Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Båtägare i knipa när bryggor får ansiktslyft i Ingå

Från 2018
Kajen vid Wilhelmsdal i Ingå
Bildtext Än så länge är det tryggt att gå på kajen.
Bild: Veronica Montén / Yle

Två bryggor repareras som bäst i Ingå småbåtshamn. Båtägarna kommer inte få rabatt på platsavgiften trots att de inte kan förtöja sina båtar vid bryggorna nu i maj.

Bryggorna J och K finns i närheten av det område där båtägarna förvarar sina båtar över vintern i Ingå kyrkby. Bolaget Ingå båthamnar förnyar bryggorna som blir flytande betongpontonbryggor med båtbommar.

Rivningen av båtbryggorna påbörjades i vintras. Nu pågår muddring som ska vara färdig den här veckan.

Muddring i småbåtshamnen i ingå.
Bildtext Muddringen ska snart vara färdig.
Bild: Veronica Montén / Yle

Arbetet med att installera de nya bryggorna inleds den andra veckan i maj och kommer att ta åtminstone två veckor.

Bolagets hamnkapten Kim Hagström säger att bryggorna ska vara i bruk inom maj månad.

"Säsongen har ännu inte börjat"

Båtägarna kan alltså inte förtöja sina båtar vid J- och K-bryggorna, men ägarna får inte några pengar tillbaka trots det.

- Styrelsen har bestämt att båtplatsavgiften är den samma trots reparationerna eftersom säsongen ännu inte har börjat, säger Kim Hagström.

Säsongen börjar först efter att bolaget har utfört de reparationer som behövs efter en vinter, säger Hagström. Det kan till exempel vara frågan om att räta upp pålar som blivit sneda.

- Det är sådant som görs när isläget tillåter. I år var det ganska besvärligt med mycket is.

Betalas med hjälp av båtplatsavgifter

Hamnbolaget uppmanade redan i mars båtägarna att ta reparationerna i beaktande. Hagström säger att flera båtägare har gjort det.

- En del har meddelat oss att de ännu inte sjösätter sin båt så deras båtplatser kan användas. Vi får också använda kommunens gästbåtsplatser en tid.

Det finns också en del tomma platser eftersom det finns båtägare som avsäger sin båtplats.

Kim Hagström vill inte säga hur mycket reparationerna av bryggorna kostar.

- Jag säger ingen summa. Hamnbolaget betalar det med hjälp av båtplatsavgifterna, kommunen bidrar inte med någon summa.

Kommunen fixar kajen

Ingå kommun förnyar i sin tur kajkanterna i småbåtshamnen.

De kanter som förnyas finns på åns västra sida och sträcker sig från Wilhelmsdal till företaget Ingå Mekaniska verkstad. Även kajkanterna som ligger på åns östra sida mittemot torget ska förnyas.

Ilkka Rissanen
Bildtext Kontroller Ilkka Rissanen berättar att jordmassor ramlar in i ån då kajerna är slitna.
Bild: Veronica Montén / Yle

- Den är ganska gammal och lagad på träpålar som håller på att murkna. Då börjar jordmassor falla in i ån och det är inte bra. Därför måste den förnyas, förklarar Ilkka Rissanen, Ingå kommuns controller.

Ville inte störa båtsäsongen

Kommunen har valt att vänta med arbetet till augusti och så pågår det till årets slut.

- Vi börjar när den allra bästa båtsäsongen är över, säger Rissanen.

Ursprungligen skulle arbetet sätta i gång redan under våren men man konstaterade att det skulle ha stört hela båtsäsongen.

Kajen vid Wilhelmsdal i Ingå
Bildtext I augusti ska kajkanterna rustas upp.
Bild: Veronica Montén / Yle

Rissanen försäkrar att det än så länge är tryggt att använda kajen.

- Det är inte farligt på något sätt. Plankorna är lite sneda, men annars är den helt ok, säger han.

Ingå kommun har reserverat 1,2 miljoner euro för arbetet.

Delen med Ilkka Rissanen bygger på en radiointervju med Veronica Montén.

Diskussion om artikeln