Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jakobstad efterlyser vuxna på stan inför skolavslutningen

Från 2018
Tonåringar som röker och dricker öl.
Bildtext Många minderåriga super på skolavslutningen. En del städer, såsom Jakobstad, försöker förebygga att det spårar ur genom att ha vuxna som rör sig i staden under kvällen.
Bild: Yle/Tiina Karjalainen

Skolavslutningskvällen är utmanande för myndigheter eftersom många minderåriga blir berusade på offentliga platser. I Jakobstad görs ett upprop efter vuxna som kan patrullera i staden i samband med skolavslutningen.

Skolavslutningen närmar sig och då kommer ungdomar i hela landet att fira.

- Största arbetsbelastningen på året är skolavslutningen. Det är alkohol, droger och våld som orsakar arbete åt oss, säger Robert Mård som är akutvårdare i Jakobstad.

Akutvårdarna Robert Mård och Martin Byggmästar sitter vid ett bord.
Bildtext Akutvårdarna Roger Mård och Martin Byggmästar berättar om hur deras arbetsdag brukar se ut på skolavslutningen i Jakobstad.
Bild: Yle/Sarah Grönstrand

I Jakobstad försöker man förebygga att kvällen spårar ur alltför mycket genom att värva vuxna som patrullerar under kvällen och natten.

- Det är en lugnande faktor när det syns andra vuxna i stadsbilden, säger Sonja Hanhikoski-Sacklén som är socialarbetare för barnskyddet i Jakobstad.

Ett par extra ögon och öron

Deltar man som vuxen på stan går man inte ensam, utan i grupper med fyra personer. Ens roll är att vara en helt vanlig vuxen.

Arbetet är frivilligt och man har ansvar för sitt eget arbete.

Man har inte heller specialrättigheter eller skyldigheter. Till exempel får man inte konfiskera alkohol eller söka igenom väskor.

- Först och främst handlar det om att vara fler öron och fler ögon och kunna tillkalla hjälp vid behov, säger David Sandström som är koordinator för ungdomsstationen i Jakobstad.

Sonja Hanhikoski-Sacklén från barnskyddet och ungdomsarbetare David Sandström deltar i ett informationstillfälle om Vuxna på stan.
Bildtext Sonja Hanhikoski-Sacklén från barnskyddet och ungdomsarbetare David Sandström tycker båda att det är viktigt att vuxna finns till hands när minderåriga firar skolavslutningen.
Bild: Yle/Sarah Grönstrand

- Vi alla behöver stöd och hjälp i våra liv. Ännu mera när man är ung. Man kan plötsligt hitta sig i en situation som man inte hade tänkt. Sen kan man lätt tappa kontroll över situationen, säger Sandström.

Tanken är att de vuxna kan lugna ner en situation genom sin närvaro, men uppstår slagsmål ska man inte ingripa. Det är bättre att kalla på polis eller ordningsvakter.

- Man behöver inte kunna all första hjälp för att vara med, utan händer något så ringer man 112. Tanken är att man ska vara en medmänniska under kvällen, säger Mari-Louise Backlund som är ungdomssekreterare i Pedersöre.

Kallar på frivilliga

Jakobstads ungdomssekreterare Tiina Höylä-Männistö räknar att det behövs 20 vuxna under kvällen. Då kan man övervaka i skift så att ingen behöver vara ute hela natten.

De vuxna som deltar förses med röda västar.

- Då vet ungdomarna att det är frågan om vuxna som patrullerar. Om de har sett något eller är oroliga över något så vet de att de kan prata med dem, säger Höylä-Männistö.

Tiina Höylä-Männistö är ungdomssekreterare i Jakobstad.
Bildtext Tiina Höylä-Männistö är ungdomssekreterare i Jakobstad.
Bild: Yle/Sarah Grönstrand

Sandström hoppas att så många som möjligt vill delta.

- Ett problem är att många tänker att det är andras ansvar. Men om över 100 ungdomar rör sig i centrum gör myndigheterna lite med en eller två ambulanser, en eller två polisbilar och några socialarbetare. Det krävs en by att fostra ett barn, säger Sandström.

Samarbete med grannkommunen

Grannkommunen Pedersöre deltar också i Vuxna på stan och Backlund hoppas att exempelvis Hem- och skolaföreningen deltar eftersom deras unga också kommer att fira.

- Ungdomarna bryr sig inte om kommungränser, säger Mari.

Mari-Louise Backlund är ungdomssekreterare i Pedersöre.
Bildtext Mari-Louise Backlund är ungdomssekreterare i Pedersöre.
Bild: Yle/Sarah Grönstrand

Eftersom det är längre köravstånd från Pedersöre försöker Mari locka med föreningar med en liten morot för kvällen.

- De Pedersöreföreningar som ställer upp med fyra personer kan få ett litet bidrag till sin förening som tack.

Dessutom ordnas evenemang i Forsby.

- Med det hoppas vi lätta på trycket i Jakobstad.

I Jakobstad kommer ordningsvakter att finnas i Skolparken fram tills klockan 22, eftersom det ordnas en konsert i parken.

- Det hjälper i början av kvällen, säger Höylä-Männistö.

De unga är allas ansvar

Föräldrarna ska inte ta sig an polisens eller socialarbetarens roll, utan de är vanliga medborgare som ungdomar kan vända sig till.

Till exempel är det allas ansvar att ringa 112 om man ser att någon verkar vara medvetslös eller om en minderårig är full eller drogpåverkad.

- Det är ofta föräldrar på stan som ringer oss om uppdrag på skolavslutningen, säger akutvårdare Robert Mård.

På skolavslutningen brukar det vara många minderåriga i Skolparken i Jakobstad. Många dricker sin första fylla på skolavslutningen och det slutar sällan bra.

- Man är som tuffast då man är i fjorton-, femtonårsåldern. Det förekommer allt från slagsmål, sex och droganvändning i parken, säger Martin Byggmästar från Räddningsverket.

Det brukar också förekomma alkoholförgiftning, drogförgiftning och läkemedelsförgiftning.

Om alkohol och lugnande läkemedel blandas kan det leda till en farlig situation eftersom effekten av den lugnande medicinen förstärks.

- Det är livshotande eftersom andningen kan slås ut helt och leda till andningsförlamning, säger Byggmästar.

Vuxna på stan i Jakobstad

Föräldrar måste också ta ansvar

- Det är bra att diskutera hemma också inför skolavslutningen och inte köpa ut alkohol åt sin ungdom. Det är det sämsta man kan göra, säger Backlund.

En del föräldrar resonerar att de åtminstone vet vad deras ungdom dricker om de köper ut alkohol.

- Då vet man åtminstone vad de dricker och sedan dricker de antagligen ganska mycket till. Det är olagligt och det har inget vettigt syfte heller, säger Hanhikoski-Sacklén från barnskyddet.

Behov av vuxna finns för flera helger

Det är inte bara vid skolavslutningen som det finns ett behov av vuxen närvaro på stan.

- Det finns behov under flera helger i sommar. Tidigare har företag utmanat varandra att delta, säger Sandström.

Speciellt helgen före och efter Jakobs dagar brukar det gå vilt till. För två år sedan jobbade barnskyddet på Jakobsdagar då Vuxna på stan inte hade organiserats.

- Då var det vilda västern i Skolparken. Där fanns inga vuxna, det var bara unga och alla var fulla. Det var en sorglig syn, säger Hanhikoski-Sacklén.

Polisens patruller hade fullt upp.

- Vi kände att vi stod med händerna bakbundna och inte kunde ingripa.

Barnskyddet går också runt i staden under skolavslutningen.

- Vi kan gå och prata med ungdomar och kolla hur läget är, säger Hanhikoski-Sacklén.

Ett år tillbringade barnskyddet tid på jouren med en ungdom som mådde dåligt.

- Och så har vi suttit med och väntat på att föräldrar ska hämta sina berusade ungdomar från polisstationen. Det har varit bra att kunna jobba vidare med familjerna när man varit med när det faktiskt hände.

Sonja Hanhikoski-Sacklén är socialarbetare för barnskyddet i Jakobstad.
Bildtext Sonja Hanhikoski-Sacklén är socialarbetare för barnskyddet i Jakobstad.
Bild: Yle/Sarah Grönstrand

Att minderåriga känner ett behov att använda droger eller alkohol kan vara ett tecken på att något annat är fel i livet enligt Sonja.

- Det är klart att en del bara vill pröva och det behöver inte alls betyda att man har svårigheter.

- Men i och med att det kan vara tecken på att de behöver hjälp så gör vi en bedömning av deras servicebehov, säger Hanhikoski-Sacklén.

Det innebär att barnskyddet kollar upp hur familjen ser ut, vad barnet har för hobbyn, hur vardagen ser ut, vad har de för nätverk och om det finns någon form av stöd och hjälp som familjeservicen kan erbjuda.

Diskussion om artikeln