Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Finska gymnasiet i Lojo centrum saneras sannolikt trots många frågetecken

Från 2018
En husmodell står på en stor mängd sedlar.
Bildtext Politikerna tvingas välja renovering eller nybygge på basis av kostnadskalkyler som innehåller många öppna frågor.
Bild: Mostphotos

Blir det bättre att bygga nytt eller att sanera en gammal byggnad med stora problem med inomhusluften? Den frågan tampas politikerna i Lojo med när det handlar om det finska gymnasiet i Lojo centrum.

Fullmäktige har sista ordet, men politikerna i nämnderna föredrar en sanering framom ett nybygge.

Det är bara ungdomsfullmäktige som hittills har talat för ett nybygge istället för en sanering.

Stora problem

Situationen med inneluften i gymnasiet Lohjan Yhteislyseonlukio är så allvarlig att skolan har försatts i användningsförbud från och med i höst.

En hand håller i en fuktmätare vid en möglig vägg.
Bildtext Undersökningar visar att skolbyggnaden är hälsovådlig.
Bild: Andrey Popov / Mostphotos

Det var i mars attraktionskraftsnämndens miljöhälsosektion beslutade om användningsförbud från och med den första september.

Skolan har omkring 800 elever och nästan 100 elever studerar på distans på grund av inomhusluften. För att få studera på distans krävs en bedömning av en hälsovårdare.

Effektivt

Nämnden för barn, unga och familjer beslutade för sin del enhälligt i april att man föredrar en sanering framom nybygge.

På onsdagen (2.5) kom nämnden för serviceproduktion fram till samma slutsats. Nämndens beslut kom efter en omröstning.

Centerpartisten Kirsi Ferin understödd av Hannu-Pekka Poikonen (Gröna) gav ett motförslag på sju punkter. Ferin föreslog bland annat att man borde låta göra utredningar om inneluften i gymnasiet.

Nämnden beslutade ändå med rösterna 10-3 att man nu vill att skolan renoveras så att den motsvarar en ny byggnad och att den har en modern inlärningsmiljö.

Urblåst korridor
Bildtext Skolbyggnaden ska renoveras grundligt.
Bild: Yle/Roger Källman

Nämnden vill också att man ser på möjligheten att flytta andra av stadens funktioner eller helt utomstående aktörer in i byggnaden.

Målet är att de renoverade lokaliteterna ska användas så effektivt som möjligt.

Prislappen

Konsultbolaget FCG Suunniittelu ja Tekniikka har gjort upp ett estimat om hur mycket det skulle kosta att renovera och vad det skulle kosta att bygga nytt.

En renovering där man inte moderniserar skolan med tanke på nya läroplanen utan bara åtgärdar problemkonstruktionerna går lös på cirka 11 miljoner euro.

Om man räknar kostnaderna i ett längre och större perspektiv, så kallade livscykelkostnader, landar den totala slutsumman efter 20 år på cirka 20 miljoner euro.

Två hus byggda av sedlar och en hjälm som lutar på en mynthög.
Bild: Mostphotos / Simone Voigt

För ett nybygge blir livscykelkostnaderna och investeringskostnaderna efter 20 år tillsammans nästan 21 miljoner euro. Investeringskostnaderna i sig är också högre nästan 15 miljoner euro.

Men livscykelkostnaderna kan också vara betydligt högre beroende på hur man bygger eller finansierar bygget.

Fördelar och nackdelar

Det finns många frågetecken och många olika faktorer att beakta när man väljer vilken väg man vill gå:

  • Skolbyggnaden från år 1954 är i princip skyddad. Det kan fördröja processen med att reda ut om byggnaden kan rivas eller om byggnaden måste användas för något annat.
  • Att bygga nytt centralt någon annanstans i Lojo kräver planändringar och eventuellt köp av mark. Det kan dra ut på tiden och då måste man kanske förlänga hyrestiden för de tillfälliga lokalerna.
  • Att renovera är alltså en snabbare lösning än ett nybygge.
  • Det estimat som har gjorts kring renoveringskostnaderna för skolan kanske inte alls håller om nya problem upptäcks. Också till exempel räddningsmyndigheterna kan ställa krav på byggnaden som inte har beaktats i estimatet av kostnaderna.
  • Det är inte heller säkert att problemen försvinner helt och hållet från byggnaden trots en omfattande sanering. Det kan fortfarande finnas människor som får symptom.
  • Att i samband med en renovering modernisera skolan så den bättre motsvarar dagens förväntningar ger renoveringen också en betydligt större prislapp.
  • En helt ny skolbyggnad kunde höja gymnasiets profil och påverka hela stadens image.
  • Nybyggda lokaler skulle vara effektiva och sådana som kan omvandlas enligt behov.
  • I ett nybygge är inneluften trygg och frisk.

Ärendet går nu vidare till stadsstyrelsen och fullmäktige som alltså väljer om staden går in för nybygge eller renovering.

Sedan måste ännu många beslut tas och utredningar utföras innan arbetena kan komma i gång.

Det handlar bland annat om mer detaljerade planer för vad man sanerar och hur.

Diskussion om artikeln