Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Yle utmanar de andra mediebolagen med i kampanjen Ett #trakasserifritt Finland

Från 2018
Kädet tietokoneen näppäimistöllä, hiirimatossa lukee Hyvä työpäivä Ylessä
Bild: Ilmari Fabritius

Justitieministeriet har startat kampanjen Ett #trakasserifritt Finland. Yle deltar i kampanjen och utmanar också de andra mediebolagen att komma med.

“Som arbetsgivare och sysselsättare inom den kreativa branschen har mediebolagen en särskild roll och också särskilda möjligheter när det gäller att främja ett gott och trakasserifritt arbetsliv. Vi hoppas att också de andra mediebolagen antar utmaningen och deltar i justitieministeriets kampanj”, säger Yles HR-, kommunikations- och strategidirektör Gunilla Ohls.

Syftet med kampanjen är att lyfta fram goda handlingsmodeller för att ingripa i sexuella trakasserier i företag, gemenskaper och organisationer. De organisationer som deltar i kampanjen förbinder sig att ingripa i trakasserisituationer och offentliggör sin förbindelse. De berättar också vilka handlingsmodeller de har för att ingripa i och förebygga trakasserier.

På Yle råder nolltolerans mot trakasserier. Det bästa sättet att förhindra trakasserier är att avslöja dem och ingripa i dem.

“Yle vill vara en arbetsplats där vartenda fall av mobbning eller trakasseri utreds. Vi har tydliga instruktioner och handlingsmodeller för hur vi utreder mobbningsfall. Vårt mål är att tröskeln för att anmäla trakasserier är så låg som möjligt, och att alla känner till hur man ska agera i eventuella mobbnings- och trakasserisituationer”, säger Ohls.

Yles etiska regler förbinder inte bara Yles personal utan också alla Yles samarbetsparter. I de avtal som Yle ingår finns en s.k. partnerförbindelse med vilken produktionsbolagen förbinder sig till att följa lagar, förordningar, vedertagna verksamhetsprinciper och handlingsmodeller, som t.ex. jämställdhetslagen och dess förbud mot diskriminering.

Justitieminister Antti Häkkänen är initiativtagare till kampanjen. Han anser att enbart lagstiftningen inte ett tillräckligt verktyg för att förhindra trakasserier och att det krävs åtgärder från var och en för att ingripa i trakasserier.

Man kan dela goda handlingsmodeller på justitieministeriets webbplats:
Målet är ett #trakasserifritt Finland

På andra språk