Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hankeiter tycker Handelsgillet känns mossigt: Vill gillet vara relevant för yngre så måste en förändring ske

Från 2018
Uppdaterad 09.05.2018 11:21.
Ida Andersén och Christian Nygård vid Hanken.
Bildtext Ida Andersén och Christian Nygård är aktiva vid Hanken.
Bild: Yle/Anna Savonius

Det behövs en ändring i Handelsgillet ifall man vill vara relevant för yngre, säger Ida Andersén och Christian Nygård som är aktiva inom studentkåren vid Hanken i Helsingfors. Öppna nätverk är dagens melodi och de arbetar för att inkludera alla oberoende av kön, språk eller religion.

Båda är ytterst försiktiga med att kommentera händelseförloppet kring Handelsgillet. Svenskfinland är litet och man vill inte stöta sig med någon eller förstöra framtida möjligheter, kontakter eller nätverk.

- Jag blev förvånad när jag läste om Handelsgillet, säger Christian Nygård. Jag visste inte om att klubben har bara manliga medlemmar. Lite överraskande på samma gång.

Vi vill att det skulle finnas en jämlikhet mellan könen

― Ida Andersén

På frågan hur relevant klubben känns för honom själv säger han att han ju inte är medlem.

- Säkert är den relevant för sina medlemmar och erbjuder fin gemenskap. I det här livsskedet känns den inte relevant.

Hanken i Helsingfors.
Bild: Hanken.

Ida Andersén visste inte vad klubben är eller vad den gör - förrän nu.

- I det här fallet gynnar klubbar som Handelsgillet dem som är med. Vi på SHS tror att nätverken kan bli mindre och annorlunda.

- Vi vill att det skulle finnas en jämlikhet mellan könen, att man inte skulle behöva dela upp verksamhet i kvinnor och män.

Nätverkens betydelse har blivit allt viktigare - men de har också kritiserats.

- Vi uppmuntras till att skapa nätverk, från första början. Via utbyte skapas också internationella kontakter som vi tror vi gynnas av, säger Nygård.

Han tillhör Finlands ekonomer och en del nätverk via kåren.

Studiekompisar och utbyte ger chans till nätverk

Andersén säger att studiekompisarna för många kommer att utgöra det viktigaste nätverket.

- Här finns många olika typers studerande. Många hittar långvariga vänner. Jag har också utbyte på kommande, berättar hon.

För henne är det viktigt att nätverk blandar ihop olika sorters människor. Man, kvinna, ålder eller bakgrund ska inte ha någon betydelse. Personkemi är viktigt och det att man kan hjälpa varandra.

Nygård säger att klubbarna såtillvida har en funktion att man knyter bra kontakter där. Frågan är ju sedan hur öppna de är.

- Vi har många klubbar och kommittéer på SHS. Här får alla vara med.

Handelsgillets debatt om medlemsfrågan har väckt livlig debatt på många plattformar, även på Twitter.

Ida Andersén säger att öppenheten i studielivet är något hon hoppas att de studerande tar med sig till arbetslivet.

- Jag hoppas att vi som ny generation kunde ändra på de här strukturerna. Det är svårt att ändra på sådant som finns nu men i framtiden är det vi som är ute i arbetslivet.

Personkemi är viktigt och det att man kan hjälpa varandra

Nygård säger att han inte känner till bakgrunden till blåsten inom Handelsgillet.

- Hoppas att klubbarna inte behövs på samma sätt i framtiden, utan skolans nätverk borde räcka till för att bygga karriären. Alla borde få samma möjligheter till nätverk.

Handelsgillets offentliga diskussionstillfälle i Helsingfors.
Bildtext Medlemmar i Handelsgillet i Helsingfors.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

På en fråga om herrklubbar å ena sidan och kvinnonätverk å den andra är de både eniga. Kvinnor har en annan utgångspunkt.

- Kvinnor är fortfarande ofta i underläge, jämfört med männen. De är tidigt etablerade och sitter på höga poster.

- Kvinnor behöver komma ihop och med gemensam kraft komma upp på samma nivå som männen.

Man måste hitta en gemensam lösning också med tanke på gillets framtid.

― Christian Nygård

Nygård instämmer. Enligt honom finns det ett klart behov för kvinnonätverk. Herrklubbar såsom Handelsgillet har gamla anor medan kvinnonätverken är ganska unga.

- Man kan kanske inte jämföra dem för de är så olika men alla behöver jämlika möjligheter till nätverk, betonar han.

Hur borde Handelsgillet gå vidare?

Nygård funderar en stund.

- Det är svårt att säga när jag inte själv är medlem.

- Det är bra att det är diskussion på gång. Nu gäller det att fortsätta diskutera och inte delas upp i läger, funderar han. Man måste hitta en gemensam lösning också med tanke på gillets framtid.

Andersén påminner om att det tidigare varit möjligt för kvinnor att vara med i gillet, reglerna ändrades 2003.

- Diskussionen nu är bra. Nu när alla får veta hur det ligger till borde det tvinga fram någon form av förändring om hur man borde gå tillväga i framtiden.

Hankens logo målad på väggen.
Bild: Yle/Anna Savonius

- Man ska inte låsa sig i allt gammalt - nytt kommer in hela tiden, fortsätter Nygård. Allt som stärker gemenskapen mellan folk som sysslar med de här sakerna är bra. Så här utvecklar vi också Finlands ekonomi - via goda, öppna nätverk.

Om du skulle bli inbjuden till Handelsgillet som medlem - vad skulle du säga?

- Det skulle vara ett intressant erbjudande. Nog skulle jag fundera över det, avslutar Christian Nygård.

Artikeln uppdaterad 9.5.18 kl. 11.19 med länk till Handelsgillets sidor och en tidigare artikel om temat i slutet./AS

Diskussion om artikeln