Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Du har två somrar tid på dig att fixa avloppsvattenreningen i skick - det här krävs av dig

Från 2018
Uppdaterad 03.05.2018 08:28.
Mosse Lindholm visar en avloppsbrunn - Spela upp på Arenan

Den nya avloppsvattenlagen träder i kraft i oktober 2019. En del fastigheter måste ha sitt avloppssystem i skick då lagen träder i kraft, medan andra kan vänta.

De som måste fixa sitt avlopp i skick före oktober 2019 är ägare till fastigheter med mindre än hundra meter från ett vattendrag och småhus på grundvattenområden. Lagen gäller både fast bosatta och sommarstugeägare.

Övriga fastighetsägare kan skjuta upp renoveringen av avloppssystemet tills en så stor renovering av fastigheten att den kräver ett bygglov.

Alla behöver inte förnya sina system

Fastighetsägare som har fått bygglov senare än år 2004 har automatiskt sitt avloppsvattensystem i ett sådant skick att det fyller lagens krav. Läget är också lugnt om fastigheten är ansluten till avloppsnätet.

Om ägaren är äldre, född före den 9 mars 1943, så slipper hon eller han alla renoveringskrav.

Utedass
Bildtext Den som har ett utedass kommer betydligt enklare undan.
Bild: YLE

Hus som varken har rinnande vatten eller en vattenklosett använder i praktiken så lite vatten att ägaren inte behöver vidga åtgärder.

Det är också möjligt att ansöka om undantagslov. En skälig orsak är att kostnaderna för renoveringen blir oskäligt höga för fastighetsägaren.

Varje fastighet är ett fall för sig

Ett sätt att få en fungerande avloppsvattenrening är att ansluta sig till det kommunala avloppsnätet om det finns på skäligt avstånd från huset. Då gäller det att kontakta kommunen.

Om husägaren behöver ett eget behandlingssystem är ett första steg att anlita en planerare. På det sättet får man reda på vad kommunen ställer för krav och vad som behövs för att fylla kraven.

Varje fastighet är ett fall för sig. Vilken typ av rening som behövs är mycket fast vid en hurudan vattenanvändning man har.

Två gamla avloppsbrunnar
Bildtext Två avloppsbrunnar i rad fyller inte dagens krav.
Bild: Yle/ Carmela Walder

Tomtens läge och typografi bestämmer också en hel del. Det kan löna sig att satsa på andra lösningar på en bergig tomt än på en plan tomt med sandjord.

Då planen är klar är nästa steg att ansöka om bygglov. Sedan lönar det sig att dokumentera och övervaka varje steg av byggnadsarbetet.

Ett första steg är att byta ut vattenklosetten

Vattenklosetten är en den största förorenaren. Största delen av de skadliga ämnena i avloppsvattnet finns i avföringen och i urinen.

En lösning är att ersätta vattenklosetten med en torr- eller komposttoalett. Då kan avfallet från toaletten användas för att gödsla på gården.

Mängden avföring och urin i avloppsvatten
Bild: Yle/ Miro Johansson

Men också den som har utedass ska fixa dasset i skick. Inga vätskor får rinna ut i miljön, utan samlas i en behållare. Dassavfallet ska efterkomposteras, inte grävas ner i marken.

Ringa vattenmängder kan ledas till ett stegöga eller så kan man bygga en infiltrationsbrunn. Ibland kan en slambrunn vara nödvändig.

Vattenmängden är inte ringa om det finns vattenklosett, dusch, badkar, tvätt- eller diskmaskin, tryckbärande varmvattenberedare i huset.

Tvättmaskin
Bildtext En tvättmaskin på sommarstugan ökar avloppsvattenmängderna.
Bild: Yle

Problematiskt med vattentoalett på sommarstugan

Enligt experter leder behandlingen av avloppsvatten i fritidshus till stora utmaningar. Toaletten används inte hela tiden och det leder till en varierande belastning.

Det lönar sig att vara noga med ett hurdant behandlingssystem man väljer till fritidshuset. Det ska vara ett system som tar hänsyn till den varierande belastningen.

Ett säkert alternativ är att byta vattenklosetten mot en torrklosett.

Om man bara har en tvättmaskin är vattnet betydligt enklare att rena än om man har en vattenklosett. Då behövs ett enklare behandlingssystem som är billigare att installera.

Här finns vattenskyddsföreningarnas avloppsvattenguide

Finlands miljöcentral informerade inför vattenavloppsveckan i april 2018