Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

THL: Dryckesvanorna blir allt mer europeiska, men Bryggeriförbundet drar sina slutsatser för tidigt

Från 2018
Alkoholdrycker
Bild: Annika Holmbom / Yle

Enligt Institutet för hälsa och välfärd kan man inte lita på Bryggeriförbundets uppgifter att ölförsäljningen minskar. Den nya alkohollagen gav i början av året matbutiker rätt att sälja starköl och longdrink. Klart är ändå att det inte lett till någon kraftig konsumtionsökning.

Bryggeriförbundet meddelade inför valborg att försäljningen av alkoholhaltiga bryggeriprodukter har minskat med 0,3 procent sedan starkölet kom till matbutiken. Förbundets medlemmar har sålt 3,6 procent mindre öl och 11,5 procent mindre cider till matbutikerna än tidigare.

Samtidigt har en del alkoholkonsumtion ökat. Butikerna har beställt nästan 50 procent mera longdrink än förr. Sedan årsskiftet har matbutikerna fått sälja också sådan longdrink som inte är framställd genom jäsning.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) tycker att man inte ännu kan se om den nya alkohollagen ökar konsumtionen eller inte.

År 2014 dog 2 411 personer i olyckor och våld som de råkade ut för som berusade, samt alkoholrelaterade sjukdomar och alkoholförgiftning

Institutet för hälsa och välfärd, THL

Thomas Karlsson som är specialforskare på THL tycker inte att Bryggeriförbundets statistik är tillförlitlig.

- Vi höjde alkoholskatten vid årsskiftet. Ölskatten höjdes mest. Det fick många butiker att hamstra öl till den lägre alkoholskatten. Därför hade många butiker ganska fulla lager i början av året och saknade utrymme att köpa nya drycker från bryggerierna. Det syns som en femprocentig ökning i dagligvaruhandelns alkoholuppköp i december. Det förklarar delvis att bryggerierna har sålt så lite öl i början av året.

Eftersom den minskade försäljning som bryggerierna nu rapporterar är liten kan också små kast ändra hela bilden.

- Vi vet inte hur starkt det öl är som har sålts från butikerna. Även om styrkan på alkoholen endast skulle ha ökat från 4,5 volymprocent till 4,7 volymprocent innebär det att alkoholkonsumtionen i stället för att minska har ökat, säger Thomas Karlsson.

Han tror att det kommet att dröja innan vi har en pålitlig bild av hur den nya alkohollagen påverkar efterfrågan.

- Den nya alkohollagen innebar en stor förändring. Handeln har varit tvungen att göra stora omställningar under det första halvåret. Det kommer att ta en tid innan vi ser en mera exakt bild.

Risk för priskrig

Samtidigt har få väntat sig att starkölet skulle få horder av törstiga finländare att köa till matbutikerna. Inte ens THL förutspådde en konsumtionsökning på mer än fyra procent.

- Vi måste komma ihåg att alkoholkonsumtionen i fjol sjönk med ungefär 4,7 procent. Mot den bakgrunden skulle en ökning på fyra procent ju inte vara så mycket, men vi har estimerat att det skulle innebära 150 dödsfall i alkoholrelaterade orsaker till per år. År 2014 dog 2 411 personer i olyckor och våld som de råkade ut för som berusade, samt alkoholrelaterade sjukdomar och alkoholförgiftning, säger Thomas Karlsson.

Det är klart att endast en liten del av de som konsumerar alkohol får problem. THL räknar ändå med att en ökning av den allmänna alkoholkonsumtionen leder till att en större andel av befolkningen drabbas.

I sina beräkningar har THL räknat med att priset på öl kommer att sjunka. Någon sådan prissänkning har ännu inte skett. Därför ser inte ens THL att deras egen prognos kommer att slå in om läget fortsätter som nu.

Thomas Karlsson oroar sig ändå för att butikerna i något skede ska börja tävla med ölpriset.

- Handeln förutspådde en prissänkning på starköl på 40 procent inför lagändringen. Det finns fortfarande utrymme att sänka priserna. Jag ser det som mycket troligt att det i något skede kommer att utbryta någon typ av pristävlan där man använder öl och varför inte longdrink som dragplåster för att locka kunder. Då kommer vi att se den prisnedgång som vi inte har sett nu.

Minderåriga dricker klart mindre än förr

Samtidigt är det klart att finländarnas drickande har minskat stadigt i flera år. Mest dramatisk är trenden bland ungdomar. Minderårigas alkoholkonsumtion har minskat stadigt sedan millennieskiftet.

Man är mera medveten om riskerna med alkoholkonsumtion. Det är inte så coolt att vara full som det var för kanske 20-30 år sedan

Thomas Karlsson, THL

Det är en trend som inte bara syns i Finland. Förklaringarna verkar vara många. Liksom bryggeriförbundet lyfter Thomas Karlsson upp hälsotrenden.

- Man är mera medveten om riskerna med alkoholkonsumtion. Det är inte så coolt att vara full som det var för kanske 20-30 år sedan. Det var mycket vanligare då att unga som inte hade åldern inne drack sig berusade.

Samhället har i dag också en mycket striktare syn på ungdomars och minderårigas alkoholkonsumtion.

- Föräldrarna kollar bättre vad ungdomarna gör på sin fritid. Det är delvis möjligt tack vare modern teknik som mobiltelefoner och sociala medier. Det finns också en risk för att du blir uthängd på sociala medier om du visar dig full någonstans. Någon tar en video på det och lägger ut den. Allt det här gör att minderåriga i dag beter sig mera vuxet än för 15-20 år sedan.

Måttliga dryckesvanor slår igenom långsamt

Den minskade alkoholkonsumtionen bland minderåriga är i och för sig glädjande, men det är inte ungdomarna som dricker de stora volymerna i Finland.

Thomas Karlsson hoppas att den sunda hälsotrend som man ser hos dagens unga skall följa med dem i vuxen ålder.

- Tyvärr visar många studier att mycket av det försvinner när man fyller arton. I Finland är drickandet ett stort problem bland unga vuxna i åldern 25-35. De egentliga alkoholproblemen börjar sedan komma i 45-årsåldern. Det tar ju länge att supa bort sin hälsa, säger Thomas Karlsson.

Samtidigt har Thomas Karlsson delvis blivit bönhörd. Även om trenden bland unga vuxna inte är lika klar som bland ungdomar minskar också den totala konsumtionen av alkohol sedan 2008.

- I fjol sjönk den totala konsumtionen av alkohol per person till 10,3 liter. Då den var som störst år 2007 drack vi i medeltal 12,7 liter alkohol. Konsumtionen har gått ner i alla ålderskategorier.

I Finland är drickandet ett stort problem bland unga vuxna i åldern 25-35. De egentliga alkoholproblemen börjar sedan komma i 45-årsåldern

Thomas Karlsson, THL

Där bryggeriförbundet ser den här trenden som ett tecken på en europeisk dryckeskultur säger Thomas Karlsson att alkoholpolitiken fortfarande är viktig. Enligt honom har tillgången till alkohol och priset fortfarande betydelse.

- Den negativa ekonomiska utvecklingen har i viss mån påverkat finländarnas alkoholkonsumtion. Vi har också höjt alkoholskatten fem gånger mellan åren 2008 och 2014. Nu höjdes den ju igen 2018. Det har gjort alkoholen dyrare vilket har haft en effekt under de sämre ekonomiska tiderna.

Diskussion om artikeln