Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Få apotek i Esbo och Vanda i förhållande till invånarantalet – men beslut om fler apotek stöter på motstånd

Från 2018
sairaanhoitaja jakaa potilaiden lääkkeitä sairaalan lääkekaapilla.
Bildtext Enligt ansvariga myndigheten Fimea behövs det fler apotek i Esbo och i Vanda för att trygga en fungerande läkemedelsförsörjning. I båda städerna har andra apotekare gjort rättelseyrkan om beslutet att öppna fler apotek. Arkivbild.
Bild: Yle

Det finns få apotek i Esbo och i Vanda i förhållande till antalet invånare, enligt den ansvariga myndigheten Fimea. Fimea har därför beslutat om fler apotekstillstånd och om att inte styra var nya apotek öppnas. Det här väcker kritik hos övriga apotekare och en del har nu besvärat sig till domstol, vilket fördröjer öppnandet av fler apotek i Esbo.

Advokat Ben Rapinoja uppger för Yle Huvudstadsregionen att två apotekare på torsdagen har besvärat sig till Helsingfors förvaltningsdomstol om Fimeas beslut att Esbo ska få sex nya apotek och att apotekens lokaliseringsområden inom staden ändras från fem till två.

Besväret fokuserar på ändringen av lokaliseringsområdena. Områdena styr var i staden ett apotek kan öppnas.

Det ena området ska utgöras av Jorv eftersom Fimea vill att tillgången till apotekstjänster ska tryggas i Jorvs sjukhusområde.

Det andra området i Esbo ska bestå av hela övriga staden. I princip innebär det här att apotekare själv får välja var hen öppnar ett apotek och det här kritiserar de nuvarande apotekarna.

Fimea fattade beslutet om att Esbo ska få fler apotek i början av oktober 2017.

Nu finns tio apotek i Esbo

Sedan tidigare finns tio apotek i Esbo, vilket Fimea konstaterar att är få i förhållande till antalet invånare. I Esbo finns ett apotek per 15 900 invånare. Hit räknas också filialapotek som det finns sju av i Esbo. I hela landet finns ett apotek per 6 700 invånare.

I Helsingfors finns 59 apotek och 9 filialapotek.

Beslutet att inrätta sex nya apotek motiverades med att trygga en fungerande läkemedelsförsörjning i Esbo.

Överprovisor Pirjo Rosenberg vid Fimea säger att om beslutet om fler apotekstillstånd har överklagats till förvaltningsdomstolen dröjer det innan de kan sökas.

Hon säger att ökningen av antalet apotekstillstånd i Esbo hänger tätt samman med ändringen av lokaliseringsområdena och därför fattade Fimea besluten samtidigt.

"Beslutet strider mot läkemedelslagen"

Redan tidigare har apotekarna i Esbo och Grankulla reagerat på Fimeas beslut och gjort en rättelseyrkan, som Fimea avslog.

Enligt rättelseyrkan anser apotekarna att beslutet strider mot läkemedelslagen eftersom öppnandet av ett nytt apotek inte behövs för att trygga tillgången till mediciner.

Fimeas beslut att ändra Esbos apoteksområden strider mot läkemedelslagen eftersom förändringen sannolikt försvagar den lokala tillgången till mediciner i Esbo

Apotekarna skriver att om beslutet att öka antalet apotek med 60 procent motiveras med kriterier i läkemedelslagen skulle tillgången till mediciner nu vara kritisk i Esbo, vilket inte är fallet.

"Försvagar sannolikt tillgången till mediciner"

Apotekarna kritiserar i sin rättelseyrkan även beslutet att ändra apotekens lokaliseringsområden i Esbo. De anser att också det beslutet strider mot läkemedelslagen.

”Om Fimeas beslut att dela Esbo i två områden blir verklighet kan apotekarna i det andra området flytta sitt apotek fritt inom det stora området. Det här leder i praktiken till att kundkretsen kan förändras avsevärt”, skriver apotekarna.

”Fimeas beslut att ändra Esbos apoteksområden strider mot läkemedelslagen eftersom förändringen sannolikt försvagar den lokala tillgången till mediciner i Esbo”, skriver apotekarna i rättelseyrkan.

Rättelseyrkan har undertecknats av Esbos samtliga tio apotekare och Grankullas enda. Senare har en av Esboapotekarna dragit sig ur yrkan.

Myrbacka apotek.
Bildtext Fimeas beslut om fler apotek i Vanda har lett till en rättelseyrkan.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Motstånd också i Vanda

I Vanda är apotekssituationen liknande. Fimea beslöt i mitten av februari 2018 att Vanda ska få fyra nya apotek. Fimea konstaterar i beslutet att antalet apotek i Vanda är litet i förhållande till invånarantalet.

I staden finns nu 12 apotek och 3 filialapotek, vilket är ett apotek per 14 300 invånare och klart färre än i landet i medeltal.

Också om antalet ökar med fyra är antalet apotek färre per invånare än i landet i genomsnitt, konstaterar Fimea.

Ägare till köpcenter och affärer är de som kommer att ha den verkliga makten när det gäller var apoteken placeras

Fimeas beslut om att öppna fyra nya apotek i Vanda har lett till två rättelseyrkanden. Ett har undertecknats av sju av stadens apotekare (varav en senare dragit sig ur) och dessutom har universitetsapoteket besvärat sig.

Enligt de sju apotekarna bör öppnandet av ett nytt apotek motiveras med den verkliga tillgången till mediciner och inte den beräknade. De lyfter fram att färre apotek per invånare än i landet i genomsnitt inte ensamt visar att tillgången inte skulle vara på en tillräcklig nivå.

Apotek ska kunna öppnas var som helst i Vanda

Samtidigt med beslutet om att öppna fyra nya apotek i Vanda beslöt Fimea också att slopa de sju nuvarande lokaliseringsområdena. Nu ska det bara finnas ett område i hela Vanda.

Det här motsätter sig de nuvarande apotekarna i staden. I rättelseyrkan skriver de att om områdesstyrningen försvinner kan Fimea inte längre styra apotek till ett område där det är befogat med tanke på tillgången till mediciner.

”Apoteken kommer att öppnas i köpcenter och i närheten av stora dagligvaruaffärer, vilket gör att ägare till köpcenter och affärer är de som kommer att ha den verkliga makten när det gäller var apoteken placeras”, står det i rättelseyrkan.

Fimea har ännu inte behandlat rättelseyrkan som gäller Vanda.

Diskussion om artikeln