Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Tågrevolt i östra Nyland - Borgå vill ha tåg till Helsingfors via Östersundom

Från 2018
Uppdaterad 03.05.2018 13:22.
Ett lokaltåg har stannat vid en perrong och passagerare stiger på.
Bild: Yle/Petra Thilman

Borgå ser med oro på Nylands nya landskapsplan, där det föreslås att järnvägen norrut från Helsingfors utvecklas i första hand.

Sibbo, Borgå och Lovisa ser med oro på framtiden. I beslutsfattarnas skräckbilder stagnerar östra Nyland om järnvägen inte dras till området.

Det är landskapsplanen Nyland 2050 som har väckt oron. Det här eftersom det i planen har ritats in en järnvägsförbindelse österut från Helsingfors - men den går via Kervo och Sibbo till Borgå.

Landskapsplanen ger en fingervisning om var landskapet växer och var trafikförbindelser ska byggas.

Sibbo tillsammans med Kervo jobbar för att få igång Kervo-Nickby-banan. Lovisa och Borgå däremot vill att järnvägen går direkt från Helsingfors österut.

- En järnvägsförbindelse direkt till Helsingfors skulle vara tio minuter snabbare. De som kan väljer att ta bilen och det är inte bra för miljön, säger Borgås stadsdirektör Jukka- Pekka Ujula.

Bildtext Ett tåg från Helsingfors via flygplatsen, Kervo och Sibbo till Borgå faller inte stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula på läppen.

Tillsammans med Sibbo och Vanda planerar nu Helsingfors vad som ska byggas i Östersundom. Den ursprungliga tanken var att dra metron till Östersundom som skulle få 100 000 invånare.

Borgås beslutsfattare föreslår att man istället för metro skulle satsa på närtåg till Östersundom.

- Det är orealistiskt att ha både närtåg och metro sida vid sida. Men varför inte se om en järnvägsförbindelse till Borgå också skulle kunna betjäna Helsingfors, säger Ujula som konstaterar att det här sist och slutligen handlar om Helsingfors kollektivtrafik.

Bildtext Närtågen kommer inte att köra till Borgå under den närmaste tiden. Under somrarna har det kört enstaka tåg till Borgå via Sibbo och Nickby.

Savolaxare yrkar på en tågbana till Borgå

Också savolaxare har blandat sig i diskussionen om järnvägsförbindelser i östra Nyland. Norra Savolax förbund föreslår en ny tågbana från Kouvola till Borgå och vidare till flygplatsen och Helsingfors.

Med en ny bana från Kouvola till Helsingfors-Vanda flygfält skulle resan bli tre timmar kortare från östra Finland.

Planerna på en bana till Kouvola väcker inte entusiasm i Borgå, men staden är med på en möjlig utredning.

- När och om landskapen och städerna i östra Finland med en och en halv miljon invånare står bakom den här utredningen så är möjligheten att förverkliga en tågbana till Kouvola större, säger Ujula.

Otto Andersson.
Bildtext Otto Andersson (SFP)
Bild: Yle / Hanna Othman

I Lovisa säger stadsfullmäktiges ordförande Otto Andersson (SFP) att staden kommer att jobba för en kustbana österut.

Alternativet med en bana som går från Borgå till Kouvola och inte når Lovisa ser han inte som en bra lösning.

- Jag är väldigt mån om att vi diskuterar saken gemensamt i östra Nyland och att vi hittar en lösning som skulle gynna östra Nyland som helhet på bästa möjliga sätt. Ur Lovisas synvinkel så är det förstås att den här banan skulle gå genom Lovisa österut, säger Otto Andersson.

Nyland växer fortfarande

Nyland växer kraftigt under de kommande årtiondena. År 2050 kommer landskapet att ha två miljoner invånare och mer än en miljon arbetsplatser. Då bor en tredjedel av Finlands befolkning i Nyland.

Befolkningen ökar mest på de områden som har en järnvägsförbindelse till Helsingfors. En färsk utredning om flyttrörelser visar bland annat att många flyttar till Kervo och Träskända för att bo nära järnvägen.

Borgå är fortfarande en livskraftig stad som lockar nya invånare. Borgå var på andra plats efter Helsingfors när de 21 största finländska städernas livskraft jämfördes.

- Borgås konkurrenskraft står och faller inte med järnvägen, det här trots att tågtrafik är mer effektivt än busstrafik. Vi har Finlands bästa bussförbindelser till Helsingfors, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Bildtext Stationen i Kervo blir ännu livligare efter att stambanan förbättrats.

Satsning på stambanan mellan Helsingfors och Tammerfors

Borgmästarna i Helsingfors och Tammerfors har förespråkat en snabb förbindelse mellan Helsingfors och Tammerfors. Tanken är att stambanan skulle kunna få fler spår.

Stambanan måste också förnyas om det blir aktuellt att bygga en snabb tågförbindelse som skulle gå i tunnel till flygplatsen, eller Centrumslingan som har planerats under Helsingfors centrum.

- Att utveckla stambanan har högsta prioritet i Nyland. Alla utredningar om både gods- och persontrafik visar hur viktigt det är att utveckla stambanan, säger Merja Vikman-Kanerva som är direktör för regionplanering på Nylands förbund.

Nya alternativa rutter satsas det på först efter att de järnvägar som redan finns har utnyttjats fullt ut.

- Kollektivtrafikförbindelser byggs på de områden där det finns en stor befolkning, säger Vikman-Kanerva.

Vikman-Kanerva vill lugna ner stämningarna i östra Nyland. Hon konstaterar att en järnväg till Borgå har ritats in i planerna. Om den ska få förtur före till exempel Tallintunneln finns det inget beslut om.

Bildtext Merja Vikman-Kanerva som ansvarar för regionplaneringsuppgifter på Nylands förbund säger att tågbanor planeras till de områden där det finns tillväxt.

- Både järnvägen österut och Tallintunneln är projekt som finns långt i framtiden, och de har inte satts i någon prioritestordning, säger Vikman-Kanerva.

Artikeln baserar sig på Kapinaliike kytee Helsingin itäpuolella – Pitäisikö Östersundomiin suunniteltu itämetro korvata junalla? skriven av Outi Pukkila, förutom intervjun med Otto Andersson som gjordes av Katarina Lind.

På andra språk

Diskussion om artikeln