Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

WHO: Finlands luft är renast i hela världen

Från 2018
Ilmakuva Helsingin kantakaupungista.
Bildtext Elva finländska städer ingick i undersökningen, bland dem Helsingfors.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Finland har världens renaste luft, meddelar Meteorologiska institutet med hänvisning till uppgifter från Världshälsoorganisationen WHO.

Halten av partiklar i luften är i genomsnitt 6 mikrogram (sex miljondels gram) per kubikmeter i Finland. Det är den lägsta siffran bland världens länder. Nästan lika lite partiklar i luften finns det i Estland, Sverige, Kanada, Norge och Island.

Luftkvaliteten har mätts på 2 500 orter i nästan hundra länder mellan åren 2008 och 2016.

De högsta halterna av partiklar i luften finns i Mellanöstern, Asien och Afrika. I länder från de här områdena är halterna över tio gånger så stora som i länderna med den renaste luften. I till exempel storstäder i Indien uppgår halterna av partiklar i luften till över 100 mikrogram per kubikmeter.

WHO:s gränsvärde för partiklar i luften är 10 mikrogram per kubikmeter. Gränsvärdet överskreds i över 2 000 städer.

Globalt hälsoproblem

Luftföroreningarna är ett stort hälsoproblem enligt WHO. Sammanlagt 6,5 miljoner människor dör årligen på grund av luftföroreningar.

Specialforskaren Pia Anttila säger att enormt många människor i storstäder i Afrika och Asien utsätts för luftföroreningar.

Föroreningarna bedöms ligga bakom omkring en fjärdedel av alla dödsfall på grund av hjärtattack och en tredjedel av alla dödsfall orsakade av slaganfall, lungcancer och kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Mätstationer från elva finländska städer ingick i undersökningen: Lojo, Esbo, Uleåborg, Vanda, Harjavalta, Lahtis, Brahestad, Tammerfors, Villmanstrand och Helsingfors. Även mätstationen på Utö och i kommunen Vederlax (Virolahti) i sydöstra Finland ingick i kartläggningen.

Källor: Meteorologiska institutet, WHO

Barn i Indien protesterar mot dålig luft i New Delhi.

WHO: 9 av 10 andas in förorenad luft

Uppskattningsvis 7 miljoner dör årligen.

Diskussion om artikeln