Hoppa till huvudinnehåll

Tala om knarket

Fler ungdomsförbund för avkriminalisering: "Kriget mot drogerna har inte fungerat"

Från 2018
Uppdaterad 03.05.2018 12:16.
Närbild av man som tänder en joint
Bildtext Fler ungdomsförbund är för en avkriminalisering av cannabis, det vill säga att bruk och innehav av cannabis inte längre ska vara straffbart.
Bild: lev dolgachov

Allt fler politiska ungdomsförbund är för en avkriminalisering av droger, särskilt då det gäller bruk och innehav av cannabis. Senast sällade sig Svensk Ungdom till de som tycker att användning av cannabis inte ska vara straffbart.

Under förra helgens förbundskongress godkände SU en motion om att avkriminalisera innehav och användande av cannabis. Förbundet efterlyser större fokus på vård i stället för straff inom drogpolitiken.

- I grund och botten handlar det om möjligheten att söka sig till vård utan att vara rädd för till exempel polisens interaktioner, säger Nicholas Kujala, vice ordförande för SU.

Utifrån internationella exempel och studier kan man konstatera att drogers olaglighet orsakar mer skada än nytta

― Iiris Suomela, De gröna unga

Fokus på vård

Kujala betonar att en avkriminalisering inte handlar om att det ska vara lagligt att köpa eller sälja cannabis.

- Det skulle ännu vara olagligt att sälja, köpa eller distribuera cannabis. Men när personer åker fast för cannabis skulle man erbjuda dem möjlighet till vård.

- Målet ska vara att de som använder droger ska ha en låg tröskel att söka vård. I den nuvarande lagstiftningen är tröskeln för att få hjälp inte tillräckligt låg, säger Kujala.

Bild på SU:s vice ordförande Nicholas Kujala och Annika Lyytikäinen, styrelseledamot i KD:s ungdomsförbund.
Bildtext Alla politiska ungdomsförbund tycker inte lika. Nicholas Kujala från SU, är för en avkriminalisering medan Annika Lyytikäinen, styrelseledamot på KD:s ungdomsförbund, är emot.
Bild: YLE/Jenna Emtö

Finlands linje hjälper ingen

Redan tidigare har också bland andra De gröna unga och Vänsterunga talat för en avkriminalisering.

- Utifrån internationella exempel och studier kan man konstatera att drogers olaglighet orsakar mer skada än nytta. Till exempel har legalisering av cannabis i Portugal och USA gjort att drogrelaterade problem har minskat. Bland annat därför rekommenderar Världshälsoorganisation (WHO) att straff för drogbruk borde avskaffas. I den här frågan är FN:s linje mycket bättre än Finlands nuvarande linje, säger Iiris Suomela, ordförande för De gröna unga.

Suomela konstaterar att den nuvarande linjen i Finland inte hjälper någon, varken måttliga användare eller de med missbruksproblem.

- Det faktum att droger är olagliga försvårar möjligheten att söka sig till vård då många är rädda för straff och andra möjliga följder. Därför vågar man inte ens ta upp droganvändning med en läkare, säger Suomela.

Drogpolitiken borde bli mer human

Även Vänsterunga anser att drogpolitiken borde fokusera mer på vård än straff. Förbundet vill också gå steget längre.

- Vi tycker att cannabis borde helt legaliseras och att försäljningen av cannabis borde motsvara försäljningen av stark alkoholdryck, det vill säga under statligt monopol, säger Valter Söderman, kanslisekreterare och medlem i Vänsterunga.

- Många delstater i USA har legaliserat den cannabisförsäljning som redan existerar. Det är en jättebra skatteintäkt, man kan täcka många allmännyttiga projekt om man gör den här handeln till beskattad verksamhet.

Man blir lätt stämplad som en tokstolle om man tar upp det

― Valter Söderman, Vänsterunga

Enligt Söderman är det välkommet att fler förbund talar för en avkriminalisering av cannabis.

- Det är i rätt riktning att fler aktörer börjar tala för en avkriminalisering och en humanare narkotikapolitik. Det är en trend som sker i Finland men också runtom i hela världen. Kriget mot drogerna som varat i årtionden har inte fungerat, det skapar mänsklig misär, säger han.

- Cannabis har ännu en negativ klang. Att tala om avkriminalisering och legalisering känns ännu radikalt men lyckligtvis vågar fler nu göra det. Man blir lätt stämplad som en tokstolle om man tar upp det, så det är bra att det är fler som tar det till tals.

Söderman tror att det delvis handlar om en generationsfråga.

- Oberoende politiska meningsskiljaktigheter i andra saker så ser fler och fler unga inte på cannabis som lika farligt som tidigare generationer. Därför är man kanske mer beredd att bredda synen på vad som är lagligt och vad som inte är det.

Användning av cannabis ska inte öka

Men alla politiska ungdomsförbund är inte av samma åsikt. Finlands svenska unga socialdemokrater har inte en officiell åsikt i frågan. Enligt ordförande Rebecca Åkers vill förbundet ändå inte att användningen av cannabis i samhället ska öka.

- Om alkoholen först nu skulle komma till Finland skulle den knappast godkännas på grund av dess samhälleliga kostnader i form av ökat våld, hälsoproblem och vårdslöshet. Men vi kan inte stoppa det längre. När det gäller cannabis kan det ännu diskuteras och vidtas åtgärder, säger Åkers.

Vi måste ge unga stöd och lära dem, särskilt unga män, att tala om sina känslor och hitta rätt i livet

― Rebecca Åkers, Svenska unga socialdemokrater


Åkers betonar att sättet droger behandlas i bland annat skolor borde utvecklas.

- Drogbudskapet som för tillfället sänds till unga via våra kommunala skolor, vars huvudsakliga poäng är att skrämma, är väldigt ensidigt och fungerar inte som det ska. Kanske någon avstår från cannabis på grund av skrämseltaktiker som poliser med droghundar som kommer till skolor, men det påverkar inte de som behöver hjälp.

Ett par cannabiscigaretter.
Bild: Mostphotos.

Vidare konstaterar Åkers att drogmissbruk ofta har en koppling till psykisk ohälsa och en känsla av ungas otrygghet.

- Om drogmissbruk ska åtgärdas, är det den vägen vi måste gå. Vi måste ge unga stöd och lära dem, särskilt unga män, att tala om sina känslor och hitta rätt i livet, säger Åkers.

Tröskeln för drogbruk ska fortsätta vara hög

Enligt Centerns ungdomsförbund borde syftet med drogpolitiken handla om att tröskeln för att använda droger ska vara så hög som möjlig.

- Det är bevisat att en ökad tillgång gör att efterfrågan också växer, säger ordförande Suvi Mäkeläinen.

Att testa droger kan leda till att individer får betydande problem under resten av livet. Människors hälsa och livskvalitet är för stora kostnader att betala för att göra cannabis lagligt

― Suvi Mäkeläinen, Centerunga

Därför motsätter sig Centerns ungdomsförbund en avkriminalisering både då det gäller cannabis och övriga droger.

- Att begränsa användningen av droger till så kallat nöjesbruk kan vara möjligt för vissa människor, men det är inte helt utan sina risker. Att testa droger kan leda till att individer får betydande problem under resten av livet. Människors hälsa och livskvalitet är för stora kostnader att betala för att göra cannabis lagligt.

- Centerunga är dock positivt inställda till att öka medicinskt bruk av cannabis som sker under medicinsk övervakning, säger Mäkeläinen.

Trenden går åt det liberalare hållet

Kristdemokraternas ungdomsförbund är inne på en liknande linje.

- Inom KD unga tycker vi absolut inte att man ska legalisera cannabis för nöjesbruk. Men vi tycker att man borde göra mer forskning inom medicinsk cannabis, säger styrelseledamot Annika Lyytikäinen.

- Cannabis används mer och mer och attityderna mot cannabis blir positivare. Men bruket av cannabis skulle öka om det skulle legaliseras, vilket vi tycker är en dålig sak.

Lyytikäinen betonar också att tröskeln för att få vård mot missbruk ska vara så låg som möjlig och att det ska vara mindre tabu att tala om drogproblem.

- Tiderna blir liberalare. Ungdomar brukar vara de första som tar fasta på liberala tankar om alkohol, droger och annat. Men i och med att folk vågar ta ställning för drogbruk och avkriminalisering av cannabis ser vi att vår plats på det politiska fältet blir allt viktigare.