Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Borde Korsholm slås ihop med Vasa? Både ja och nej, säger niondeklassare

Från 2018
elever i Korsholms högstadium, Anna Skoglund och Linus Nyman
Bildtext Anna Skoglund och Linus Nyman går båda i årskurs nio i Korsholms högstadium.
Bild: Yle/Anna Kurtén

Vad tycker niondeklassarna i Korsholm och Vasa om planerna på en kommunfusion? Vi besökte Korsholms högstadium och Borgaregatans skola för att fråga eleverna vad de tycker.

16-åriga Anna Skoglund från Vikby går i nian i Korsholms högstadium. Hon är ganska insatt i planerna på en kommunfusion mellan Korsholm och Vasa.

Anna Skoglund, åk 9 i Korsholms högstadium
Bildtext Anna Skoglund
Bild: Yle/Anna Kurtén

- Jag har läst på mycket och följt med i debatter så jag skulle nog säga att jag vet ganska mycket om det.

Anna Skoglund är för en kommunfusion.

- Vi skulle få en större plats på kartan och bli en större stad om vi gick ihop med Vasa. Då skulle vi säkert också ha bättre chans att behålla sjukhuset och jouren i Vasa och sådana saker.

"Vi måste ju ändå lära oss finska någon gång"

När det gäller nackdelarna med en kommunsammanslagning säger Anna att det som de flesta är rädda för är svenskans ställning, att den kanske inte kommer att vara lika stark som den är nu i Korsholm.

Själv tror hon inte att det är ett så stort problem.

- Vi kommer ju ändå behöva lära oss finska någon gång. Och jag tror nog att vår svenska kommer att finnas kvar som den är i dag.

Ska börja i gymnasiet i Vasa

Anna Skoglund tror inte direkt att hennes egen vardag skulle påverkas av en kommunfusion.

I höst kommer hon att börja studera i Vasa Övningsskolas gymnasium vilket betyder att hon kommer att ta sig in till Vasa centrum varje dag. Troligtvis kommer hon sedan att börja jobba i Vasa.

Hur ofta besöker du Vasa?

- Jag är i Vasa väldigt ofta, flera gånger i veckan. Jag har både kompisar och hobbyer där. Jag tar till exempel sånglektioner i Vasa – det är en sak som det inte finns lika mycket av i Korsholm.

Vill att Korsholm ska fortsätta vara en egen kommun

Linus Nyman från Solf går också i nian i Korsholms högstadium. Han har hört att man funderar på en kommunfusion mellan Korsholm och Vasa, men han vet inte så mycket om det ännu.

Linus Nyman
Bild: Yle/Anna Kurtén

Vad tycker du om planerna på att slå ihop Korsholm och Vasa?

- Det skulle säkert vara bra på vissa sätt, men ändå tycker jag att Korsholm fortfarande ska vara en kommun och Vasa en stad. Det är så jag har vuxit upp och det har alltid varit så.

Besöker Vasa flera gånger i veckan

Linus tror att det finns en risk att allting skulle ske mera på finska om Korsholm slogs ihop med Vasa. Han tror ändå inte att hans egen vardag skulle påverkas av en kommunfusion.

Linus pappa bor i Vasa, närmare bestämt i Sundom, och han besöker själv Vasa två-tre gånger i veckan. Efter nian ska han studera vidare vid Yrkesakademin i Vasa.

Frågan har diskuterats i Vasa ungdomsfullmäktige

Ellen Bos går i nian i Borgaregatans skola i Vasa. Inte heller hon tror att hennes vardag skulle påverkas så mycket om Vasa och Korsholm slogs ihop.

Niondeklassare i Borgaregatans skola i Vasa
Bildtext Ellen Bos
Bild: Yle/Anna Kurtén

- Vasa och Lillkyro gjorde ju en fusion år 2013 och det påverkade inte mitt liv på något sätt.

Ellen har läst och hört mycket om planerna på en kommunfusion mellan Vasa och Korsholm. Det har bland annat diskuterats i ungdomsfullmäktige där Ellen är med.

Tillbringar mycket tid i Korsholm

Hon tycker att det finns både bra och mindre bra saker med en kommunfusion. 

- Det är ju inte bara Korsholm som ska stärka Vasa, utan Vasa ska också stärka Korsholm om det blir en fusion. Det hoppas jag att politikerna beaktar.

Ellen tror att korsholmarnas demokratiska inflytande i till exempel fullmäktige skulle försvagas om Korsholm slogs ihop med Vasa.

Hon tror också att svenskan skulle försvagas om 20 år ifall Vasa och Korsholm går samman.

Ellen har själv många vänner i Korsholm och tillbringar relativt mycket tid där, till exempel i Botniahallen. Man är nog mycket i båda kommunerna, konstaterar hon.

"En fusion stärker regionen"

Linus Sandbacka i årskurs 9 i Borgaregatans skola har hört en hel del om planerna på att slå ihop Vasa och Korsholm. Han har också diskuterat frågan med kompisar.

Niondeklassare i Borgaregatans skola i Vasa
Bildtext Linus Sandbacka
Bild: Yle/Anna Kurtén

- Jag är själv för en fusion, för att stärka regionen och hålla den konkurrenskraftig.

Linus tror inte att hans vardag skulle påverkas så mycket om Vasa och Korsholm slogs ihop. Han har själv en del hobbyer i Korsholm och besöker kommunen varje vecka, bland annat för att orientera.

- Jag identifierar inte mig själv som Vasabo i första hand, utan främst som österbottning och finlandssvensk.

Niondeklassare i Borgaregatans skola i Vasa
Bildtext Ellen Bos och Linus Sandbacka
Bild: Yle/Anna Kurtén

Det här vill vi fråga politikerna om kommunfusionen