Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nya bolag ska sköta servicen i Vasa

Från 2018
TeeSe Botnias vd Henrik Vehkaoja och Mico Botnias vd Juha Suikkanen
Bildtext TeeSe Botnias vd Henrik Vehkaoja och Mico Botnias vd Juha Suikkanen.
Bild: Yle/Anna Ruda

Två nya bolag ska ta hand om mat och städning, samt ekonomi och löneutbetalningar i Vasa. Bolagen ägs av Vasa stad tillsammans med Vasa sjukvårdsdistrikt och regionens kommuner.

Den första maj inledde de två nya bolagen TeeSe Botnia och Mico Botnia sin verksamhet.

TeeSe Botnia ska bland annat sköta logistiktjänster, matservice och städservice i Vasa. Bolaget har sammanlagt 700 anställda som kommer från Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt.

Verkställande direktör för TeeSe Botnia är Henrik Vehkaoja. Han berättar att det första de anställda kommer att märka att de har en ny arbetsgivare på, är att det står TeeSe Botnia på lönebeskedet.

- Eftersom personalen kommer från två organisationer och tio enheter så kan inte allt för personalen fungera precis som förr. Vi måste hitta vårt eget sätt att göra saker på, säger Vehkaoja.

Samma jobb

Vehkaoja säger att jobbet de anställda gör kommer att vara detsamma också i fortsättningen.

TeeSe Botnia säljer sina tjänster både till staden och till sjukvårdsdistriktet. Vasa stad äger 71 procent av bolaget och Vasa sjukvårdsdistrikt äger 29 procent.

För dem som använder TeeSes tjänster kommer skillnaden inte heller att bli stor. Till exempel den mat som serveras i skolorna och daghemmen kommer att tillrädas enligt samma recept som tidigare och personalen som serverar maten kommer också i fortsättningen att vara den samma.

- När vi har kommit igång tror vi att vi kommer att kunna hålla en högre kvalitet och lägre prisnivå.

Genom att utveckla bolaget och hitta nya sätt att jobba ska man, enligt Vehkaoja, uppnå de här målen.

- Alla har ju också hittills gjort sitt bästa, men det kan bli bättre när vi är en större enhet, säger Vehkaoja.

Gemensamt ägande

Mico Botnia ska ansvara för produktionen av ekonomiservice, löneservice, ICT-service och tolkservice. Mico Botnia ska också i fortsättningen sälja sina tjänster till både Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt. Mico Botnia kommer att ha ungefär 100 stadsanställda.

- De anställda fortsätter som förr som gamla arbetstagare. Vi ändrar vår organisation lite inom ekonomin och löneräkningen och inom ICT- organisationen, säger Mico Botnias verkställande direktör Juha Suikkanen.

Vasa stad äger 32,3 % av bolaget och landskapets övriga kommuner och samkommuner äger resten av bolagets aktier.

Suikkanen utlovar mer effektiva stödtjänster i framtiden som också ska spara vasabornas pengar.

- Digitalisering är en viktig sak och vi ska utveckla helhetsprocesser. Det blir förändringar för våra kunder och i vår egen verksamhet, säger Suikkonen.

Billigare och bättre

Man räknar med att när man slår ihop verksamheten från flera organisationer till en stor ska resultatet bli både bättre och billigare för ägarna, alltså kommunerna.

Man tänker också att ett större bolag är bättre rustat för framtiden. Liknande bolag finns i andra städer och dem har man försökt lära sig av.

- Vi ska inte göra samma misstag som de har gjort, säger Suikkonen.

- Vi ska hitta vår egen väg, säger Vehkaoja.

Diskussion om artikeln