Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Stiftelse beredd att satsa 1,1 miljoner euro på hälsostation i Överesse

Från 2018
Esse kyrka sedd från församlingshemmets tomt
Bild: YLE/ Kjell Vikman

Kampen mellan Ytteresse och Överesse i Pedersöre om placeringen av en hälsovårdscentral hårdnar. Enligt kommunen finns ett strategiskt beslut om placering i Ytteresse, men Helge Wiiks stiftelse är beredda att satsa 1,1 miljoner euro om den byggs i Överesse.

Pedersöre kommun bör enligt styrelseordförande Greger Forsblom (SFP) fatta beslut om placeringen och byggandet av en ny hälsovårdscentral under maj månad.

Pedersöre arbetar för att kommunen ska ha två hälsovårdscentraler när vårdreformen och landskapsreformen är genomförd.

Helge Wiiks stiftelse är beredd att satsa stort i Överesse

Allan Zittra är styrelseordförande i Helge Wiiks stiftelse och stiftelsen är beredd att stöda utvecklingen i Överesse genom en satsning i det projekt som en grupp affärsmän i Överesse planerar.

Stiftelsens andel skulle närmast gälla hälsovårdscentralen men i projektet är det tänkt att både bostäder och ett gym skall ingå.

Helge Wiik är pensionerad apotekare bosatt i Esbo och bördig från Överesse. Hans stiftelse har stött olika mindre projekt i Överesse.

Det här är den överlägset största satsningen hittills om den blir verklighet.

- Vi kan med kort varsel gå in med 100 000 euro i aktiekapital och ytterligare 1 miljon euro genom att omplacera aktier under den tid som behövs, säger Zittra.

- Det här gynnar ändamålet i stiftelsen och samtidigt ger det någon form av ekonomisk säkerhet för stiftelsen när det förverkligas.

Allan Zittra.
Bildtext Allan Zittra är styrelseordförande i Helge Wiiks stiftelse som är beredd att satsa 1,1 miljoner euro om hälsostationen placeras i Överesse.
Bild: Yle/ Luzilla Backa

Information till kommunen

För en vecka sedan informerades kommunledningen i Pedersöre om den nya vändningen och stiftelsens möjligheter att satsa betydligt mer än som tidigare sagts.

- Jag är nöjd med svaret jag fick av kommundirektör Stefan Svenfors, han kommer att informera politiker och tjänstemän. Kommundirektören meddelade mig att frågan kommit in i ett nytt läge nu, säger Zittra.

Kommunal demokrati kontra privata satsningar

I Pedersöre finns också andra exempel på satsningar där privat kapital möjliggör satsningar, men där villkor ställs samtidigt. Den här utvecklingen kan leda till problem.

- Det är bra att folk engagerar sig, men samtidigt är vi rent principiellt inne på en farlig väg. Pengar får inte styra de beslut som görs i en kommun, i annat fall har vi snabbt en auktion mellan byarna, säger kommunstyrelseordförande Greger Forsblom (SFP)

- I det här konkreta fallet måste vi naturligtvis diskutera hur vi går vidare, men jag vill inte bedöma detta konkreta fall i det här skedet.

Allan Zittra från Helge Wiiks stiftelse har en lite annan syn på saken.

- Jag tror att de flesta inser att pengar utifrån till kommunens kassa är ok så länge de gynnar befolkningens vardag och intressen. Jag ser inga problem, säger Allan Zittra

Tomten mittemot andelsbanken.
Bildtext På denna tomt i Överesse är det tänkt att hvc kunde byggas.

Företagare och privata satsar i projektet om det blir av

Peter Hästbacka är en av de drivande företagarna bakom strävan att få hälsovårdscentralen placerad i Överesse.

Enligt honom är tomtförhandlingarna klara, det enda som fattas är underskriften och den kommer den dag kommunen går in för att satsa på Överesse.

- Vi har det på klart att vi ska ha hälsovårdscentralen till Överesse, vi har så mycket service i byn från förr och vi vill inte mista den, säger Peter Hästbacka.

Enligt Hästbacka är det meningen att man ska få in 400 000 euro i aktiekapital från företagare och privatpersoner i Överesse.

Kommunstyrelsen i Pedersöre sammanträder både den 14 och 21 maj och fullmäktige möts den 28 maj.

- I maj ska den här frågan vara klar, säger kommunstyrelsens ordförande Greger Forsblom.

Diskussion om artikeln