Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Rejält minusbokslut i Jakobstad

Från 2018
Stadshuset i Jakobstad
Bildtext Stadshuset i Jakobstad
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Bokslutet för 2017 i Jakobstad är ingen trevlig läsning. Överlag har de svenskösterbottniska kommunerna visat positiva bokslut men i Jakobstad visar siffrorna ett underskott för 2017 på nästan tre miljoner euro.

Den viktigaste orsaken är enligt stadsdirektör Kristina Stenman att skatteintäkterna knappast ökade under fjolåret trots att konjunkturerna hade svängt till det bättre i landet. Stadsstyrelsen godkände bokslutet på onsdagkväll.

Mindre minus än i förra bokslutet

Enligt stadsstyrelsens ordförande Peter Boström (SFP) har stadens ekonomi antagit en mer positiv riktning.
Skall man se det hela positivt är det ett mindre minus i det senaste bokslutet än året innan.

Jakobstads stadsdirektör Kristina Stenman.
Bildtext stadsdirektör Kristina Stenman i Jakobstad
Bild: Yle/Juha Kemppainen

- Årsbidraget har också utvecklats positivt, i ifjol var det 4,3 miljoner euro och året innan var det 1,9 miljoner, säger stadsdirektör Kristina Stenman.

Hur skall skutan svängas?

Det finns inga undermedel när det gäller ekonomin, speciellt inte om skatteutvecklingen stampar på stället under en högkonjunktur.

Skatteutvecklingen för de fyra första månaderna under 2018 lovar ändå en bättre uteckling och skatteintäkterna är 2,2 miljoner högre än beräknat så här långt.

- Det är inte så hemskt enkelt att snabbt svänga ekonomin.Kostnadsutvecklingen har ändå stävjats på social-och hälsovårdssidan, säger stadsdirektör Kristina Stenman.

- Det stora underskottet beror på en måttlig utveckling av skatteinkomsterna, de ökade nästan inte alls under fjolåret.

De lösningar som gjorts och kommer att göras inom skolsektorn med indragna skolor och nya daghemslösningar är faktorer som Kristina Stenman hoppas skall ge utdelning på sikt.

Kumulativa överskott

Stadens lånebörda ligger på landets medelnivå men frågan är hur länge det tar innan försäljningen av Jakobstads energiverk har ätits upp.
Kristina Stenman betonar en försiktighet på investeringssidan men staden har också drabbats av en rad brandkårsutryckningar där det gäller att investera i bland annat skolsaneringar.

- Vi har en stabil situation, också med 2017 års resultat, har vi ett kumulativt överskott på 74 miljoner euro. Mycket beror ändå på skatteutvecklingen och statsandelarnas utveckling.

Varför har bokslutet dröjt så länge?

Jakobstad är sist ut av de svenskösterbottniska kommunerna med att presentera bokslutet för fjolåret.
Stadsdirektör Kristina Stenman har en förklaring.

- Vi har en omfattande stadskoncern och vi måste få in uppgifter från alla dotterbolag och intressebolag. Det är en omfattande process innan koncernbokslutet är klart.

Diskussion om artikeln