har åkt fast under de senaste åren, med tanke på säkerheten inom vissa yrken.

- Om någon söker jobb inom hälsovården, som chaufför, polis, brandman eller pilot är det bra att kunna kontrollera att personen inte använder droger, säger Tolvanen. Det handlar inte om en anteckning i brottsregistret utan polisens register över drogmissbrukare.

Och redan i dag finns en mjukare väg än enbart straff, säger han. Polisen är tvungen att uppmana missbrukare att söka vård.

Första gången gör polisen bara en anmärkning - först senare kan det bli aktuellt att döma ut andra straff för drogmissbruk.

Men trots det är många rädda att bli stämplade, så hur ska man sänka tröskeln att söka vård?

- Det borde finnas fler ställen som erbjuder snabb hjälp så att personen inte hinner ångra sig förrän man får vård. Det måste finnas resurser och en låg tröskel, säger Kari Tolvanen.

Alanko-Kahiluoto: Kriminella stämpeln ska bort

Det nuvarande systemet fungerar inte särskilt bra enligt Outi Alanko-Kahiluoto, som är riksdagsledamot för De gröna och sitter i social- och hälsovårdsutskottet. Hon anser att det är för mycket fokus på bestraffningen.

- Man måste komma bort från den kriminella stämpeln - att man ska vara rädd för att få en anteckning i registret. Det fungerar dåligt om man ska vara rädd för att inte få banklån eller försäkringar och om man inte kan söka vissa studieplatser eller jobb, säger Alanko-Kahiluoto.

De gröna har som parti tagit ställning för straffrihet för droganvändare. Alanko-Kahiluoto anser att mildare straff ska ges, men en total avkriminalisering vågar hon inte tala för ännu.

- Jag skulle vara försiktig med att ge ett budskap om att droger inte är farliga. Först måste man noggrant se vad som har hänt i de länder som har avkriminaliserat, säger hon.

Porträtt av Outi Alanko-Kahiluoto i Riksdagen
Bildtext Outi Alanko-Kahiluoto.

Hennes kollega i social- och hälsovårsutskottet Pekka Puska tror däremot att det kan finnas stöd för en avkriminalisering redan efter riksdagsvalet.

- Nu efter att THL:s experter har kommit ut och diskussionen har börjat tror jag också att det kommer att bli diskussion inom regeringen. Jag tror att efter valet kommer nästa riksdag att diskutera det här, och kanske också ta beslut, säger Puska.

Diskussion om artikeln