Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Finland är världens lyckligaste land, men vad är lycka gjort av och kan man köpa lycka?

Från 2018
Uppdaterad 02.05.2018 10:11.
En flicka och en kvinna paddlar i en lugn naturskön vik i solsken.
Bildtext Många faktorer inverkar på vår känsla av lycka och välmående.
Bild: Monkey Business Images

Samhörighet, pengar, hälsa, frihet, förtroende och vänlighet - det är framför allt dessa sex faktorer som inverkar på vår upplevelse av lycka säger den danska lyckoforskaren Meik Wiking.

Om man slår in ”lycka är” eller ”lycka är*” på en sökmotor på webben får man bland annat följande förslag:

lycka är att göra det man vill
lycka är att vara lycklig
lycka är ett val
lycka är att minnas gårdagen
lycka är att kunna gilla läget – och sig själv
lycka är att när vardagens ting lyser som guld
lycka är att sova med den man drömmer om
lycka är jävligt överskattat

Det sista är ett citat av den svenska skådespelaren Mikael Persbrandt (eller egentligen av hans rollkaraktär Gunvald Larsson i Beck-filmerna) som i sin helhet lyder:

”Lycka är jävligt överskattat, man får vara nöjd om man är lite glad ibland”.

Lånestövlar finns för dem som inte har egna med.
Bildtext För många är trädgårdsarbete lycka.
Bild: Yle/ Cecilia Heikel

Ja, vad är egentligen skillnaden mellan att vara nöjd och tillfreds med livet sådär i största allmänhet, att vara lite glad och belåten eller att vara just lycklig?

Vad är lycka egentligen, och går det att mäta lycka på en skala från noll till tio?

För ett antal år sedan grundade Meik Wiking tankesmedjan ”The Happiness Research Institute” i Köpenhamn med avsikt att se närmare på och forska i vilka faktorer som påverkar människors liv i positiv rikting och hur det kommer sig att samtliga nordiska länder klarar sig så bra i internationella undersökningar om livskvalitet och livstillfredsställelse.

Meik Wiking har skrivit två bästsäljande böcker om såväl det danska hygge som om lykke, och enligt Meik Wiking är lycka i allra högsta grad en personlig och subjektiv erfarenhet och upplevelse:

- Det handlar om hur jag upplever mitt liv, om hur jag har det och på vilket humör jag är. I undersökningar som görs om lycka frågar man människor hur de ser på sitt liv. Man kan till exempel fråga folk om vilket som enligt dem är det värsta tänkbara livet jämfört med det bästa tänkbara livet på en skala från 0 till 10 och be dem ange var de tycker att de står just nu.

Två böcker av Meik Wiking om hygge och lycka.
Bildtext Meik Wikings böcker finns översatta till finska, dock inte till svenska än i alla fall
Bild: YLE/Marit Lindqvist

Enligt Meik Wiking kan man få en rätt stabil bild av hur folk ser på och upplever sina liv genom dessa undersökningar som också lyfter fram såväl positiva som negativa aspekter på folks upplevelser.

- Vi följer också folk under en längre tid. Vi kan ta fram ett urval på 10 000 människor som vi följer under en period på tio år, och då kan vi se att det sker en hel del i deras liv under den här tiden. En del flyttar till staden, andra flyttar ut från staden, en del gifter sig medan andra skiljer sig, en del får barn. Frågan är hur dessa förändringar påverkar folks liv och deras syn på livet.

- Om man till exempel blir arbetslös påverkar det givetvis hur man ser på sitt liv. Stress, ångest och depression inverkar givetvis i hög grad på ens livssyn och upplevelse av tillfredsställelse.

Finland – världens lyckligaste land?

Vi var rätt många som blev förvånade när Förenta Nationerna i mitten av mars släppte sin rapport ”The World Happiness Report” där Finland plötsligt tagit steget upp från femte till första plats.

Undersökningen gjordes för sjätte gången och av de 156 länder som ingick i undersökningen toppar Finland listan tätt följt av Norge, Danmark och Island medan Sverige landar på en nionde plats.

Hur kan Finland vara världens lyckligaste land – vi som har en åldrande befolkning och stor ungdomsarbetslöshet, vi som i rask takt monterar ner service och strukturer på landsbygden, vi som har många som mår dåligt i vårt land idag?

Laulu onnesta
Kell’ onni on, se onnen kätkeköön,
kell’ aarre on, se aarteen peittäköön,
ja olkoon onnellinen onnestaan
ja rikas riemustansa yksin vaan.
Ei onni kärsi katseit’ ihmisten.
Kell’ onni on, se käyköön korpehen
ja eläköhön hiljaa, hiljaa vaan
ja hiljaa iloitkohon onnestaan.

Eino Leino

Meik Wiking konstaterar att rapporten baserar sig på ett lands genomsnittsnivå:

- Vi har ett något högre genomsnitt i de nordiska länderna. Men det betyder givetvis inte att vi inte har människor i våra länder som har det svårt, som lider av stress och depression eller att våra nordiska länder inte skulle ha utmaningar. Men när vi ser till helheten och jämför parametrarna med länderna i den övriga världen landar de nordiska länderna i toppen.

- I botten av listan hittar vi inte särdeles överraskande länder som Syrien, Burundi och Centralafrikanska republiken. Det handlar ju inte om att de inte önskar vara lyckliga utan att de yttre omständigheterna gör det svårt.

Nordiska flaggor
Bild: Nordiska Rådet

Men vad är det som gör att de nordiska länderna hamnar i tio i topp i ”The World Happiness Report” - vad gör vi rätt?

- Kort sagt är det den nordiska modellen. I Norden är vi hyfsat bra på att skapa bra förutsättningar för ett gott liv. Det finns förvisso länder som är rikare än de nordiska länderna, men vi är bättre på att se till att människorna får något för pengarna. Vi är helt enkelt bra på att omvandla välstånd till välfärd och livskvalitet.

Meik Wiking lyfter fram frågor om hälsovård och utbildning, jämlikhet och en demokratisk samhällsordning, fred och frihet.

- I Norden är vi duktiga på att minimera det som är roten till den extrema olyckan i världen. Man kan också vända på steken och säga att vi kanske inte är världens lyckligaste folk, men vi tillhör i alla fall världens minst olyckliga folk.

De nordiska länderna liknar varandra både kulturellt och samhällsmässigt, det är enligt Meik Wiking en stor anledning till att de nordiska länderna alltid klarar sig bra i olika undersökningar om hög livskvalitet och välbefinnande:

- I Norden fokuserar vi mycket på livet som helhet och, på frågor om frihet. Vårt samhällssystem och vår samhällspolitik tar ett aktivt grepp om frågor som berör familjernas vardag.

En pappa med en pojke och en flicka i famnen.

Vilka parametrar är det då man tar fasta på när man mäter och sammanställer ett lyckoindex?

Meik Wiking och hans forskningsinstitut i Danmark jobbar med olika slags undersökningar och projekt, men det som är kärnan i alla undersökningar är att försöka komma fram till vad som kännetecknar ett gott liv:

- Vad är lycka, varför är en del folk lyckligare än andra, och hur kan vi förbättra livskvaliteten. Det handlar om att belysa lycka ur många olika perspektiv: hur kan vi skapa ramar för ett gott liv, hur kan vi åstadkomma en politik som gör att folk trivs och mår bra.

Ökat intresse för lyckoforskning

Enligt Meik Wiking har intresset för lyckoforskning ökat generellt under de senaste tio åren.

Meik Wiking själv är en eftertraktad föreläsare och ”The Happiness Research Institute” i Köpenhamn får ofta gäster från när och fjärran som vill veta mer om de nordiska ländernas förmåga att skapa goda förutsättningar för ett gott liv:

- Vi har haft många besök framför allt från Sydkorea. I Sydkorea har man under de senaste åren lyckats skapa stor rikedom och välstånd på kort tid, men man har inte lyckats omvandla detta välstånd och denna tillväxt till välfärd och livskvalitet för folket.

Sydkoreanska och nordkoreanska representanter under OS-avslutningen.
Bild: Sergei Bobylev/TASS/All Over Press

- I Sydkorea har man den nästhögsta självmordsstatistiken i världen, dubbelt så hög som i Finland. Man kämpar med en skev balans mellan arbete och fritid, och en stor press på folk överlag och unga i synnerhet. I de nordiska länderna letar man efter inspiration och idéer för hur man ska kunna skapa ett samhälle och en politik som skapar goda förutsättningar för folk att leva ett gott och meningsfullt liv.

Vad är lycka gjort av?

I boken The Little Book of Lykke (2017) lyfter Meik Wiking fram sex faktorer som inverkar på vår upplevelse av lycka: samhörighet, pengar, hälsa, frihet, förtroende och vänlighet.

Enligt Meik Wiking kan man se att 75 % av variationerna i de olika lyckonivåerna mellan de länder som ingår i FN:s lyckorapport kan förklaras med dessa sex faktorer:

- Välstånd eller BNP per invånare, förväntad livslängd, frihet att välja det liv man vill leva, avsaknad av korruption, att vi upplever tillit till varandra eller till vårt lands styre, graden av vänlighet och generositet i ett samhälle, sociala nätverk och att man upplever att man har någon man kan vända sig till om man har behov av hjälp.

Givetvis finns det också andra faktorer som inverkar på vår upplevelse av lycka, också sådant som vi inte kan styra över eller påverka:

- Såsom vårt genetiska arv. Vi föds helt enkelt mer eller mindre lyckliga. Det kan vi se om vi jämför tvillingar med varandra: enäggstvillingar har samma lyckonivå medan tvåäggstvillingar har olika nivåer.

Den danska författaren Meik Wiking forskar i och skriver om lycka.
Bildtext Meik Wiking är VD på The Happiness Research Institute i Köpenhamn.
Bild: YLE/Marit Lindqvist

Frågan är om man medvetet kan bygga upp sin lyckonivå?

Enligt Meik Wiking verkar det som om man kan göra det. Om vi ser på lycka lite på samma sätt som på hälsa kan man ta fasta på tre faktorer som påverkar ens liv, livslängd och livskvalitet:

- Vi föds mer eller mindre friska, vi har anlag för en eller annan sjukdom som vi inte kan kontrollera. Vi lever inom vissa ramar, både politiskt och geografiskt. Det land vi föds i och den plats vi lever på påverkar givetvis vårt kommande liv och vår hälsa.

- De val vi fattar dagligdags inverkar också på vårt liv, vår hälsa och vår lyckonivå: vad äter vi, hur mycket alkohol dricker vi, motionerar vi … Allt detta inverkar på vår hälsa, och allt detta bör vi ta i beaktande när vi analyserar vår lycka.

Person som promenerar i skogen vintertid.
Bild: Most Photos/Olandsfokus

”Jag ska köpa lycka för pengarna och flyga ut över ängarna”

I boken Tankar för dagen – manual för ett snällare liv (2018) skriver den svenska författaren Bob Hansson att öva på att uppleva nuet förmodligen är det bästa sättet att förbereda sig för en kommande lycka:

”Vi har ju alla suttit i bilden av lycka, suttit i vår längtans i realtid framkallade fotografi. Suttit på det där gyllene bilsätet eller i den där gyllene famnen eller på den där härliga arbetsplatsen eller den dyrköpta Asienstranden – och skamfyllt nog inte alls känt bubblande lycka i magen. Jag borde vara glad nu, men fan, det är jag ju inte …

Det sägs ju ofta att man inte kan köpa lycka – glädje, eller det goda livet - för pengar, men stämmer det?

Meik Wiking funderar en stund och svarar att det till en viss del finns ett samband mellan lycka och rikedom:

- Att vara utan pengar anses ofta vara lika med olycklig. Om vi inte lyckas skaffa fram mat på bordet eller tak över huvudet bidrar det givetvis till stress, depression och en känsla av olycka. Men när vi uppnått en viss nivå av välstånd betyder 100 euro mer per månad i det stora hela inte mycket för att höja nivån av livstillfredsställelse.

Strand på Kiribati
Bild: imago stock&people/ All Over Press

- Man kan kanske inte säga att man kan köpa sig lycka, men pengar är ett gott skydd mot olycka. Däremot är det ingen garanti för lycka.

Människor i skuggan av lyckan

Enligt FN:s färska ”World Happiness Report” är Finland just nu världens lyckligaste land.

Men föder lycka mer lycka? Kan man tänka sig att vi finländare blir lyckligare bara genom att veta att vi är lyckliga?

- Både ja och nej, konstaterar Meik Wiking. Att vara positiv och optimistisk, och att ha en positiv inställning till livet har en viss positiv effekt på vårt välbefinnande. Men i olika lyckomätningar kan vi också se att människor jämför sig med andra. Om man är olycklig i ett lyckligt samhälle kan det skapa en stor kontrast mellan den egna upplevelsen och det omkringliggande samhället. Det finns alltid människor som lever i skuggan av lyckan.

Lyckan ser rätt lika ut världen över

Eftersom Meik Wiking torde vara en riktig lyckoexpert undrar jag när han själv upplever att han är som lyckligast. Vad är lycka för honom?

- Jag är som folk är mest. Det som gör folk lyckliga runtom i världen gör också mig lycklig. Att umgås med vänner och familj, att äta god mat tillsammans med folk jag tycker om, att ha ett intressant och meningsfullt arbete, att cykla till jobbet, att jag är vid god hälsa, att min familj har det bra … Allt detta inverkar på mitt välbefinnande och min lyckonivå.

Kuvassa kilistellään alkoholipitoisilla juomilla.
Bild: Pixabay / CC0

- När vi ser på det hela på en global nivå kan vi konstatera att vi är rätt lika i detta hänseende vare sig vi kommer från Norden, Kina eller USA. Människor världen över anger i stort sett de samma orsakerna till lycka.

Lyssna på hela intervjun med Meik Wiking (på danska):

Om lycka med lyckoforskaren Meik Wiking

17:53

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln