Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Familjeservicen och barnskyddet på Kimitoön söker förstärkning

Från 2018
Barngunga på badstrand.
Bildtext Barnskyddet på Kimitoön söker förstärkning.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Socialchefen på Kimitoöns kommun, Lilian Nordell, är tydlig med att det är mycket sekretess när det gäller barnskydd. I ett litet samhälle som Kimitoön är det lätt hänt att folk kopplar samman personer med exempel.

– Vi sköter årligen om ett 60-tal klienter inom barnskyddet på Kimitoön och ungefär lika många barn inom socialvården, säger Nordell.

Totalt sju personer är anställda inom barnskydd och familjeservicen i Kimitoöns kommun. Tjänsterna är uppdelade på två socialarbetare på barnskyddet, två socialhandledare, en socialhandledare med tjänsteansvar och två familjehandledare.

Behovet för socialtjänsterna har varit stort och nu söker man alltså en till socialarbetare som i första hand ska sköta familjeservicen men det är också tänkt att hen ska hjälpa till inom barnskyddet.

Hittills har man fått in en ansökan där personen har behörighet.

Förändringar inom barnskyddet

En lagändring 2016 som bland annat berörde barnskyddet har gjort läget spänt inom de sociala tjänsterna runtom i Finland och har lett till att många kommuner är överbelastade. Det har man märkt av bland annat i Pargas.

Vårt arbete går ju egentligen ut på att vi ska göra oss sysslolösa.

Lilian Nordell

Förutom ändrade krav på vikariernas behörighet så blir man nu inte längre en barnskyddsklient genast när en anmälan kommer in. I stället försöker man först reda ut problemen genom familjeservicen.

– Det tycker jag att är bra. Kanske tröskeln blir lägre för personer med svårigheter i hemmet att ta kontakt med familjeservicen jämfört med barnskyddet, funderar hon.

Förebyggande arbete är viktigt

Lilian Nordell har inget konkret svar på frågan om en generell strategi. Hon betonar att varje fall måste behandlas så individuellt så att det är svårt att formulera en sådan.

För att barnet inte ska hamna hos barnskyddet måste kommuner jobba förebyggande.

– Det förebyggande arbetet görs av alla som jobbar med barn och unga. I skolor, på fritidsföreningar och även i hemmen till exempel, säger hon.

Enligt Nordell finns det många fina fritidsaktiviteter och föreningar för ungdomar på ön, om man så vill. Dock kan avstånden för vissa barn vara besvärliga.

Lvinna bakom skrivbord.
Bildtext Socialchef Lilian Nordell.
Bild: Yle/Monica Forssell

Man har ett samarbete med andra kommunala instanser som arbetar med barn som till exempel skolor, rådgivningsverksamheten och ungdomsarbete.

– Vårt arbete går ju egentligen ut på att vi ska göra oss sysslolösa, säger Nordell.

Svårt att hitta vikarier efter lagändring

Enligt en rapport som kommunförbundet publicerade i mars i år har totalt 43 procent av kommunerna uppskattat att de för tillfället helt saknar nödvändiga vikarieresurser eller att resurserna är otillräckliga.

De öppna svaren i enkäten visar att personalbristen leder till att arbetet med barnskyddet blir lidande.

Man ser det som problematiskt att personer som tidigare arbetat inom barnskyddet inte längre kan anställas som vikarier för samma jobb. Särskilt på landsbygden, och särskilt i de tvåspråkiga områdena.

En flicka och en kvinna paddlar i en lugn naturskön vik i solsken.
Bildtext Det finns ett stort utbud av fritidsaktiviteter på Kimitoön.
Bild: Monkey Business Images

Man är medveten om problemen även i högre instanser och genom vård- och landskapsreformen hoppas man att problemen med underbemanningen i närmare hälften av Finlands kommuner kan rättas till.

Yle Åboland har fått ett anonymt tips om problem inom barnskyddet på Kimitoön, där man bland annat ifrågasätter personalens behörighet och tillvägagångssätt.

På den kritiken svara Nordell att man just nu har två socialarbetartjänster som är besatta inom barnskyddet i kommunen. Dessutom har man alltså beslutat att rekrytera ytterligare en socialarbetare till kommunen.

Diskussion om artikeln