Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Fastighetsägare som skyr nytt sopsystem kan hotas med vite – gäller över 100 fastigheter i skärgården

Från 2018
Uppdaterad 07.05.2018 08:13.
Sopkärl framför hus.

Över 130 fastigheter i Nagu, Korpo och Houtskär är fortfarande utan eget avfallskärl. Fastighetsägarna kan hotas med vite.

Övergången till fastighetsvisa avfallskärl skedde för några år sedan. Alla fastigheter måste ha ett eget avfallskärl eller dela på ett kärl med grannar.

Men fortfarande finns det en del fastigheter som inte anslutit sig till det nya systemet. I Nagu, Korpo och Houtskär handlar det om 136 fastigheter.

Kvinna kastar sopor i stort sopkärl
Bild: YLE/Frida Lindholm

En del fastighetsägare vägrar av principskäl

Enligt miljövårdschef Carl-Sture Österman finns det flera olika orsaker till att fastigheter står utanför systemet.

- Det kan vara att fastigheten inte alls är i användning, eller så kan det handla om att en fastighet är till salu. Den nya ägaren har kanske inte ännu tagit fastigheten i bruk och inte ännu gjort upp ett avfallsserviceavtal.

- En del kanske använder sig av ett gemensamt avfallskärl, men har inte anmält det. Här kan finnas rätt så många olika orsaker.

En del verkar helt enkelt vägra att foga sig efter det nya systemet.

- Tyvärr har det ofta visat sig att orsaken är rent principiell. Man anser att man inte ska betala för sitt avfall, eller så anser man att vägen fram till fastigheten är sådan att man inte har möjlighet att få dit en avfallsbil.

- Vanligen finns det då möjlighet att via diskussioner med avfallsbolaget eller kommunen hitta en alternativ plats som är närmare en huvudväg.

Carl-Sture Österman.
Bildtext Miljövårdschef Carl-Sture Österman.
Bild: Yle/Jasmin Nedergård

"Avgiften är inte oöverkomlig"

Man har redan tidigare sänt brev till fastighetsägare som försummat att ingå ett avtal. Då var det tiotals fastighetsägare som hörsammade uppmaningen.

Nu inväntar man uppdaterade uppgifter från Sydvästra Finlands avfallsbolag och kommer att vidta nödvändiga åtgärder.

I första hand sänder man ut ett brev där man uppmanar fastighetsägaren att ordna saken.

Bananskal, metallburk, apelsinskal och en kartongtetra i en svart soppåse.
Bild: Mostphotos/Dmitriy Sechin

Även om fastigheter som inte anslutits till sophämtningssystemet orsakar en del extra jobb anser Carl-Sture Österman att det sist och slutligen inte är frågan om något stort problem.

Det sannolika är att att det alltid kommer att finnas ett visst antal fastigheter som tillfälligt saknar avtal, till exempel i samband med att fritidshus byter ägare.

Klokare att rätta till

De som inte reagerar på brevet från staden kan räkna med att ärendet går vidare.

- Om det inte händer något har vi möjlighet att ta till förvaltningstvång och hota med vite.

- För en fastighetsägare är det klokare att rätta till det här än att börja betala böter, oberoende om de är stora eller små. Avgiften för avfallskärlet är inte oöverkomlig.

I Nådendal står 137 fastigheter utanför det fastighetsvisa insamlingssystemet, i Kimitoöns kommun endast tre fastigheter. Alla berörda fastighetsägare i Nagu, Korpo, Houtskär, Nådendal, Kimitoöns kommun, Masku, Virmo, Vemo, Nousis, Reso och Vahto i Rusko kommer att kontaktas.

Diskussion om artikeln