Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö låter utreda mängden miljögifter på gammal industrifastighet

Från 2018
Två rostiga skruvar i en murken planka.
Bildtext Området börjar vara igenvuxet och byggnaderna har förfallit (Arkivbild, inte från platsen).
Bild: Mostphotos

Den gamla så kallade Hateke-fastigheten norr om Rukki Arena i Hangö ska nu undersökas för att bedöma hur omfattande miljöföroreningen på området är.

Den industriverksamhet som fanns på tomten slutade på 1990-talet och byggnaderna har förfallit sedan dess.

Det var Arndt O.V. Shoultz från Danmark som år 1928 grundade fabriken Hangö Tekno-Kemiska Fabrik Ab, alltså Hateke.

Företaget verkade fram till år 1990 på området och åren 1992-1994 var det Hangon teollisuuskiinteistöt som höll till på området. På grund av konkurs tog verksamheten slut.

Det har tillverkats bland annat målarfärger och produkter för kemisk industri på fastigheten.

En pensel målar en yta.
Bild: Mostphotos

Det har tidigare konstaterats att kemikalier och avfall har hamnat i marken under årens gång, men det är oklart hur stora mängder det handlar om.

Fastigheten på nästan 18 500 kvadratmeter ligger på grundvattenområde som klassas om viktigt. Det är ett av de områden där det bildas grundvatten som sedan tas upp vid ett av stadens vattentag.

Också statliga pengar

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) i Birkaland har tagit kontakt med Hangö stad.

Centralen erbjuder staden en möjlighet att få statsstöd för 50 procent av kostnaderna för miljötekniska undersökningar av jordmånen och grundvattnet på fastigheten.

Tre krukor med gröna träd som väcker upp ur dem samt en oljetunna där det växer upp ett sjukt träd. Alla träds kronor är sammankopplade.
Bildtext Målet med undersökningen är att bedöma hur stort saneringsbehovet är.
Bild: Mostphotos

Hangö stad äger inte området, men det befinner sig inom stadens planområde.

NTM-centralen har tidigare konstaterat att fastigheten är ett riskobjekt som bör undersökas. Det samma har Hangö stads miljövård och byggnadsinspektion konstaterat.

Dessutom bör området göras tryggt. Området har in­hägnats tillfälligt.

Oanvända pengar

Stadsstyrelsen konstaterade på sitt senaste möte att det finns oanvända pengar kvar efter saneringen av Fabriksudden. Det gör att staden nu kan lägga ner 15 000 euro på att låta undersöka marken.

Villkoret är att Birkalands NTM-central skjuter till lika mycket pengar.