Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Citymarketbygget på västra åstranden i Borgå går vidare till Högsta förvaltningsdomstolen

Från 2018
Uppdaterad 27.04.2018 17:32.
stadsvy
Bildtext Så är det tänkt att hotellet och Citymarket invid Konstfabriken i Borgå ska se ut.
Bild: Borgå stad

En av de sju personer eller grupper som överklagade hotell- och marketplanerna på västra åstranden i Borgå till förvaltningsdomstolen har valt att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen.

Kampen mot hotell- och stormarketplanerna på västra åstranden i Borgå går vidare. För en månad sedan förkastade Helsingfors förvaltningsdomstol samtliga sju besvär mot planerna.

En av de grupper som besvärade sig har nu sökt besvärsrätt vid Högsta förvaltningsdomstolen.

Gruppen består av bland andra minister Kaj Bärlund, fullmäktigeledamoten Markku Välimäki (Saml), landskapsarkitekten och fullmäktigeledamoten Mika Varpio (Gröna), arkitekten Lauri Rissanen, företagaren Birgitta Palmqvist och filmaren Petteri Saario.

Flygfoto över Västra åstranden
Bildtext Hotellet och Citymarketbyggnaden skulle byggas på fältet nere till vänster i bilden.
Bild: Yle/ Frida Lönnroos

En stor ödesfråga för Borgå

Fullmäktigeledamoten i Borgå, Mika Varpio, säger att det är en så stor ödesfråga för Borgå och att det därför är skäl att föra saken vidare oberoende av hur det kommer att gå.

Varpio säger vidare, att det ska bli intressant att se hur Högsta förvaltningsdomstolen kommer att förhålla sig till gruppens besvär.

- Vi ska försöka påvisa att Helsingfors förvaltningsdomstol inte beaktat alla detaljer. Det är utgångspunkten i vår överklagan, säger Varpio.

Skiss över hotell och citymarket på Västra åstranden i Borgå
Bildtext En annan version av hotellet och Citymarket.
Bild: Borgå stad

"Ingenting att göra åt saken mera"

De övriga sex privatpersonerna eller grupperna har alltså valt att inte söka besvärsrätt i Högsta förvaltningsdomstolen. En av dem är fullmäktigeledamoten Juha Elo (Sannf.)

- Tiden har kört förbi detaljplaneändringen, som möjliggör bygget av en Citymarket och ett hotell på västra åstranden. Om nu vissa faktiskt vill börja bygga så stora enheter på en sådan plats, så finns det ingenting att göra åt saken mera, tror Elo.

Juha Elos överklagan handlade om jäv och förvaltningsdomstolen konstaterade också att det de facto fanns jäviga personer i beslutsprocessen.

- De ansåg att jag borde ha påvisat vilken fördel de jäviga personerna skulle ha av projektet om det blir av. Det har ju lagen inte tillsvidare krävt. Det har räckt att konstatera att personer är jäviga eller inte, säger Elo.

juha elo
Bildtext Juha Elo tror inte att det hjälper att överklaga.
Bild: YLE/Hanna Sihlman

Fullmäktigeordförande inte förvånad

Fullmäktigeordförande Mikaela Nylander (SFP), säger att hon inte är förvånad över att man nu söker besvärsrätt.

Det hon däremot är förvånad över, är att det bara är en av de sju personerna eller grupperna som valt att föra saken till Högsta förvaltningsdomstolen.

- Visserligen har jag hoppats på att ärendet inte skulle gå en runda till, men jag anade ju nog att någon av grupperna skulle fullfölja processen så långt det är möjligt. Det är en så pass stor fråga, så det var nog väntat. Allt annat hade förvånat mig, säger Nylander.

Mikaela Nylander
Bildtext Fullmäktigeordförande Mikaela Nylander hade varit förvånad om man inte hade överklagat till HFD.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Mera kutym än undantag med två rundor

Enligt Nylander är det mera kutym än undantag då stora omvälvande beslut ska tas att de som överklagat tar ärendet till båda förvaltningsdomstolarna.

- Alla kommer vi ihåg hur det var med Alexandersgatans bro i Borgå. Inte ser jag någon större dramatik den här gången heller. Det är en del av processen, säger Nylander.

Vid Högsta förvaltningsdomstolen säger kommunikationschef Päivi Mussukka, att om gruppen får besvärsrätt, kommer deras överklagan att behandlas cirka ett år i Högsta förvaltningsdomstolen.

- Vår behandlingstid är i medeltal 11 månader och finns det mycket dokument och annan rekvisita, kan det till och med bli en längre process, säger Mussukka.

Diskussion om artikeln