Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Daghemmen i Lovisa borde utvecklas – barnträdgårdslärare: "Det är roligt att komma på jobb, men vi hinner inte med allt"

Från 2018
Bild på barn som leker
Bildtext Linda och Paula Henriksson leker i sandlådan med gruppen Mumintrollen.
Bild: Sandra Crawford/Yle

Lovisabarn står i kö för att få dagvård, och en färsk utredning visar att det finns behov för ett nytt daghem. Barnträdgårdslärarna Paula och Linda Henriksson på Villekulla daghem i Lovisa centrum säger att den största frågan är att hinna med allt.

Det duggregnar. Vi öppnar träporten och stiger in på sandgården mellan daghemshusen. Små barn i granna regnkläder gräver med spadar och tittar nyfiket på besökarna.

Vid dörrarna skyltas med Lilla My, Råddjuren och andra Mumin-inspirerande gruppnamn. Vid Mumintrollens dörr träffar vi ansvariga barnträdgårdsläraren Paula Henriksson.

Hon avtalar med sin kollega om vem som ska se efter vilket barn. Först efter det kan intervjun börja.

– Arbetet är intensivt, och man har svårt att lösgöra sig från barnen. Man är med barnen hela sin arbetstid, förutom en kort kaffepaus, säger Henriksson.

bild på en kvinna
Bildtext Paula Henriksson säger att vardagen på daghemmet är intensiv och mera personalresurser skulle behövas.
Bild: Sandra Crawford/Yle

Barnträdgårdsläraren Linda Henriksson ansluter sig till diskussionen med en ettåring i famnen. Hon framhåller att hela veckan måste planeras noggrant för att vardagen ska fungera.

– Det grämer mig att inte ha tid att göra allt som jag skulle önska, säger Linda.

– Vi tycker jättemycket om vårt jobb. Vi arbetar redan nu hundratio procent, men vi skulle vilja jobba på ett annorlunda sätt om vi skulle ha möjlighet till det, säger Paula.

Nöjda med att gruppstorlekarna inte blev större

Även om lönerna är låga och det är utmanande att hinna med allt arbete säger Paula Henriksson och Linda Henriksson att de har det bättre än kolleger i en del andra kommuner.

Lovisa stad gick inte in för att förstora gruppstorlekarna.

bild på en kvinna
Bildtext Linda Henriksson säger att man borde satsa mer på barnen, eftersom de är landets framtid.
Bild: Sandra Crawford/Yle

Nu har vi sju barn per en vuxen, och på lilla sidan fyra barn per vuxen.

Mumintrollen hör till lilla sidan. Här finns barn i åldern ett till fyra.

Ökade krav på personal och lokaler

I utkastet till utredningen Småbarnspedagogik 2018, som gjorts av Pia Nyström, poängteras att efterfrågan på daghemsplatser ökat.

Alla daghem i Lovisa har platsantalen fyllda. Utredningen ställer frågan hur man ska kunna garantera tillräckligt med platser, då daghemsföreståndarna redan nu, varje vinter och särskilt på våren, har svårt att få alla nya barn placerade.

Tidigare år har antalet barn sjunkit, men det gör de inte längre. Därför ställs ökade krav på personalstruktur och behörighet, nya hjälpmedel samt inlärningsmiljöns uppbyggnad.

Paula och Linda Henriksson känner igen frågeställningarna i utredningen. De säger att det är bra att ha en utredning som bas för att utveckla daghemsärendena.

Utredningen visar på utrymmesbrist i stadsdelarna Sävträsk, Isnäs, Tessjö och Lovisa centrum.

Det gäller att hållas lugn och positiv.

Paula och Linda Henriksson säger att barnen i deras grupp Mumintrollen ryms bra i Villekulla. Men huset är inte det bästa för för de minsta barnen i och med långa korridorer och två avskilda rum.

– Vi har gjort så att det fungerar, så att vi själva och barnen trivs. Men om vi till exempel har pyssel innan maten så ska allt material städas undan snabbt. Sådant orsakar också stress hos personalen, säger Linda Henriksson.

Föräldrar frågar efter kvällsdagis

Utredningen pekar också på ett ökat behov av längre öppettider. Från och med hösten 2018 behöver staden enligt lagen erbjuda förutom kvälls- och veckoslutsvård även nattvård.

Mumintrollens dagvårdstider kan göras flexibla på morgonen och eftermiddagen, men kvällsservice skulle kräva mer insatser.

– Lokalerna måste ses igenom i så fall. Nattvård har de planerat i Forsby där lokalerna lämpar sig bättre för det, säger Paula.

Hon säger att behovet av kvällsservice är i tidens anda.

– Om föräldrarna måste vara på jobb så måste barnen ha någonstans att vara, säger Paula Henriksson.

bild på barn som leker
Bildtext I sandlådan hålls kaffekalas innan det är dags för riktig mat inomhus.
Bild: Sandra Crawford/Yle

Utredningen lyfter också fram utmaningarna med att få vikarier. Sjukfrånvaro kan orsaka stress hos kollegerna i arbetsteamet.

– Som småbarnsförälder har jag många gånger behov av vikarie då jag är tvungen att stanna hemma och sköta mina egna sjuka barn, säger Paula Henriksson.

Nytt Lovisadaghem i planerna

Ett nytt daghem planeras. I den senaste skolnätsutredningen fanns ett förslag på ett stort daghem på Lovisa centrum-området, men Nyström skriver i utredningen att ett nytt mindre daghem skulle kunna uppfylla dagens behov.

I utredningsutkastet föreslås en tomt i Gråberg, nära motorvägen och Det goda livets hus, vara lämplig som daghemstomt.

Det nya daghemmet skulle bli ett skiftesdaghem, det skulle alltså erbjuda service också på kvällar och veckoslut.

Barnens åsikter beaktade i utredningen

Utkastet till utredningen finns både elektroniskt och till pappers i Lovinfo. Man kan komma med frågor och kommentarer fram till mitten av maj.

I slutet av maj presenterades utredningen i bildningsnämnden, för att sedan skickas vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för godkännande.

I utredningen frågades också barnens åsikter. Barnens svar är tänkta att användas vid planering av inlärningsmiljöer och vid planering av eventuella nybyggen.

Bild av ett dagis på hjul, två hjul och en buss med dörr.
Bildtext Ett av de för utredningen intervjuade barnen ritade ett dagis på hjul, så att dagiset kan resa till exempel utomlands.
Bild: Lovisa.

Nästan 180 barn i kommunens finsk- och svenskspråkiga daghem svarade att de önskar stora gårdar som eventuellt har ett torn, många andra barn att leka med och fler leksaker – även åt de vuxna, så att de kan leka.

I Villekulla verkar det inte behövas fler leksaker för att locka de vuxna med i leken. Efter intervjun sätter sig Paula och Linda Henriksson i den stora sandlådan och börjar baka sandkakor: "Baka baka ka-ka, vem ska kakan sma-ka?"

Linda Henriksson säger att andan i Villekulla är bra. Samarbetet med kollegerna fungerar och därför får de vardagen att rulla, trots arbetsmängden.

– Det gäller att hållas lugn och positiv.

Diskussion om artikeln