Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Många hus vid vattendrag har fortfarande inte en fungerande avloppsvattenrening – de har bara ett drygt år på sig att förnya sina system

Från 2018
Uppdaterad 02.05.2018 20:29.
Avloppsvattenlagen förnyas - Spela upp på Arenan

Den nya avloppslagen träder i kraft i oktober 2019. Kravet är att fastigheter med mindre än hundra meter till stranden och hus på grundvattenområden ska ha fungerande avloppsvattenrening.

Sommarstugeägare och andra som bor nära vattendrag eller på grundvattenområden har bara ett drygt år på sig att få avloppsvattenreningen i skick.

Lagen har förmildrats flera gånger om efter att den godkändes år 2004. För många är det därför fortfarande oklart vad som krävs.

- Det har varit en hel del vändningar gällande avloppslagstiftningen för glesbygden och det har gjort att det har blivit en del förvirring, säger äldre avloppsrådgivare Karolina Örnmark från föreningen Västra Nylands vatten och miljö.

Förvirringen har också fört med sig att många fastighetsägare har skjutit upp förnyandet av det system som renar husets avloppsvatten.

- Folk väntar förstås på vad som ska hända. Man vågar kanske inte vidta några åtgärder fastän man skulle ha behov av det för att man inte vet hur läget är i framtiden.

Karolina Örnmark från Västra nylands vatten och miljö r.f.
Bildtext Karolina Örnmark
Bild: Yle/ Jetro Kokko

Ägarbyten och avsaknaden av ritningar gör att många fastighetsägare har svårt att ens veta vilket avloppssystem det finns på tomten.

- Det här systemet är ju under marken och man ser inte nödvändigtvis vad som finns där, säger Örnmark.

Örnmark rekommenderar fastighetsägare som inte har koll på de egna systemen att ta kontakt med avloppsvattenrådgivarna vid Västra Nylands vatten och miljö r.f. De kan hjälpa till med att kartlägga situationen.

40 procent i akut behov av förnyelse

I Raseborg finns det som känt många grundvattenområden och också många sommarstugor. I många stugor rinner avloppsvatten fortfarande mer eller mindre orenat ut i naturen.

Två gamla avloppsbrunnar
Bildtext Två gamla avloppsbrunnar
Bild: Yle/ Carmela Walder

Västra Nylands vatten och miljö r.f. har granskat omkring 7 000 fastigheter i åtta kommuner sedan 2009. Trots att antalet är stort är det bara tio procent av alla småhus i trakten.

- Om man tittar på alla fastigheter så är ungefär fyrtio procent i akut förnyelsebehov, säger äldre avloppsvattenrådgivare Karolina Örnmark.

Men hon tillägger att det endast är de fastigheter som är vid stranden eller på ett grundvattenområde som måste renovera sitt avloppsvattenreningssystem före slutet av oktober nästa år.

Hur många strandfastigheter det finns i västra Nyland med akut renoveringsbehov kan hon inte säga.

Bottenlös brunn uppfyller inte kraven

I Langansböle några kilometer utanför Ekenäs finns ett exempel på en fritidsfastighet där avloppsvattenreningen inte är i skick.

Fastigheten är till salu. Huset är nergånget. Fastighetsförmedlare Mosse Lindholm rekommenderar att det rivs och att den nya ägaren bygger nytt.

Ett äldre hus i Langansböle i Ekenäs
Bildtext Rekommendationen lyder att huset borde rivas.
Bild: Yle/ Carmela Walder

Huset är byggt på femtiotalet. Det finns vattentoalett inne. Avloppsvattnet rinner ner i två avloppsbrunnar intill huset.

Den första brunnen samlar massan och sedan rinner vätskan in i följande brunn. Efter de två brunnarna kommer ett stenöga.

- Det är bottenlösa brunnar så det sjunker ju så där passligt in i terrängen och det uppfyller förstås inte dagens krav, säger Mosse Lindholm.

Enligt honom kan man bygga på det existerande systemet, men han är ingen specialist så han kan inte säga om det är värt besväret.

Fastighetsförmedlare Mosse Lindholm
Bildtext Mosse Lindholm
Bild: Yle/ Jetro Kokko

Vid stranden finns en strandbastu. På insidan finns en vattenkran, men den är inte i bruk för tillfället. Tvättvattnet rinner orenat ner genom golvbrunnen.

- Men här handlar det om små vattenmängder, påpekar Mosse Lindholm.

Strandbastu i Langansböle i Ekenäs
Bildtext Strandbastun i Langansböle
Bild: Yle/ Carmela Walder

Fastighetsförmedlaren säger att försäljningsbeslutet i det här fallet inte fattades på grund av att ägaren inte ville börja med en renovering av avloppsvattensystemet, utan för att ägaren bor långt borta.

Huset har tidigare varit uthyrt, men har nu stått tomt en längre tid.

Fastighetsförmedlaren räknar med att få fastigheten såld trots att de två avloppsbrunnarna måste bytas ut mot ett modernare system.

På fastlandet är det en kostnadsfråga att få avloppsvattenreningen i skick. I skärgården är utmaningarna betydligt större.

- Där finns utmaningarna och där är nog vattenklosetterna ganska sällsynta. Där måste man hitta en annan lösning. De ska tömmas och till det behövs färjor och tankbilar. Det är också en kostnad, säger Lindholm.

Övervakningen en utmaning

Övervakningen av den nya avloppslagen faller på kommunerna. Det säger Ari Kangas, konsultativ tjänsteman på Miljöministeriet.

I Raseborg finns inga resurser för övervakning då lagen träder i kraft om ett drygt år.

Miljöinspektörerna hinner inte granska att alla strandfastigheter och hus på grundvattenområden har gjort de renoveringar som krävs. Det säger miljöbyråns enhetschef Maria Eriksson.

- Det är nog en utmaning för oss att klara av det. I Raseborg har vi många grundvattenområden och stora strandområden.

Maria Eriksson
Bildtext Maria Eriksson
Bild: Jetro Kokko / Yle

Skulle du säga att det är omöjligt till och med?

- Jo, det stämmer. Vi måste absolut få mera personal för att klara av det överhuvudtaget, säger enhetschefen Maria Eriksson.

Äldre avloppsvattenrådgivare Karolina Örnmark från Västra Nylands vatten och miljö r.f. ser det som problematiskt att det stiftas lagar som ingen i praktiken klarar av att övervaka.

- Visst är det problematiskt på det sättet att det kanske tar bort en viss trovärdighet från hela saken.

Örnmark säger att hon inte kan uttala sig om hur kommunen ska övervaka avloppslagen, men tror nog att den ingriper om det kommer in klagomål till exempel på lukt eller förorenade brunnar.

Fastighetsförmedlare Mosse Lindholm säger att det är ett faktum att kommunerna inte kommer att ha resurser att övervaka att avloppslagen följs.

- Är det inte lite den finska mentaliteten att vi planerar först och sedan ser vi om det fungerar?

Avloppslagen kommer enligt Mosse Lindholm ofta på tal i samband med fastighetsaffärer. Köparna är vanligen insatta i vad som krävs, medan den som säljer ofta väljer att inte renovera avloppet före försäljningen.

- Gör man någonting så kanske köparen ändå vill ha det på ett annat sätt.

Diskussion om artikeln