Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Politiker vill se alternativ till en sommarstängd hälsostation i Dalsbruk - frågan ska behandlas i fullmäktige

Från 2018
Läkare undersöker ett barn med stetoskop.
Bild: Mostphotos

Beslutet om att hålla sommarstängt på hälsostationen i Dalsbruk och koncentrera verksamheten till Kimito hälsostation ska behandlas på nytt av politikerna i Kimitoöns kommun.

Det beslöt omsorgsnämnden på sitt möte på torsdagen.

Beslutet om att hälsostationen håller sommarstängt mellan 18.6- 19.8 hade redan fattats av kommunens tjänstemän och gavs endast till kännedom för nämnden.

Omsorgsnämnden tog ändå upp frågan som ett skilt ärende på mötet på initiativ av ordförande Niklas Guseff (SFP).

Därför kunde nämnden fatta ett nytt beslut - alltså att frågan ska behandlas av politikerna på nästa fullmäktigemöte.

Nämnden anser att kommunens tjänstemän ska presentera alternativ till att hälsostationen håller sommarstängt, exempelvis begränsade öppettider eller köptjänster.

Tjänstemän: svår bemanningssituation på sommaren

Enligt Kimitoöns kommun är det en omöjlig uppgift att få tillräcklig bemanning på två hälsostationer sommartid.

Det här gäller både läkar- och sjukvårdspersonal samt mottagningsbiträden. Därför fattade kommunens tjänstemän beslutet om att hålla sommarstängt.

Enligt omsorgsnämnden är stängningen av hälsostationen i Dalsbruk ändå så långvarig, att den avviker från fullmäktigeprogrammet och fullmäktiges tidigare beslut, som konstaterar att hälsovård ska erbjudas både på hälsostationen i Dalsbruk och i Kimito.

I fullmäktigeprogrammet som godkändes av partierna framgår det också att hälsocentralernas läkartjänster i kommunen ska vara i drift så länge som kommunen beslutar om hälsovårdstjänsterna.

Därför anser nämnden att beslutet ska fattas av politikerna, inte av kommunens tjänstemän, konstaterar Guseff.

- Det kan också hända att fullmäktige beslutar att Dalsbruks hälsostation håller sommarstängt. Vi fick en utförlig förklaring till varför beslutet hade fattats. Men det beslutet ska ändå fattas av politikerna, konstaterar Guseff.

Diskussion om artikeln