Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vbl: Vasa och Korsholm gjorde fel när de valde utredningsman

Från 2018
Olavi Kaleva koordinerar fusionsdiskussionerna mellan Vasa och Korsholm.
Bildtext Gjorde Korsholm och Vasa rätt när de valde att anlita Olavi Kalevas och konsultbolaget FCG:s tjänster för sin fusionsutredning?
Bild: Yle/ Malin Hulkki

Enligt Kommunförbundet har Vasa och Korsholms anlitande av en fusionskoordinator inte gått till på rätt sätt. Vasa stadstyrelse beslöt anlita Olavi Kaleva och konsultbolaget FCG utan upphandling. Vasabladet skriver att tjänsten borde ha upphandlats.

Det är inte bara Kommunförbundet som gjort en utredning. Också Konkurrens- och konsumentverket har fått ärendet på sitt bord sedan en person i Korsholm lämnat in en åtgärdsbegäran. På Konkurrens- och konsumentverket har man inte hunnit gå genom åtgärdsbegäran ännu.

Invändningar mot beslutet i Korsholm

När beslutet fattades om att anlita Olavi Kaleva gick det som smort i Vasa stadsstyrelse medan det i Korsholms kommunstyrelse kom invändningar.

Kim Eriksson (SDP) föreslog att man inte skulle godkänna anlitandet av Kaleva och FCG eftersom avtalet var värt mer än 60 000 euro och därför bryter mot lagen. Kostnaden för Olavi Kaleva och FCG är enligt Vasabladet 135 000 euro.

Kommunstyrelsen valde att gå på Michael Luthers (SFP) linje om en återremittering av ärendet för att göra en utredning av upphandlingsförfarandet.

Vasas tolkning av det hela är att processen kan liknas vid en förlikning då bägge parter måste ha förtroende för den person som väljs. Enligt lagen behövs det ingen upphandling då.

Kan bli upphandling eller marknadsdomstol

Nu är Kommunförbundets utredning klar. Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg säger till Vasabladet att det i Kommunförbundets utredning står att det hela inte kan vara frågan om en förlikningsprocess utan att tjänsten behöver upphandlas.

Nu blir fallet en fråga för fusionsutredningens gemensamma ledningsgrupp. Enligt Vasas stadsdirektör Tomas Häyry till Vasabladet är det uteslutet att det blir en öppen upphandling av koordinatorstjänsten.

Beslutet att anlita Olavi Kaleva och FCG har inte ännu vunnit laga kraft och inga avtal är skrivna. Därför kan Vasa och Korsholm ännu hinna åtgärda saken.

Vad gäller Konkurrens- och konsumentverket kan de föra saken till marknadsdomstolen. Men de kan också välja att inte göra något alls.

Diskussion om artikeln