Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nytt bostadsområde nära Karis centrum kan snart bli verklighet - nu behövs bara fullmäktiges välsignelse

Från 2018
En skylt med texten Rödmossen, tomter till salu på ett uthugget område.
Bildtext Trots att planen ännu inte är godkänd i fullmäktige marknadsförs tomterna i området redan.
Bild: Minna Almark \ Yle

Det nya kvartersområdet för bostadshus vid Västra omfartsvägen och Nils Grabbegatan i Karis är nu ett steg närmare grönt ljus. Detaljplanen för Rödmossen är nu godkänd av Raseborgs stadsstyrelse.

Det nya kvartersområdet i Karis centrum är 5,9 hektar stort. Det gränsar till Nils Grabbegatan, Ängsullsgatan, Starrgränd, Waldemarsgränd, Centralgatan och Västra omfartsvägen.

I och med detaljplaneändringen kan det nu byggas småhus, småvåningshus och radhus i området.

En karta.
Bildtext Så här ser planen för området ut.
Bild: Raseborgs stad

Färre cyklister och fotgängare på Malmgatan

Den nya bebyggelsen innebär främst att trafiken längs Ängsullsgatan och Starrgränd kommer att öka.

Ett uthugget nytt markområde med äldre hus i bakgrunden.
Bildtext Vyn mot området från Ängsullsgatans och Starrgrändens korsning.
Bild: Minna Almark \ Yle

Den nya gång- och cykelleden genom området kommer att minska på mängden fotgängare och cyklister längs med Malmgatan.

Skogen på områdets obebyggda delar har nyligen avverkats. De flesta hus i omgivningen är byggda mellan 1920 och 1950.

En vägskylt med två gatunamn och ett uthugget skogsområde i bakgrunden.
Bildtext Det har avverkats i området.
Bild: Minna Almark \ Yle

Förslaget till ändring av detaljplan har varit framlagt till offentligt påseende under tiden 6.11-18.12.2017. Totalt gavs det nio utlåtanden och en anmärkning om planförslaget.

Raseborgs stadsfullmäktige ska ännu ta ställning till detaljplanen.

Diskussion om artikeln