Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Aktivister kräver att H&M betalar skäliga löner åt sömmerskor

Från 2018
Uppdaterad 08.05.2018 12:52.
Demonstration framför H&M i Helsingfors centrum.
Bildtext Flashmobben på Alexandersgatan i Helsingfors.
Bild: Yle / Victoria Wirén

En grupp aktivister ordnade en flash mob på måndagen i Helsingfors för att kräva att klädkedjan H&M betalar tillräckliga löner åt de sömmerskor de använder sig av bland annat i Bangladesh.

Enligt aktivisterna - som själva kallar sig oroliga konsumenter - har H&M för drygt fyra år sedan lovat att betala ut tillräckliga löner åt 850 000 sömmerskor före utgången av år 2018, men än så länge saknas konkreta åtgärder.

- H&M har inte gjort några förberedelser, ingenting verkar hända, säger Jonas Biström utanför H&M:s affär på Alexandersgatan i Helsingfors.

- Vi är här för att fråga om H&M gör det man har lovat göra.

Flashmobben samlade ett tiotal aktivister och den ordnades dagen före H&M:s bolagsstämma i Stockholm. Den är en del av en internationell kampanj som går under namnet Turn Around, H&M!

Enligt H&M förtjänar en fabriksarbetare i Bangladesh 95 dollar i månaden, men nätverket som ordnade flashmobben anser att det inte räcker.

För att klara utgifterna för det egna och familjens mat, boende, kläder och hälsovård borde fabriksarbetarna få 200 dollar i månaden, anser Clean Clothes-nätverket.

År 2013 meddelade H&M att företagets anställda före utgången av 2018 ska få en lön som täcker levnadskostnaderna, men de aktiva i nätverket anser att H&M inte har gjort tillräckligt för att infria löftet.

Flera hundra tusen arbetstagare som syr H&M:s kläder förtjänar ännu så lite att de inte kan leva på sina inkomster.

- H&M har själv angett tidtabellen, och som finländare som respekterar tidtabeller förväntar vi oss att något verkligen händer, betonar Jonas Biström.

H&M listar framsteg

På företagets webbsida redogör H&M för de framsteg som har gjorts i linje med de löften som gavs år 2013.

Företaget säger att man har förbundit sig att följa den långsiktiga visionen om att alla textilarbetare bör få en rättvis lön och att man arbetar långsiktigt för rättvisa levnadslöner.

Den målsättning som sattes för år 2018 består av två delar.

Den första går ut på att hos H&M:s leverantörsfabriker skall personalen ha demokratiskt valda representanter.

För ögonblicket gäller detta för 450 underleverantörer som står för 52 procent av de producerade volymerna. Sammanlagt 620 000 anställda har demokratiskt valda representanter.

Den andra delen av målsättningen handlar om att hjälpa underleverantörerna att använda sig av transparenta lönesystem som bland annat underlättar löneförhandlingar.

Just nu har 227 fabriker nått denna målsättning, de representerar 40 procent av produktvolymen och omfattar 375 000 textilarbetare.

Ett varumärke kan inte ensamt kan lösa problemen,

H&M:s pressmeddelande

Ambitionen är fortfarande densamma säger H&M och konstaterar att företaget fortsätter att jobba för de här målsättningarna i samma takt som hittills, också efter 2018.

Samtidigt understryker H&M att ett varumärke inte ensamt kan lösa problemen, det är mer effektivt om man driver utvecklingen tillsammans med andra.

Ur H&M:s ställningstagande kan man utläsa att lönefrågan inte har avancerat

Lotta Staffans, föreningen för etisk handel

Lotta Staffans som representerar föreningen för etisk handel säger att det är bra att H&M stöder facklig organisering och demokratiskt valda representanter - men nu är det lönerna man vill åt.

- H&M är världens näst största klädtillverkare så det har alla möjligheter att förhållandena på fabrikerna är bra och att arbetarna får skälig lön, säger Staffans.

- Ur H&M:s ställningstagande kan man utläsa att lönefrågan inte har avancerat.

- Hur kan ni pressa jättar som H&M att ta ansvar för de löner underleverantörer betalar?

- Det har gjorts många framsteg, företagen har börjat ta sitt ansvar och också påtryckningen från kunderna har gjort sitt, säger Staffans.

- Vi märker attitydförändringen - men nu börjar det vara dags för konkreta handlingar.

Rättelse 8.5 kl 12.48. På H&M:s begäran ändrades uttrycket "sina sömmerskor" till "de sömmerskor de använder sig av".

Diskussion om artikeln