Hoppa till huvudinnehåll

Tala om knarket

#35 "Se det för vad det är, inte vad du tror att det är"

Från 2018
Hand som håller i en cannabisjoint.
Bildtext Bildmontage: Miro Johansson
Bild: lev dolgachov

Vi lever i konsekvenserna av en lyckad sociopolitisk kampanj från 1950- och 1960-talet. Detta faktum är i synnerhet märkbart inom debatten av narkotika och deras konsekvenser.

Jag är oerhört tacksam för Yle:s val att dra denna kampanj, även om dess slogan "tala om knarket" för tankarna tillbaka till Våga:s misslyckade kampanj under 80- och 90-talet. Debatten mår verkligen bra av en nyansering, och jag tror denna kampanj kan utgöra en grogrund för en utveckling åt rätt håll.

Själv brukar jag cannabis, i dagsläget sporadiskt. Jag stiftade bekantskap med plantan när jag var kring 18 år gammal, och sedan dess har jag haft såväl positiva som negativa upplevelser. Jag har levt med ångest sedan tonåren, och har även fått utstå depressiva episoder, sådana som aldrig lämnar min sida.

Cannabis, och även andra psykoaktiva droger, har nog till viss del hjälpt mig att handskas med dessa symptom som jag än idag, och säkert aldrig, får veta orsaken till. Med detta sagt menar jag inte att cannabis bör vara första stoppet för någon eller alla med liknande sjukdomar, utan detta är ett sätt att nyansera debatten något.

Onekligen har denna planta en rad positiva egenskaper – vid förädlat tillstånd kan den användas som smärtstillande för patienter inom sjukvården. Min personliga erfarenhet är att den i rätt dos även hjälpt mig med min ångest och depression, men för andra kan den även trigga sådana episoder.

Faktum är alltså att cannabis utgör en ytterst subjektiv upplevelse, och man bör bruka den med omsorg och med eftertanke. Cannabis kan inte frambringa en psykos i användaren, om anlag för detta inte redan finns i personen. Detta är även en orsak till varför drogdebatten bör presentera fakta för att denna kunskap nog hjälper människor mera än den skrämselteknik som härstammar från 1950-talet.

Slutligen vill jag citera komikern George Carlin, citatet dragit från minnet - Alla droger är underbara i början. Du behöver bara lite för att uppnå ett rus. Men med alla droger kommer en punkt där de tar mera än de ger. Det kan vara att de höjer toleransen, att du måste sätta mera pengar in. Det kan vara att de utvecklar bieffekter som skadar dig såväl psykiskt som fysiskt. Men det kommer en punkt när drogen tar mera än den ger dig. Detta gäller även cannabis.

Se det för vad det är, inte vad du tror att det är. Denna insikt tror jag att kan hjälpa såväl brukare, missbrukare och deras anhöriga. Tala om tjacket, spriten, steroiderna, ja allting. Sist och slutligen är bruket ofta ett symptom på något, inte enbart en sjukdom i sig.

Tala om knarket | Svenska Yles granskning 22.4–1.5.2018

• Mellan den 22 april och den första maj 2018 granskar Svenska Yle knarket.

• Hur påverkar knarket din vardag? Är du syster, bror eller bästa vän med någon som missbrukar? Jobbar du med folk som inte klarar av att ta sig till jobbet utan droger?

• Vår öppna granskning utgår från berättelser som personer i alla åldrar skickar in.

• Under granskningen hoppas vi kunna belysa flera aspekter av missbruk av narkotika och läkemedel med hjälp av era berättelser. Det kan handla om anhörigvården, polisens arbete, skolan, langning, partydroger, kriminalitet och så vidare.

• Vi garanterar att du får vara anonym om du vill.

Tala om knarket - publikens berättelser