Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Allt färre unga i huvudstadsregionen skaffar körkort genast - "Det är ganska dyrt"

Från 2018
Uppdaterad 08.05.2018 10:08.
Gymnasieeleverna Eero Tihtonen, Annika Kantokorpi och Carolina Savander står vid trapporna inne i Gymnasiet Lärkan.
Bildtext Annika Kantokorpi (i mitten) tänker inte skaffa körkort, medan Eero Tihtonen och Carolina Savander ser körkortet som viktigt då man ska ta sig till sommarstugan eller till olika hobbyer.
Bild: Saga Mannila/Yle

Det har blivit mindre populärt bland unga i huvudstadsregionen att ta körkort genast då man fyllt 18. Många tycker ändå att förmågan att köra bil är väsentlig i arbetslivet och vill ta körkort senare i livet.

18-åriga Annika Kantokari har inte ett körkort och planerar inte heller att skaffa ett.

– Det är ganska dyrt att ta körkort och i och med att jag bor i huvudstadsregionen behöver jag inte ett, eftersom det är lätt att ta sig överallt. Till mina framtidsplaner hör inte att ta körkort, men man får se hur det blir.

För Carolina Savander var det däremot viktigt att ha ett körkort efter att hon fyllt 18 för att det var en fördel i kampen om sommarjobb.

– För mig har det alltid varit ganska självklart att när man fyller 18 år så tar man körkort. I och med att jag är scout så måste jag också ibland köra till olika ställen i skogen. Det var viktigt för mig att få körkortet till sommaren för att jag skulle kunna köra till sommarjobbet, säger Savander.

En ung kvinnas händer vid ratten på en bil med en äldre mans händer som gestikulerar från passagerarsätet.
Bild: Mostphotos

Gymnasieeleven Eero Tihtonen, 17 år, planerar också att börja ta körlektioner i sommar.

– Jag har körkort för lätt motorcykel och jag ska ta körkort genast när jag fyller 18. Jag vill ha körkort för att kunna köra till hobbyer och till sommarstugan med kompisarna. Har man möjligheten att ta körkort tycker jag man ska göra det.

Allt färre 18-åringar har körtkort

Statistiken visar ändå att allt färre 18-åringar i huvudstadsregionen har ett körkort. I hela regionen har andelen 18-åringar med körkort sjunkit med nästan tio procentenheter sedan år 2014.

År 2014 hade 55 procent av alla 18-åringar i huvudstadsregionen körkort. Bara fyra år senade – år 2018 – är motsvarande siffra 45 procent.

Vid en jämförelse av städerna och kommunerna i huvudstadsregionen kan ses att det är i Kyrkslätt som flest 18-åringar procentuellt sett har körkort – både år 2014 då fler än tre fjärdedelar och 2018 då två tredjedelar av de unga i den åldersklassen har körkort.

Gymnasieeleven Ville Soinio som går i Gymnasiet Lärkan.
Bildtext 19-åriga Ville Soinio bor i Kyrkslätt, men går i gymnasiet Lärkan i Helsingfors. Han har tagit körkort dels på grund av den långa skolvägen. – Jag har haft körkort nu i några månader. Jag behöver ha körkort för att jag bor i Kyrkslätt och har lång skolväg. Jag tycker att det är behändigt med körkort annars också, säger han.
Bild: Saga Mannila/Yle

I Grankulla är det nästan lika stor andel av 18-åringarna som har körkort. År 2014 var det 73 procent som hade körkort, år 2017 var andelen 66 procent. Men år 2018 är andelen förhållandevis blygsamma 59 procent.

Procentuellt sett är körkort bland 18-åringar minst populära i Helsingfors. I landets huvudstad är det bara 35 procent av 18-åringarna som har körtkort och också där har andelen sjunkit med 10 procentenheter sedan år 2014, då andelen var 45 procent.

I Esbo och Vanda var det år 2014 under två tredjedelar av 18-åringarna som hade körkort, medan det nu år 2018 är drygt hälften.

Också bland 19-åringar är körkort mindre populärt än tidigare

Trenden är densamma bland 19-åringarna i huvudstadsregionen. Också i den åldergruppen är det mindre populärt att ta körkort än tidigare – åtminstone i Helsingfors, Esbo och Vanda.

I Helsingfors har andelen sjunkit från 62 till 55 procent, i Esbo från 75 till 68 procent och i Vanda från 72 till 65 procent mellan år 2014 och år 2018.

Sociologistuderande Julia Erginöz.
Bildtext Sociologistuderanden Julia Erginöz, 21 år, säger att hon inte behöver ett körkort i den livssituation som hon är i nu. – Min mamma har inte heller körkort och vi har ingen bil. Jag bor dessutom mitt i centrum, så jag har känt att om jag skaffar körkort så kommer jag aldrig att kunna upprätthålla mina körkunskaper. Det är lika bra att jag inte har körkort nu, säger hon.
Bild: Saga Mannila/Yle

I Grankulla och Kyrkslätt är det ungefär lika stor andel av 19-åringarna nu som år 2014 som har körkort – kring 80 procent på båda orterna.

Enligt en undersökning gjord av Helsingforsregionens trafik HRT är det ändå många unga i huvudstadsregionen som anser att körkort är en vital del av arbetslivet, och en hel del tänker också skaffa körkort inom en snar framtid.

Vanligt att skaffa körkort senare

I städerna Esbo, Vanda och Grankulla tänker över hälften av de 18–29-åringar som ännu inte har körtkort skaffa ett inom två år och ytterligare 18 procent uppger att de tänker skaffa körkort senare.

I samma städer anser 71 procent av de unga mellan 18 och 29 år att körkort skulle vara viktigt inom arbetslivet.

I Helsingfors tänker 36 procent skaffa körkort inom två år och 25 procent senare i livet. Av helsingforsarna i åldern 18 till 29 som ännu saknar körkort anser 57 procent att körkort skulle vara viktigt i arbetslivet.

Journalistikstuderanden Jessica Björklöf och socialpsykologistuderanden Mirjam Ekelund.
Bildtext Journalistikstuderanden Jessica Björklöf, 21, och socialpsykologistuderanden Mirjam Ekelund, 21, har båda körkort. – Mina föräldrar lovade betala för mitt körkort om jag tog det när jag var 18 år. Jag anser att när jag är 30 vill jag ha körkort för att jag ska kunna skjutsa eventuella barn till fotbollsträningarna, säger Ekelund. – De flesta runt mig tog körkort vid samma tillfälle så jag valde att göra detsamma. Jag fick körkortet den dag jag fyllde 18, säger Björklöf.
Bild: Saga Mannila/Yle

I kranskommunerna, dit Kyrkslätt räknas, har 45 procent av de 18–29-åringar som saknar körkort uppgett att de tänker skaffa ett inom två år och ytterligare 24 procent tänker skaffa körkort senare.

Hela 72 procent av de 18–29-åringar som bor i kranskommunerna och saknar körkort uppger att det är nödvändigt att ha körkort i arbetslivet.

Diskussion om artikeln