Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Åländska vargen får avlivas

Från 2018
Uppdaterad 03.05.2018 10:09.
Varg på vintern.
Bild: YLE

Den varg eller de vargar som rör sig på Åland får avlivas, om de angriper tamdjur. Landskapsregeringen beslöt i dag bevilja tillstånd att skjuta varg som angriper eller hotar tamdjur.

I ett pressmeddelande från landskapsregeringen heter det att djurägarna har rätt att vidta åtgärder om det inte genom skrämselskott eller andra metoder går att få bort en varg som angriper ett tamdjur.

Varg får också avlivas om ett angrepp är omedelbart förestående, eller om vargen befinner sig inom inhägnat område och det finns skälig anledning att befara att den går till angrepp mot ett tamdjur.

Vargen är fridlyst och klassas nationellt som starkt hotad. Dagens åländska beslut motiveras med att det finns möjlighet att bevilja undantag för att undvika allvarlig skada på boskap.

Jaktkort krävs av den som skjuter

Den som skjuter vargen måste ha ett giltigt jaktkort. Myndigheterna måste informeras och den avlivade vargen och de döda tamdjuren får inte flyttas utan landskapsregeringens tillstånd.

Det här beslutet gäller till sista augusti i år men kan upphävas tidigare.

Det var i slutet av februari som en varg rapporterades röra sig på Åland. Den första iakttagelsen gjordes på Brändö.

Det var den första vargobservationen på Åland på sex år. Det är sannolikt isvintern som fått vargen eller vargarna att ta sig över till Åland.

Det är oklart om det rör sig om en eller flera vargar.

Varg står i snön.

Varg stryker omkring på Åland

Observationer över ett stort område den senaste månaden.

Diskussion om artikeln