Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Inkomstskillnaderna ökar i Norden

Från 2018
Eurosedlar på mylla.
Bild: Igor Stevanovic

De rika blir rikare och de fattiga fattigare även i Norden, visar en rapport från Nordiska ministerrådet.

En av huvudorsakerna verkar vara att skatte- och bidragssystemen har blivit mindre omfördelande. Inkomstöverföringar, som till exempel sociala bidrag eller pensioner, har inte ökat i samma takt som lönerna, skriver Nordiska ministerrådet.

I Finland, Sverige och Danmark ökar inkomstskillnaderna snabbare än i OECD-länderna i genomsnitt.

Utvecklingen sämst för dem med låga inkomster

Inkomsterna har ökat betydligt långsammare för dem som har de lägsta inkomsterna än för dem som har höga inkomster. Höginkomsttagarnas andel av alla inkomster har ökat mest i alla nordiska länder enligt rapporten.

Enligt Nordiska ministerrådet är de växande inkomstklyftorna ett internationellt fenomen, men orsakerna till att klyftorna växer varierar i olika länder. I flera länder ligger teknisk utveckling, globalisering och försvagade fackförbund bakom utvecklingen.

Källor: Nordiska ministerrådet, STT

Diskussion om artikeln