Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

SU: Personligt innehav och bruk av cannabis bör avkriminaliseras

Från 2018
Cannabislöv i Södra Haga.
Bild: Lukas Rusk

Svensk Ungdom samlades under veckoslutet i Pargas till sin 75:e kongress. Under kongressen pågick en livlig debatt om de 41 motioner som förbundets medlemmar hade lämnat in.

Något som väckte stor debatt och som kongressen godkände var en motion om att Finland bör avkriminalisera personligt innehav och bruk av cannabis.

Svensk Ungdom ställer sig bakom THL:s rekommendation om att drogproblem ska tacklas genom social- och hälsovårdsåtgärder - och inte genom att straffa de drabbade.

Vidare kritiserade förbundsordförande Christoffer Ingo regeringen för att den inte satsat tillräckligt med resurser på att förbättra ungas psykiska hälsa.

I sitt tal kritiserade Ingo också yrkesskolereformen och nedskärningarna i andra stadiets utbildning.

Också arbetet med en nordisk e-identitet uppmärksammades under kongressen. SU har arbetat aktivt för att föra fram idén i Norden.

Övriga motioner som godkändes var:

  • Större resurser för rymdforskning
  • Mera finlandssvensk kultur i undervisningen i svenska i finska skolor
  • Framflyttande av sommarlovet
  • En sänkning av promillegränsen för roderfylla till 0,5 promille
  • En begränsning av politiska strejker
  • Ett utvecklande av en konkret handlingsplan för att höja Finlands biståndsandel till 0,7 procent

Christoffer Ingo (Korsholm) omvaldes till förbundets ordförande.

Nicholas Kujala (Esbo) och Frida Sigfrids (Åbo) valdes till viceordförande.

Viveca Hansson (Esbo), Nicolas Sjöberg (Helsingfors), Ida-Maria Skytte (Korsholm), Filip Slotte (Vasa) och Peppi Wilson (Kimitoön) valdes till medlemmar i förbundsstyrelsen.

Diskussion om artikeln